Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8653 (Bolesti i lijek…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8653, 23 Listopad 1963

BOLESTI I LIJEK…

Ako poznajete blagoslov bolesti, ako znate da bolest doprinosi pročišćavanju duše… da bolest potpomaže vašoj strpljivosti i poniznosti da prihvatite Moju volju i vi se više ne odupirete Mojoj volji… ako prihvatite da sve što vam se događa Ja jesam prepoznao kao korisno za vas, onda ćete znati da Ja također prepoznajem trenutak u vremenu vašeg ozdravljenja/oporavka…

Međutim, činjenica da vas Ja neću ozdraviti odmah je zbog vaše slobode volje, jer onda bi vi bili prisiljeni vjerovati u Mene i Moju moć, ali vi trebate ostvariti ovu vjeru bez prisile… Nadalje, vi znate da se svrha zemaljskog života sastoji u pružanju blagonaklone pomoći… Tako će čovjek uvijek morati raditi za drugog ako želi ispuniti svoj koristan zemaljski zadatak. I stoga ću Ja također blagosloviti ljude koji su uvijek voljni pomoći čak gdje se to odnosi na fizičke bolesti i bolove, i koji su sposobni to učiniti u onoj mjeri u kojoj prepoznaju uzrok bolesti i ispravne lijekove da bi ju izliječili. Jer u ovisnosti o njihovoj predusretljivosti i njihovoj ljubavi prema njihovim slabim bližnjima koji pate oni će zaista biti uspješni. Ali na koncu svako je ozdravljenje bazirano na Mojoj volji koja stoga postavlja ograničenje djelovanju ljudskog bića kada Ja prepoznajem da je posljedica duge bolesti od vrijednosti za dušu. Moja volja odlučuje sudbinu ljudskog bića, tako ona također uključuje bolesti koje ljudska volja nije sposobna izliječiti usprkos svih primjenjenih terapija.

Ja nikad neću osuditi ljudske pokušaje da otkriju metode koje su namjenjene pomaganju patnicima… Jer sve dok je blagonaklona pomoć razlog za svakojake istrage Moj blagoslov će također počivati na njoj… Ako je, međutim, motiv za stvaranje takvih lijekova utemeljen na stjecanju zemaljskih imovina, oni će generalno biti bezuspješni ili će nanositi štetu ljudskom tijelu usprkos prividnom poboljšanju… Najbezopasniji lijekovi mogu jednako tako biti dovoljni da rezultiraju u ozdravljenju, pošto je to Moja volja i Ja smatram da je trenutak ozdravljenja došao.

Bolest treba prije svega unaprijediti vezu sa Mnom, ljudsko biće treba pribjeći k (ili ‘naći utočište u’) Meni i Osobno Meni uputiti molbu za ozdravljenje, onda ću Ja poslati ljude da prijeđu vašim putem koji hoće jedino što je najbolje za vas, čije misli ću Ja voditi ako su u kontaktu sa Mnom u misli(ma) ili kroz život ljubavi u skladu sa Mojom voljom. Ali takvi iscjelitelji se mogu pronaći jako rijetko, i stoga ljudi više nego ikad koriste lijekove koji slično imaju porijeklo u neblagoslovljenom djelovanju… I onda niti tijelo niti duša neće biti u stanju izvući ozdravljenje iz njih pošto Ja Osobno ne dozvoljavam da duša bude pomognuta protiv volje ljudskog bića… tako da se on nauči okrenuti od svijeta pošto tijelo više nije u stanju udovoljiti potrebama svijeta.

Tako vi ljudi uvijek možete zazivati doktora za pomoć, ali ozdravljenje određujem Ja, pa ipak, Ja ću često blagosloviti nastojanja potonjeg tako da ćete se vi oporaviti; ipak vi iz svake bolesti trebate također izvući blagoslov za vašu dušu, taj da sebe podredite Meni i Mojoj volji, da strpljivo i sa zahvalnošću podnosite patnju, pošto je uvelike korisno za vašu dušu kada se dokažete/iskušate za vrijeme bolesti.

Ali sa vjerom koja je čvrsta poput kamena vi ćete sebe također biti u stanju osloboditi od svake bolesti… baš kao što sam Ja Osobno za vrijeme Svog života na Zemlji bio u stanju liječiti ljude ‘čija ih je vjera iscijelila/ozdravila…’ Jer Meni ništa nije nemoguće i ako je vaša ljubav tako duboka da donosi živu, snažnu vjeru onda vi nećete sumnjati u Moju ljubav i moć ni sekunde.

Onda možete biti odmah ozdravljeni, jer onda to oporavljanje za vas neće biti prisilna vjera pošto ćete vi posjedovati nepokolebljivu vjeru… Ali koji od vas može skupiti tu snažnu vjeru? Tko može koristiti Moju moć bez dvoumljenja, tko će Mi predati sebe tako potpuno sa zamolbom da ga izliječim i također je uvjeren da će njegova molba biti uslišena? Onda se svako čudo može uistinu dogoditi, bilo na vama ili na bližnjemu ljudskom biću u čije ime vi izgovarate ovaj zahtjev u snažnoj vjeri…

Ali svatko tko je vrlo iskreno sjedinjen sa Mnom je već potpuno prihvatio Moju volju i dopušta Mi vladati i ne koristi svoju volju unaprijed… On će u Mojoj volji podnašati čak i najtežu patnju sa poniznošću i na taj način svojoj duši daje puno veću službu nego kroz izliječenje tijela… Ali Ja ću uvijek raditi u vama da vaša sudbina bude podnošljiva… i kada ljudsko biće treba trpjeti ogromnu bol to također samo izražava Moju ljubav za njegovu dušu, koja će Mi jednog dana biti zahvalna u duhovnom kraljevstvu da je bila sposobna osloboditi se mnogih nečistoća na Zemlji, da joj je također bilo dozvoljeno otkloniti krivnju/grijeh na Zemlji čime joj se omogućilo da u duhovno kraljevstvo uđe puno manje opterećena, što nikad ne bi mogla postići sa zdravim tijelom.

AMEN

Spread the Truth