Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8656 (Bog sprovodi Njegov Plan Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8656, 26 Listopad 1963

BOG SPROVODI NJEGOV PLAN SPASENJA…

Vi nikada nećete biti sposobni spriječiti Me od sprovođenja Mojeg vječnog plana Spasenja. Ja Sam doista rekao kako ćete biti sposobni odvratiti puno toga od vas kroz srdačnu molitvu, ali Moj plan Spasenja je utmeljen na volji čovječanstva koju Sam prepoznao od počteka i stoga Sam također bio u stanju odrediti prikladna vremena kada će se dogoditi velike transformacije, i Ja ću se doista pridržavati tih vremena. Zbog njegove srdačne molitve Ja doista mogu odvratiti događaje od svake pojedinačne osobe, Ja mogu voditi svakog pojedinca na način da on neće biti afektiran od strane događaja koje ću dopustiti da zadese ljude ako želim postići Moju svrhu: nastaviti proces povratka, koji je došao do zastoja… Ipak Ja Sam uvijek vama predskazao izuzetne događaje, i ova predskazanja će se doista ispuniti budući ona sebe moraju ispuniti ako će Božanski red biti opet obnovljen. I Ja Sam doista znao kroz vječnost u kojem trenutku Božanski red više neće biti poštovan i prema tome Sam uvijek bio sposoban uputiti na ovo vrijeme i spomenuti suštinski važne prevrate koji će se neopozivo dogoditi sukladno Mojim proglašenjima. Ali ljudi neće nikada vjerovati ovim proglašenjima bez-prepirke, jer što im je prorokovano kako će se uskoro dogoditi nadilazi ljudske zamisli…

Oni će zasigurno biti sposobni prepoznati kurs svjetovnih događaja, da će se promjena morati dogoditi budući su ljudi dosegli najnižu točku, kao što je jasno očigledno u njihovom prepuštanju uživanju i jednom pretjeranoj žudnji za dobrim životim standardom, zemaljskom robom, počastima i moći… Stoga oni bi bili sposobni prepoznati po znakovima vremena kako ova proglašenja imaju sigurno opravdanje, koje oni trebaju uzeti ozbiljno i onda živjeti njihov vlastiti život sukladno. Ali njihova nevjera je već prevelika za ljude da slušaju takve naznake. Oni bez ikakvog ograničenja žive čisto zemaljski život i odbacuju sve misli o drastičnoj promjeni. I to je zašto će čovječanstvo biti uhvaćeno na iznenađenje katastrofičnim prirodnim događajem na stupnju koji nikada prije nije bilo doživljen na Zemlji, koji će dokončati mnoge ljudske živote, i voditi do bez-primjernog kaosa ogromnih razmjera i značit će ogromnu bijedu za ljude. Ovo je posljednji znak upozorenja i stoga treba neprestano biti proglašavan ljudima… Moji glasnici trebaju skretati pažnju ljudi na njega tako da će oni prepoznati Istinu kada se događaj dogodi, tako da će oni dobro iskoristiti posljednje dane prije kraja koji će uskoro slijediti za sazrijevanje njihovih duša. Treba priznati, oni će naći malo ili nimalo vjere, a ipak Ja nastavljam podučavati Moje glasnike opet i iznova da govore gdjegod je to moguće. Ljudi ne žele biti uznemireni u njihovim životima uživanja ali oni će doživjeti iznenadan šok, i nadolazeći događaj može značiti kraj za bilo koju pojedinačnu osobu, i on neće biti sposoban ponijeti njegova materijalna vlasništva preko sa njime. I to je što on uvijek treba imati na umu, jer čak ako on obično nije voljan vjerovati on unatoč tome zna kako ne može produžiti njegov fizički život čak ni za jedan dan budući je čas njegove smrti predodređen, i on zna kako će jednog dana doći njegov kraj i da se to može dogoditi bilo kojeg dana, da će on morati ostaviti sve iza sebe sve što se odnosi na svrhu njegova života. I prema tome on ne bi trebao tako visoko vrednovati zemaljska dobra nego za sebe priskrbiti vlasništva za vječnost (Matej 6:19-21)… I on će samo djelovati inteligentno, dok čisto zemaljski život nije znak razboritosti nego jedino svjedoči o smućenom razmišljanju…

Moj plan će od vječnosti, međutim, biti sproveden i Dan kojeg Sam za Sebe postavio će biti ispoštovan, jer ljudski naraštaj više ne ispunjava njegov zemaljski zadatak i biti će prema tome progutan od strane Zemlje sa izuzetkom onih koji su Me prepoznali, koji vjeruju u Mene i ostaju Mi odani sve do kraja… Jer Zemlja mora nastaviti služiti svoju svrhu kao mjesto obrazovanja za duhovne supstance koje su na putu povratka k Meni.. I to je zašto se veliko djelo transformacije ne može izostaviti i sve se mora dogoditi kako Sam uvijek predskazivao, budući Ja ne ostavljam ljude bez upozorenja i nudim svakome još dovoljno mogućnosti da Me pronađe i nađe sjedinjenje sa Mnom u vjeri i Ljubavi. I doista, ovi će još biti spašeni prije kraja… Ja ću ih opozvati ranije tako da oni neće biti u opasnosti potpuno propasti nego oni i dalje mogu sazrijeti u onostranom… Ili ću ih otkloniti sa Zemlje na kraju i odvesti ih na mjesto mira budući su naumljeni iznova nastaniti Novu Zemlju kao korijen novog ljudskog naraštaja… Vi ljudi trebate vjerovati što vam opet i iznova proglašavam, jer nije preostalo još puno vremena, i svatko tko je dobre volje i dalje može biti spašen, tako da on neće susresti užasnu sudbinu novog prognanstva.

AMEN

Spread the Truth