Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8648 (Odgovor na pitanje o reinkarnaciji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8648, 18 Listopada 1963

ODGOVOR NA PITANJE O REINKARNACIJI…

Dok god ste vi ljudi na Zemlji, još ste nesavršeni, a to znači i to da je vaše znanje pod ograničenjima, da ne možete sve shvatiti …. Pa i pored toga vas poučavam već s obzirom na vaš stupanj zrelosti, i stoga je do vas samih da povećate vaše znanje time što ćete povećati vaš stupanj Ljubavi koji će uvijek biti mjerilo vaše duševne zrelosti. Ako ste ispunjeni Ljubavlju biti ćete i u stanju sve jasno proniknuti  ….

Nemate li pak Ljubavi nedostajat će vam i razumijevanja, pa čak i kad primite potpuno objašnjenje. Jer, znanje tek onda postaje spoznajom kad se putem Ljubavi u vama probudi duh. No Moje direktno obraćanje odozgor, vama, treba pridonijeti tome da se vaša volja Ljubavi ojača kako bi Me mogli spoznati razumski da bi se onda u vama zapalila Ljubav prema Onome Koji vas je stvorio …. I stoga ću vam uvijek ispuniti vašu zamolbu  za objašnjenjem kako biste Me mogli spoznati kao Oca Koji ljubi i kako biste Mi na Moju Ljubav mogli uzvratiti Ljubavlju.

Nije vam nepoznat Moj plan povratka (bićā Bogu), tako da znate i to da svaka duša jednom mora proći Zemljom, što je zadnja etapa puta prije ulaska u onostrano kraljevstvo. Znate i to da je taj prolazak Zemljom za različite ljude različito uspješan i da je to posljedica slobodne volje Mojih stvorenja, koju nikada neću povrijediti pošto je to obilježje Božanskog stvorenja. Nadalje znate i to da vam je za ovaj život kao čovjek dana iskrica Ljubavi koja vam tek omogućava pretvorbu nazad u vaše prvobitno stanje bića, ako si u sebi zapalite tu iskricu Ljubavi i ako ju rasplamsate u svijetli plamen.

Nakon što je duša prošla zemaljsko stvaranje u svezanoj volji, pa je sad dospjela do stupnja zrelosti što je uvjet za utjelovljenje kao čovjek, onda će joj biti i pridružena i Božanska iskra Ljubavi, skroz svejedno gdje i na kojem stupnju kulture duša došla na svijet. A u vlastitim rukama samog čovjeka je tu iskricu hraniti ili pak skroz ju u sebi ugušiti. Što je veći unutarnji otpor protiv dobra, protiv Božanskoga, utoliko više će čovjek zaostati u njegovom duševnom sazrijevanju.

Ali osjećaj za dobro i zlo u svakom je čovjeku prisutan, budući da on …. kao što je to često objašnjeno …. na sebi osjeća izvedbu dobra i zla i jer u sebi ima i tihog podsjetitelja, glas savjesti. A to što mu još može nedostajati sluh za unutarnji glas u odnosu na svoje bližnje, moguće je zbog toga što je njegov unutarnji otpor prema Meni još toliko snažan i on se dakle još nalazi pod vlasti Moga protivnika. A tad’ teško da će mu njegov zemaljski život moći priskrbiti konačnu zrelost, i on će ga morati ponoviti.

Ali pogrešno je mišljenje vas ljudi da se čovjek proizvoljno iz onostranog područja može opet vraćati na Zemlju i da se to ponavlja toliko često sve dok on nije postigao potrebnu zrelost …. jer i u onostranom području duša će imati mogućnosti i dalje se razvijati ka gore, ako odustane od svog unutarnjeg otpora …. no ona isto tako može i propasti u mrak, i mogu proći beskrajno duga vremena, ako ne prihvati pomoć koja joj se nudi kako bi je se izbavilo iz pakla …. U tom slučaju se sve više ukrućuje i mora će ponovo proći zemaljsko Stvaranje …. no to se može ponoviti više nego jedanput, i s obzirom na to kako njen unutarnji otpor popušta, i utjelovljenje kao čovjek dogodit će se u takvim životnim okolnostima koje nude najveće šanse za to da u jednom zemaljskom životu sazrije.

