Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8642 ((Nakon debate o molitvi za ‘preminule’) ‘Govorenje u jezicima’…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde br. 8642, 12 Listopad 1963 

(Nakon debate o molitvi za ‘preminule’) ‘GOVORENJE U JEZICIMA’…

Od Mene samo trebate zatražiti svjetlo, i Ja ću vas prosvjetliti, pošto Mi je namjera (volja), da vi, koji bi Mi trebali služiti kao nositelji svjetla i Istine, hodate u potpunoj Istini. Vjerujte Mi, samo od Mene možete primiti pravu Istinu, tako da se vi samo čvrsto držite Mene, Koji Sam Vječna Istina. Uvijek vam iznova naglašavam da cijelo čovječanstvo hoda u mraku, da je se svugdje potkrala i učvrstila zabluda, i da se ljudi jako teško mogu osloboditi, pošto su se previše zapleli u zabludu. Želim upaliti svjetlo Istine gdje god su ljudi spremni da Mi služe i da žive u Mojoj volji. No tko god se potpuno ne oslobodi dogmi, tko se ne uspijeva riješiti zabluda, niti ih se može riješiti, pošto ga žudnja samo za Istinom iz Mene ne ispunjava u toj mjeri da ne uspije primjetiti šta se toj Mojoj Istini suprotstavlja…. Taj će se braniti iznutra kada mu se ponudi Čista Istina iz Mene. Jer vi ljudi ste si tijekom vremena sagradili crkvu, koja je puna nedostataka, koje ne uviđate, pošto u vama vlada određena duhovna prepotentnost, koja vas spriječava da skroz ponizno zamolite za Čistu Istinu. I čak kad vam na put stavim ‘nositelja Istine’, koji vas može prosvijetliti,  vi pak nastojite nametnuti mu svoje krive dogme, i ne priznajete njegovu misiju… I opet vjerujete da služite Meni. Ali Ja dajem nalog(e) Mojim nositeljima svjetla, da šire ono duhovno dobro koje su primili direktno od Mene Samoga, i da ne prihvaćaju ništa što nije u skladu s tim, pošto učenje koje je tome protivno (s tim neskladno), nikako nije moglo proizaći iz Mene. A vi (Protestanti) zastupate učenje kojim spriječavate ljude da se mole za duše preminulih. Znajte da ljude navodite na stranputicu, i spriječavate ih u izvođenju djela Ljubavi i prilikom najmanjeg ograničavanja u toj vrsti molitve. Ja Sebi uistinu ne proturječim, i neću jednome od vas davati ovo učenje, a drugome ono, a kad vjerujete da si ‘Knjigu nad knjigama’ morate uzeti kao vodilju, želim vam reći da mnogo toga krivo shvaćate, da vaše tumačenje često nije u skladu sa Istinom, i da ste si ‘složili koncepte’, koji potpuno odudaraju od Istine …. Želim vam reći da duhovnost ne možete puno profitirati, sve dok niste potpuno u Istini, pa čak i ako vjerujete da ste izabrani za ‘posebna djela’. Potpuna Istina je temeljni preduslov za ono djelovanje među ljudima, koje bi bilo pravi blagoslov. A u posjedu njega još niste, sve dok širite shvaćanja koja se kose sa Mojom Ljubavi i mudrošću …. sve dok se dovodite u situacije koje sami sebi simulirate, a koje isto tako nisu znak Božjeg djelovanja, koje nikako ne prosvjetljuju, nego samo zbunjuju, jer vaš Bog i Otac, nikad vam se neće obratiti na način na koji ga ne možete shvatiti nego ga prvo morate odgonetati i na taj način doći opet samo do proizvoda vašeg vlastitog razuma, a nikako Moje Riječi. Ne pripisujte Meni takvo jedno djelovanje (na vama), koje svjedoči niti o Mojoj Ljubavi, niti o Mojoj mudrosti, nego znajte da ću Se uvijek obznanjivati tako da Me svako može razumjeti, i da svatko osijeća da se njemu obraćam. Ljude ne treba zbunjivati još više, jer tama je ionako već dovoljno duboka, tako da je ne treba još više snažiti. A kad vas Ja dovodim u kontakt sa ‘svjetlonošama’, onda prihvatite svjetlo, i ozbiljno si razmislite što ste u stanju dati vi koji se služite takvim vanjskim formama, pošto ne znate što su ‘duhovna dobra’, pošto ste preuzeli običaje koji su besmisleni i koji nemaju nikakvog značaja za sazrijevanje duše onih koji vas slušaju (prilikom ‘govorenja u jezicima’). Ali u vama se trebaju ponovno probuditi sve sposobnosti koje ste izgubili vašim padom u grijeh. Međutim, za početak morate spoznati (tu) jednu Istinu, i onda nećete širiti kriva učenja, nećete od ljudi tražiti suprotno od onoga što Ja tražim od njih: da se s Ljubavlju posvete preminulima, da svojom molitvom upute snagu dušama koje su potpuno bez snage i koje zavise od pomoći ljudi i svjetlosnih bića u onostranom. Dok god širite to (vaše) učenje, vi sami još niste prodrli u Istinu, tako da ne možete ni podučavati vaše bližnje. Ali Ja nastojim svugdje da sprovedem svjetlo Istine, i Ja ću Moje svjetlonoše uvijek napajati snagom kako bi dalje sprovodili to svjetlo, Ja ću učiniti sve što je potrebno za suprotstaviti se zabludi, jer zabluda nikad ne može biti blagodatna, pošto je ona sredstvo Mojeg protivnika (Sotone), koji će se Istini suprotstavljati sve do Kraja. Međutim Istina će pobijediti, pošto Sam Ja sâma Istina, i svjetlo Istine će skroz prosvijetliti tamu, učinit će vidljivim djelovanje Mojeg protivnika (Sotone), svako će krivo učenje biti razotkriveno i raskrinkano, i Istina će učiniti blaženim svakog čovjeka dobre volje (tj. ‘pravilno usmjerene volje’).

AMEN

Spread the Truth