Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8683 (Učinak slobodne volje… Iznenadna smrt…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8683, 24 Studeni 1963

UČINAK SLOBODNE VOLJE… IZNENADNA SMRT…

Čak svjetovni događaji prosljeđuju u skladu sa Mojom Božanskom voljom. Premda je ljudska volja pokretačka sila Ja Sam unatoč tome poznavao ljudsku volju vječnostima prije i usmjerio ishod sukladno Mojoj mudrosti, tako da, kad se sve uzme u obzir, sve može pridonijeti spram dušinog savršenstva sve dok oni to otvoreno ne odbacuju, to jest, svojevoljno spreme nadolje zbog njihova udruživanja sa Mojim protivnikom. Jer svaki događaj može imati pozitivne baš kao i negativne učinke, svaki događaj može biti doživljen od strane jedne osobe… tj. njegove duše… kao pomoćan, dok za drugog on može biti prepreka spram višeg razvoja. Ja, međutim, znam ishod i prema tome dozvoljavam ljudskoj volji njezinu slobodu. Ali posljedice pak opet moraju biti prihvaćene od strane ljudi koji naizgled u tome nemaju dijela, unatoč tome oni, također, moraju otrpjeti takve udarce sudbine kako bi potpuno sazrijeli… Sve Mi je poznato od vječnosti, i Moj plan Spasenja je bio utemeljen na ljudskoj slobodnoj volji… A ljudska volja ponekad uzrokuje pomutnju velikog razmjera, posljedice koje opet moraju biti otrpljene od strane ljudske rase… Jer čim je Božanski red zanemaren, kaos je neizbježan rezultat, i ljudi će naknadno trebati trpjeti pod ovim kaosom. Ipak to je vrijeme Kraja gdje više skoro nitko ne živi u Božanskom redu, gdje jedino mali broj čovječanstva nastoji živjeti u skladu sa Mojom Božanskom voljom, dok svi drugi krše zakon reda i stoga je prepoznatljivo stanje bezakonja koje rezultira u nedostatku mira, mržnji, međusobnim neprijateljskim sukobima i totalno nesređenim situacijama, u svakoj vrsti bijednih uvjeta… Jer spokojnost i mir ne mogu vladati gdje su duhovi tame prizvani kroz akcije protivne Bogu… ne može biti sreće i nikakvog reda gdje Ljubav ne postoji, a Ljubav se ohladila među ljudima. Princ tame neprestano nagoni ljude na djela mržnje i neljubaznosti, i jedino sve veća bijeda može proizaći iz toga… čak ako je to skriveno od javnosti to će unatoč tome biti prepoznato od strane svake osobe koja i dalje želi ostati vjerna zakonima vječnog reda.

Međutim, Ja Sam također odredio Kraj ovom ponašanju ljudi, njihovoj griješnosti, koja je izražena kroz njihove aktivnosti, jer uskoro će vrijeme biti ispunjeno, i uskoro će svatko trebati otkriti njihov vlastiti stav i opravdati sebe za njegov najunutarniji osjećaj, jer vrijeme će uskoro isteći koje je bilo podareno Mojem protivniku a kojeg je on doista dobro iskoristio… Vječni red će uskoro biti iznova uspostavljen kao što je bilo obećano u Riječi i Pismu. Mnogi šokantni događaji će se još dogoditi prije Kraja, ljudi će biti podvrgnuti mnogim grubim buđenjima i postati svjesni činjenice da bi svaki dan mogao biti njihov posljednji… i blago onome koji živi zemaljski život prikladno. Pri svemu tome, Moji glasnici će ih uvijek obavijestiti o tome što ljudska rasa može očekivati… Opet i iznova Moja očigledna aktivnost će biti ukazana ljudima, što bi im moglo priskrbiti dokaz o Sili Koja upravlja nad svime, Koja sve usmjerava sukladno Njezinoj volji, ali bez da isključuje ljudsku volju. Ipak vi ljudi možete zasigurno poduzeti akcije, na dobar i loš način… ali učinci vaših akcija su određeni od strane Mene, budući Sam Ja svjestan volje svih ljudi i prema tome uvijek štitim one koji su dobre volje, čak ako su uronjeni u najveću muku i bol kroz ljudsku volju… U tom slučaju, to će jedino biti blagoslov za njihove duše, i jednog dana one će prepoznati Moje vođenje i unatoč tome Mi biti zahvalne za tešku i mučnu sudbinu koja im je nametnuta. Međutim, vi uvijek trebate imati na umu kako Ja nikada neću zarobiti volju ljudskog bića, da svaka osoba može misliti i željeti po vlastitoj prosudbi, ali da svaka osoba mora također prihvatiti posljedice njegove volje, da jednog dana svaka osoba mora položiti račun za njegovu volju, bez obzira o ishodu sprovedene akcije. I Moja dopuštenja su doista opravdana, čak ako ste vi to nesposobni razumjeti budući znate da Meni ne nedostaje sile da zaustavim drugu osobu od toga da sprovede u djelo njegovu volju. Ja, međutim, imam pregled životnog napretka svake osobe, Ja znam zrelost njegove duše i znam, što mu i dalje može služiti da podigne potonju… Ja također želim suočiti svaku osobu sa njezinom vlastitom smrću, koju nitko ne može izbjeći kada mu se približava. I ako Ja postižem ništa doli da to podsjeća sve ljude na činjenicu da oni, također, mogu otići sa ovog svijeta svake minute, to je već postignuće za dušu pojedinačne osobe. To je jedan pristup od strane Mene Osobno, to je Moja direktna intervencija u njegove misli, koje će on onda sasvim izvjesno biti sposoban usmjeriti sukladno njegovoj volji ali koje ga također mogu izvesti na ispravnu stazu, budući Ja ne ostavljam ni jedan kamen neprevrnut kako bi izveo ljude na ispravnu stazu i budući Ja jedini znam ispravna sredstva kako bi i dalje postigao malene uspjehe, da bi zadobio nekoliko duša prije Kraja, koji više nije daleko.

AMEN

Spread the Truth