Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8668 (Primanje i razumijevanje Božanske Riječi zahtijeva Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8668, 9 Studeni 1963

PRIMANJE I RAZUMIJEVANJE BOŽANSKE RIJEČI ZAHTIJEVA LJUBAV…

Tko ima milost da primi dokaz direktne veze s Bogom… tko smije uzeti u posjed Njegovu Riječ vođenu direktno odozgor na Zemlju… tko ovaj dokaz ima u tome što se on sam osjeća oslovljenim od Oca, on se više nikada (za vječnost) ne može izgubiti, jer budući da prepoznaje Očev glas, on pripada Njegovim ovcama, koje Dobri Pastir više nikada neće pustiti da padnu u ruke Njegovom neprijatelju… Vi ljudi ne možete dovoljno visoko cijeniti ovu milost, da ste oslovljeni od Oca Osobno, jer ste vi onda već prošli ispit volje, koji se sastoji u dobrovoljnoj naklonosti (poklanjanju pažnje) Njemu, jer inače ne biste mogli ni Njegovu Riječ čuti, ni onu koja vam je dostavljena kroz glasnike razumjeti, budući oboje zahtijeva vašu potpunu predanost Njemu, to zahtjeva priznavanje vašeg Boga i Stvoritelja, Kojemu ste vi jednom uskratili ovo priznanje. Vi stoga možete sebe nazvati blaženim već na Zemlji, kada vam je dostavljen ovaj iznimno veliki dar milosti, jer za vas bi to bilo isprazno i beznačajno, ukoliko bi vaša volja još bila postavljena potpuno Bogu-protivno. Onda bi vi Njegovu Riječ izrugivali, i ne biste nikada bili u stanju prepoznati njenu vrijednost. A to što vi nju prepoznajete kao ‘Božju Riječ“, dokazuje izvjesni stupanj zrelosti vaše duše, koja je skoro postigla njen cilj, i koja treba preći još jednu kratku dionicu puta do njene tjelesne smrti, kako bi onda mogla ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva… No, zašto nije svaki čovjek sposoban prepoznati Očevu Riječ? Zašto se ne osjeća oslovljenim svaki čovjek, kojemu je ona dovedena kroz glasnike, koji na Božji nalog nastoje posvuda raširiti Istinu…? To je nedostatak Ljubavi, koji znači i nedostatak duhovnog razumijevanja… Čovjek je biće koje se jednom odvratilo od Boga u slobodnoj volji, i koje je stoga također odbilo svako Ljubavno zračenje od njegovog Boga. Ono, nakon beskonačno dugog prolaska kroz djela stvaranja Zemlje, sada kroči kao čovjek ove Zemlje, i u potpunosti je lišeno svake Ljubavi, jer ju je ono odbilo, a duša ne može biti osvijetljena protiv njene volje. Unatoč tome ona, kroz duši pridruženu Božansku iskru, posjeduje sposobnost da Ljubi,  te stoga samo svoju volju treba učiniti aktivnom, kako bi u sebi zapalila Božansku iskru Ljubavi… Onda se ona iznova povezuje s Bogom, i opet može biti osvijetljena od Njegove Očinske Ljubavi, i ona sada također dolazi do izvjesnog stupnja zrelosti, kada joj je bliska „Riječ Božja“, kada to nju dotiče, te ona iznova prepoznaje glas Oca… što međutim bez Ljubavi nije nikada moguće. I razlog odbijanja Božanske Riječi koja je direktno odozgor dovedena na Zemlju, leži u tome što su Ljudi bez Ljubavi (okrutni, nemilosrdni)… Ljubav se ohladila (Matej 24:12), Božanska iskra u srcu je tek rijetko zapaljena, budući za to ljudima nedostaje volja, dok sposobnost nijednom čovjeku ne može biti uskraćena. Volja je međutim slobodna, ona ne može biti prisiljena, a niski stupanj zrelosti ljudi je razlog da je Riječ odozgor… Božanska Otkrovenja… skoro uvijek nepriznata, i oduševljeno ih prihvaća tek malo ljudi, čije je stanje zrelosti kroz Ljubav već povišeno, koji posjeduju mogućnost da prepoznaju Božanske mudrosti, i oni ih također koriste, razdjeljujući Istinu, nastojeći sami u potpunosti živjeti Riječ, i kroz to dolaze do sve jasnijeg svjetla… Ali, da vi ljudi posjedujete neprocjenjiv dar milosti, kada vi primate Božju Riječ koja vam je ponuđena direktno od Njega, to vi smijete vjerovati. Vi jedino morate ispravno iskoristiti dar, sami crpeći iz njega snagu kojom je Otac blagoslovio Njegovu Riječ, te nudeći i vašim bližnjima blago milosti, kako bi ih usrećili, kao što ste i vi sami bili usrećeni od Oca. Svi ljudi bi trebali jedino uspostaviti ispravan odnos s Njime, trebali bi se kao djeca Njemu obratiti, i Njega moliti  za snagu i milost za svoj zemaljski životni put… I uistinu, oni bi došli do spoznaje, u sebi bi zapalili i nahranili Ljubavni plamen, i uskoro bi se također otvorili za Njegovu Riječ, jer jedino Ljubav njima daje razumijevanje, jedino kroz Ljubav se događa sjedinjenje s Ocem, što onda također ima za posljedicu i Njegov govor. Te zato Njegova Riječ i poučava prvenstveno Ljubav… Jer ako čovjek ima Ljubav, onda on ima sve… On prima svjetlo i snagu, a onda on i svoj zemaljski put kao čovjek prolazi s uspjehom.

AMEN

Spread the Truth