Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8685 (Posljednje silno djelo uništenja… II)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8685, 26 Studeni 1963

POSLJEDNJE SILNO DJELO UNIŠTENJA… II.

Veliki događaji bacaju njihovu sjenu pred sobom… I stoga će posljednjem silnom djelu uništenja koje će pogoditi Zemlju prethoditi sve više mučni/tužni događaji, što se na manjem stupnju događa na mnogim mjestima će se konačno dogoditi cijeloj Zemlji… sa razlikom da će prethodno Božanski naumljene prirodne katastrofe užasnuti ljude, dok će konačno djelo uništenja na Zemlji biti započeto/okinuto ljudskom voljom, time će ljudi sami inicirati kraj… u jednu ruku uključujući sebe u svakojake vrste testova i eksperimenata i u drugu ruku sa njihovom sve čvršćom povezanošću sa Božjim protivnikom (Sotonom) koji ih nagoni to činiti budući je on sam nesposoban uništiti djela koja su proizašla kroz Božju volju… Vi ljudi ćete biti održavani i u neprestanoj napetosti/iščekivanju, jer Dan koji sve dokončava budući će novi zemaljski period započeti, se sve više približava… I svaki grozan događaj je naumljen probuditi vas, jer vi doista hodate u snu, vi ne vidite i ne shvaćate ništa budući ne želite vidjeti ili shvatiti išta. Vi ste u ozbiljnoj opasnosti da postanete ponovno izgubljeni za jedno beskonačno dugo vrijeme, a ipak vi bi mogli odvratiti ovu opasnost ako bi bili istinski zainteresirani za vaše spasenje.

Međutim, bez obzira što će se još dogoditi, jedino će pojedinačni ljudi izvući dobrobiti za njihove duše, dok većina sve zamjeti, biva uznemirena u svezi toga i onda ponovno zapada u svoje stanje sna, i ništa se ne mijenja u njihovom načinu života, u njihovom stavu spram Boga, jer On im je udaljen i oni neće tražiti bliži kontakt sa Njime sve dok im se njihov zemaljski život čini podnošljivim. Ipak stanje spokojnosti se više neće povratiti, jedna loša vijest će slijediti drugu, i čak će protivnikova aktivnost postati sve jasnije očigledna, razdvajanje koza od ovaca će postati sve izrazitije primjetno. Ljudi će uskoro demonstrirati kako teže postići dva različita cilja: ljudi koji i dalje ozbiljno pokušavaju pronaći Boga i oni koji Ga negiraju i ciljaju Ga potpuno isključiti iz njihovih života. I potonji će tretirati prethodne sa neprijateljstvom i tlačiti ih, jer oni će biti u većini dok će vjernici uvijek biti slabiji, ipak oni jedini izvanjsko popuštaju nadmoćnom mnoštvu dok uvijek primaju snagu od Boga kako bi izdržali zahtjeve protivnika da odbace njihovu vjeru… Jer uskoro će posljednja borba eruptirati i to će također biti početak posljednje faze, koja će uskoro biti popraćena sa krajem… Ali zahvaljujući niskom duhovnom nivou ljudi takvi uznemiravajući događaji ne mogu biti izbjegnuti, sve će još biti pokušano na strani Boga da bi se ljude motiviralo razmišljati, i blizina smrti će im biti bez-pogrešno ukazana opet i opet iznova…

Putem uništenja kroz prirodne sile njima će biti ukazano kako je sve prolazno i biti će svim nužnim sredstvima ohrabreni formirati mišljenje o svim događajima, jer oni će biti uzdrmani iz njihove letargije i motivirani reflektirati na moguće razloge za sve događaje… I čak ljudi koji nisu sami direktno afektirani mogu unatoč tome promatrati sudbinu njihovih bližnjih ljudskih bića i formirati njihovo vlastito mišljenje… Štogod je potrebno će još biti učinjeno na strani Boga što bi moglo rezultirati u nekom uspjehu… Ipak općenito će se na sve gledati sa zemaljskog gledišta, biti će raspravljane zemaljske štete/gubici… ali činjenica da sve ima svoje duhovne razloge će biti zanemarena i prema tome će samo mali duhovni uspjeh biti postignut… Pa ipak, vama je rečeno unaprijed da ćete biti opetovano uznemireni/protreseni, vi trebate znati kako je sve planirano za vječnost i kako ništa nije bez značenja i svrhe čak ako vi to ne prepoznajete. Promatrajte kozmičke događaje i obazirite se na svjetovne događaje… I znajte da nema slučajnosti u zemaljskom životu, da je sve odlučeno ili dozvoljeno od strane Božje volje budući On također (po)zna(je) rezultate Onog što šalje na Zemlju i čovječanstvo. Jer on posjeduje najvišu vlast (u smislu: jer On jedini vlada) i zna kako ih kormilariti sukladno Božanskoj mudrosti.

Pokušajte razumjeti Božji jezik, jer vi jedino trebate dobru volju kako bi podredili sebe Njegovoj volji, otud trebate jedino uvijek pokušati izvući korist za vaše duše iz svega što se događa oko vas, ali ne ostanite ravnodušni, jer Bog vam uvijek nešto želi reći kada su vaši srce i um afektirani od strane izvanrednih događaja… Slušajte Njegov nježni glas i ne dopustite da vas išta mimoiđe bez utiska, zamjetite znakove posljednjih dana koji će biti vaša naznaka kako je pristiglo vrijeme koje je uvijek bilo spominjano… I vjerujte kako nemate još puno vremena do kraja i da će se sve dogoditi kao što je zapisano… da će stara Zemlja proći i nova će nastati… Jer vrijeme je ispunjeno i Božanski će Plan Spasenja biti sproveden kao što je bilo planirano za vječnost.

AMEN

Spread the Truth