Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8660 (Zloupotreba Božanskih darova (talenata)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8660, 31 Listopad 1963

ZLOUPOTREBA BOŽANSKIH DAROVA (TALENATA)…

Ne vjerujte da vi možete nekažnjeno srušiti Moj Red od vječnosti, ne vjerujte da vama proizlazi blagoslov iz čina koji je protivan Mojemu zakonitom redu. A to će uvijek biti slučaj kada vi zloupotrijebite darove koje vi primate kao čovjek, koji stoga u vama aktiviraju funkcije… koji vašu volju potiču na djelovanje… Čovjek je virtuozno (umjetnički) urađen, on je djelo Stvaranja, koje dokazuje Moju Ljubav, mudrost i moć, sve njegove funkcije su smislene i mogu biti zamišljene jedino od Stvoritelja Čija je mudrost nenadmašna… samo je tjelesno ustrojstvo (fizička konstitucija) različito, svi ljudi ne raspolažu jednakim sposobnostima, a i volja da ih primjene  (iskoriste) je slabija ili jača. Dakle, ljudi su različito obdareni u njihovim mogućnostima i htijenju… oni će također biti različito preplavljeni Mojom snagom, budući je ona također ovisna o volji čovjeka, da li on zahtijeva Moju snagu, koja njemu uvijek stoji na raspolaganju, ili on koristi jedino njegovu životnu snagu, koja njemu prirodno također slabije ili jače pritječe. Stoga čovjek u punom tjelesnom zdravlju raspolaže sa više životne snage nego čovjek, koji posjeduje oslabljeno tijelo;  ali posljednji opet može kroz direktno zahtijevanje Moje snage značajno povećati vlastitu snagu, a otuda i ostvariti postignuća koja nadilaze ona od bližnjih. I tako su ljudima dani talenti, koji se također izražavaju na različite načine. Svi ovi talenti su pokloni s Moje strane, darovi milosti koje čovjek u zemaljskom životu treba ispravno iskoristiti, tako što će on opet služiti bližnjima prema svojim snagama, jer će on htjeti razviti sve talente, i kroz to djelovati ili na blagoslov ili na radost, pod uvjetom da se čovjek uvijek kreće u Božanskom redu. No, sve Božansko također može biti deformirano (iskrivljeno) kroz djelovanje Mojega protivnika… Jer, što on može učiniti, kako bi srušio Božanski poredak, on nikada neće ostaviti nepokušanim… Što više je sada čovjek njemu podložan, to više protivnik može u njemu uništiti vjeru u Boga, on će također moći utjecati na njega, da u njemu drijemajuće sposobnosti… talente… razvije deformirano (iskrivljeno). On će mu oduzeti osjećaj za sve što odgovara Božanskom redu, on će htjeti uništiti „prirodni sklad“… On će uvijek misliti, htjeti i činiti tako da se to protivi ovom redu, skladu… Čovjekovo razmišljanje i osjećanje će biti zbunjeno kroz utjecaj protivnika. A onda nastaju iskrivljene slike, bez obzira u kojem području je čovjek aktivan. Ljudi će misliti iskrivljeno i zapisivati svoje misli, tako da nastaju zapisi koji nisu na blagoslov bližnjih, koji donose potpuno pogrešne zaključke, i ne mogu pružiti nikakvo zadovoljstvo čitatelju koji se još kreće u Božanskom redu… I samo će pristalice protivnika njih potvrditi i prihvatiti. Ali, njihove duše neće ništa dobiti, nego će još i izgubiti ono što posjeduju… I tako će najrazličitiji talenti biti zloupotrebljeni kroz poticaj protivnika… Što oni sada stvaraju, uvijek će biti iskrivljena slika onoga što Ja stvaram ljudima na radost (užitak, sreću)… Ruke, oči i uši će biti zloupotrebljeni u njihovim funkcijama, neskladno i iskrivljeno će biti njihovo djelovanje (učinci), jer je ono usmjeravano od onoga, koji je protivnik Božanskog reda, protiv savršenoga je, i koji pobuđuje ljude da se u svom djelovanju postave protiv Mene, stvarajući djela koja dokazuju sve drugo osim Božanskih darova koje je čovjek primio… koja radije svoj izvor imaju u području, gdje je sve istupilo iz reda. A da će ovi proizvodi sotonskog djelovanja također opet pronaći svoje priznanje, dokazuje duhovno stanje ljudi, jer ovi nisu po prirodi stvoreni tako da im nedostaje sposobnost ispravnog prosuđivanja, nego njihov nedostatak vjere zbunjuje njihov um… oni ne mogu jasno razmišljati, čak i ako je njihov razum, zemaljski gledano, oštar, no duhovno sljepilo dolazi do izražaja u njihovom iskrivljenom sudu, oni više nemaju mogućnost da razlikuju sklad od nesklada, i uvijek iznova se njima i njihovom sudu pridružuju ljudi istog duhovnog pogleda. A ovo izobličenje kreativnih proizvoda samo je znak velike duhovne zbrke, znak očiglednog djelovanja Mojega protivnika, a time i znak bliskog Kraja, jer više nije zajamčeno sazrijevanje duše, tamo gdje se uskoro više ništa neće kretati u Božanskom redu. Mudrost, Ljubav i svemoć svjedoče sve Moje tvorevine, i one moraju biti prepoznatljive i u ljudskom stvaranju i djelovanju, sve mora zračiti skladom, i blagotvorno doticati dušu čovjeka, koja je Meni okrenuta… Tko se međutim još uvijek nalazi na udaljenosti od Mene, kroz njegov pogrešan stav prema Meni, kroz nedostatak vjere ili hodanje u zabludi, njega je napustio i ispravan osjećaj za svaki sklad, budući njegova duša još pripada onome, koji je Moj protivnik.

AMEN

Spread the Truth