Svi vi zaboravljate mnoge ‘školske stanice’ koje stoje na raspolaganju u Mom Stvaranju, za prihvaćanje duša svih stupnjeva zrelosti …. Kad vam je rečeno da duša čovjeka ulazi u onostrano područje, onda još ne razumijete što se pod time sve podrazumijeva: Sve izvan zemaljskog života je “onostrano” …. i sve zvijezde ‘sklanjaju’ duhovno u najrazličitijim stupnjevima razvoja, gdje uistinu svaka duša može nastaviti svoj proces razvoja, ako tvrde šije nije toliko u svom otporu da na vlastitu muku luta u prostorima lišenim ikakvog Stvaranja. 

Pa čak i onda još može doći do osvješćivanja, jer Moja Ljubav i Milosrđe ne odustaje niti od jedne duše i svakoj duši uvijek se daje mogućnost da dođe do tračka svjetlosti i da izvrši promjenu na samoj sebi, time što prvo odustane od svog otpora i bude pristupačna za pouke koje joj pripadaju i u onostranom području. A Ja uistinu znam i duhovno ustrojstvo svake duše, Ja znam i za mogućnosti korisne i uspješne za sazrijevanje svake pojedine duše …. ali Ja njih nikada ne koristim u smislu ponavljanja zemaljskog života kao čovjek povratkom duše na Zemlju …. osim ako nisu prisutni skroz posebni razlozi, koji opet za svrhu imaju spašavanje slabih duša.

Ja nisam nepravedni Bog, Koji Svoja stvorenja iz hira različito opskrbljujem i time svakom čovjeku nisu pružene iste mogućnosti …. Ali kod Mene ni vrijeme ne igra ulogu …. Ja postižem Moj cilj …. No nikada taj cilj ne bi postigao putem uvijek ponavljajućeg utjelovljenja kao čovjek na ovoj Zemlji, pošto jedno ne mogu učiniti Svojom voljom: prisiliti volju čovjeka da se ispravno odluči …. čovjeka Mojom silom potaći na to da ispravno usmjeri svoju volju. Njegova slobodna volja uvijek iznova može zakazati i prolazak Zemljom može biti uzaludan.

Svaka duša živi svoj vlastiti život, a Ja znam točno koje uspjehe ona još može postići, pošto joj poznajem volju. I s obzirom na to čovjeku ću zemaljski život skratiti ili produžiti …. Opozvati ću prijevremeno gdje postoji mogućnost propadanja, kako se ne bi ugrozio već postignuti stupanj zrelosti, i podarit ću visoku starost onima kod kojih je vidljivo povećavanje stupnja zrelosti ili još obrat k Meni, kako bi potonjim dušama omogućio put razvoja u onostranom. 

No ne vjerujte u to da kulturni položaj ima utjecaj na razvoj duše …. pošto život Ljubavi nije ovisan o vanjskim stvarima ili o povećanom zemaljskom znanju, jer se u svako doba i na svim mjestima radi o paljenju Ljubavne iskre u srcu, što je međutim neovisno o kulturi i običajima, pošto je to jedan čisto duhovni postupak u čovjeku kad ovaj tu iskru u sebi pali, na što ga neprestano može pokretati suživot sa drugim ljudima i Božanskim stvaranjem koje ga okružuje. Tako dakle da i najprimitivniji čovjek može povećati duševnu zrelost, a pogotovo onda kad mu je dano znanje o Božanskom spasitelju Isusu Kristu …. koje mu još može biti dostavljeno i u osnostranom, samo ako je duša dobre volje ….

AMEN

Spread the Truth