Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8672 (Uzrok Luciferova otpadništva od Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8672, 13 Studeni 1963

UZROK LUCIFEROVA OTPADNIŠTVA OD BOGA…

Kada Sam pozvao minijature Sebe Samoga u postojanje bio Sam motiviran to učiniti od strane Moje beskrajne Ljubavi koja je željela sebe pokloniti, koja je željela stvoriti posude za sebe kako bi utjecala u njih… Moja Ljubav prikazuje sebe kao snagu, i ova snaga je željela biti stvaralački aktivna, i time su Moje tvorevine… budući je Moja snaga utjecala u ove posude… isto tako morale biti iznova stvaralački aktivne, jer ova bića, kao slike Mene Samoga, su imala isti unutarnji (urođen) poriv koji je prinuđavao neprestano utječuću snagu iznova na aktivnost, budući je snaga koja je zračila iz Mene kao prvobitnog izvora snage neprestano stvarala život. I time vi ćete razumjeti da su sva bića koja su jednom bila proizašla iz Mene bili u stanju gdje nisu poznavali ograničenja u stvaranju raznovrsnih djela, što ih je učinilo blaženo sretnima… već da oni, poput Mene, nisu isto tako bili podložni nikakvom ograničenju, jer Moja Ljubav je bila beskrajna, i time je Moja snaga Ljubavi utjecala u sva bića kako bi im pružila zadovoljstvo.

Niti je stvaralačka aktivnost bića ikada došla do zastoja, budući Moja snaga nije imala ograničenja, ona neće nikada sebe potrošiti, ona će uvijek i zauvijek teći, i time će vječno nastajati nove tvorevine, baš kao što će sva Moja jednom isijana bića primiti Moju neograničenu snagu za stvaranje i oblikovanje sve dok oni sebe otvaraju Meni, tj. sve dok se oni ne opiru Mojem osvjetljenju Ljubavi. I ovo blaženo stanje doista nikada ne bi trebalo dokončati jer Ja, Mene što se tiče, nikada ne bi nametnuo ograničenje bićima i time se oni isto tako nikada nisu trebali bojati smanjenja snage. A ipak promjena se pojavila u višem od blaženog stanju bića… prouzročena situacijom koju su bića smatrala kako je nesavršena: činjenicom da Ja Osobno, njihov Bog i Stvoritelj, njima nisam bio vidljiv kao biće poput njih samih, da su oni doista znali za Mene kao njihova Oca iz Kojeg su bili potekli, ali budući im nisam Osobno bio vidljivo prisutan oni su na to gledali kao na ograničenje Mojeg savršenstva. Oni su počeli gajiti pogrešne misli pošto nisu otvoreno Meni Osobno postavili ovo pitanje, koje bi Ja bio tako odgovorio da su mogli shvatiti i ispraviti njihovu pogrešnu zamisao.

Ali oni su vjerovali kako su mogli sakriti ove unutarnje sumnje u svezi Mojeg savršenstva, a ipak Ja Sam za njih znao… Međutim, Ja nisam koristio prisilu nego Sam dao njihovim mislima potpunu slobodu koju su oni unatoč tome zloupotrijebili… Jer oni su također prepoznali iste sumnje u svezi Mojeg savršenstva u prvom biću kojeg Sam bio prikazao u vanjskom obliku i čija ljepota je zračila u najvišoj blistavosti… Vječnostima Mi je ovo biće doista bilo dalo svu njegovu Ljubav, i u ovoj Ljubavi ono je bilo izuzetno sretno i dijelilo je Moju volju… premda je njegova volja također bila slobodna.

Ipak tu i tamo male sumnje su se pojavile čak u ovom blistavo zračećem biću budući Me ono isto tako nije moglo vidjeti. Unatoč tome, opet i iznova njegova velika Ljubav za Mene je potisnula pojavljujuće sumnje, i ona je sebe predala Meni nalazeći svoje blaženstvo u neprestanom stvaranju bića iste prirode posredstvom njegove volje i korištenjem Moje snage. Ipak ova sumnja u svezi Mene je nastavila izbijati i on je, također, nije prikazao Meni, što je mogao učiniti… On je njegovao sumnju tako da je postala rastuće snažnija i umanjila njegovu Ljubav za Mene… Ali pri tome je on također oslabio sebe budući je njegova umanjena Ljubav za Mene također umanjila Moj pritok Ljubavi i time također ograničila njegovu stvaralačku aktivnost.

Da je on bio sposoban vidjeti Me ne bi se za njega bilo moguće otuđiti od Mene, ipak vatra Moje Ljubavi bi ga bila konzumirala, jer ni jedno stvoreno biće nije sposobno zagledati se u osnovnu vatru Moje Ljubavi bez da prestane postojati… On je to znao, također, budući je posjedovao najviše prosvjetljenu svjesnost, ipak igrao se sa mišlju da bude veći od Mene budući je zračio u najblistavijem svjetlu i najviše savršenoj ljepoti… On nije mogao zamisliti da ga ijedno biće nadmaši u svjetlu i ljepoti, i prema tome on je također prisvojio pravo da vlada nad svim stvorenim bićima, koje je on nedvojbeno bio stvorio ali snagu da to učini je bio primio od Mene. On je sada vidio njegovu moć u mnoštvu duhovnih bića i prema tome je vjerovao za sebe kako je sposoban proći se bez Moje snage, on je vjerovao kako ju je on oduzeo od Mene kroz stvaranje bezbrojnih bića, i činjenica da Ja nisam Sebe njemu vidljivo prikazao je od strane njega bila smatrana za dokaz Moje bespomoćnosti…

I Ja mu nisam razbio iluzije budući Sam ga prikazao u vanjskom obliku (eksternalizirao) kao kompletno slobodno biće koje Ja nikad zanavijeke neću prisiliti da promijeni njegovu volju i njegovo razmišljanje… čak ako on održava njegovu udaljenost od Mene vječnostima. Sada se Moja snaga susrela sa protivljenjem i otporom, i posljedično je ostala kompletno neučinkovita. I sada ovo, Moje prvo-stvoreno biće više nije bilo sposobno proizvesti nikakva djela stvaranja, ipak ono vjeruje za sebe kako je veliko i silno budući gleda na golemi broj duhovnih bića kao na njegovo vlasništvo, koja su, poput njega, revoltirala protiv Mene i odbacila Moje osvjetljenje Ljubavi… Oni su, također, nesposobni za bilo kakvu aktivnost, budući su se također odmaknuli beskrajno daleko od Mene. Ali to je bila njihova vlastita slobodna volja, koju Sam Ja poštovao i time će oni ostati udaljeni od Mene sve dok se dobrovoljno Meni iznova ne približe i upute Mi zamolbu za Mojim osvjetljenjem Ljubavi… Čak će se prvo-stvoreno biće… Moj sadašnji protivnik… zaputiti stazom povratka Meni jednog dana, prije ili poslije on će, također, opet čeznuti za Mojim osvjetljenjem Ljubavi i dobrovoljno ga prihvatiti od Mene, budući će jednog dana on odustati od njegova otpora, čak ako to uzme vječnost… Ipak sve što je jednom bilo isijano od strane Mene kao snaga će se neminovno iznova povratiti vječnom izvoru snage.

AMEN

Spread the Truth