Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8627 (Potpuna predanost Bogu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8627, 26 Rujan 1963

POTPUNA PREDANOST BOGU…

Sebe uvijek povjerite jedino Meni i učinite Me tako vašim Vođom, vašim stalnim Pratiteljem Koji vas vodi i određuje sve vaše mišljenje i djelovanje. I uistinu, vaš zemaljski život će biti od blagoslova za vas same, a također i za vaše bližnje. Jer onda će uvijek Moja volja djelovati u vama, jer podlažete svoju volju Mojoj. Stoga je potpuna predanost Meni također najsigurnije jamstvo da dosegnete vaše savršenstvo, jer je onda slomljen svaki otpor, opet Me dobrovoljno priznajete i sada nema više ničega što stoji na putu sjedinjenju, jer potpuna predanost Meni nije zamisliva bez Ljubavi za Mene i jer Ljubav u vama sada više neće ostati neaktivna, jer je sada vaš životni put djelovanje u Ljubavi. Potpuna predanost Meni ne može se dogoditi sve dok u vama još prevladava samoljublje, jer onda vi još uvijek sebi samima pridajete vrijednost (važnost) i vaše biće će pokazati oholost, dok je predavanje Meni čin poniznosti i vaša sebična Ljubav se već promijenila u nesebičnu Ljubav za bližnjega.

Vi ćete se predati Meni zauvijek jedino onda, kada Mi poklonite potpuno povjerenje, kada ste Me već prepoznali kao Biće, Koje je u Sebi Ljubav, Mudrost i Sila… Onda sami ulazite u odnos djeteta prema Ocu… Obnavljate prvobitni odnos i tako ćete vi iznova stići u blaženstvo, jer ispunjavate Zakon vječnog reda, iznova ste postali Ljubav, vi možete primiti zračenje Moje Ljubavi i sada se vraćate nazad kao Moja djeca u vašu Očinsku kuću.

Uvijek iznova se Ja udvaram za vašu Ljubav, za vaše povjerenje bez ostatka, za vašu potpunu predanost Meni. Zbog toga vam Ja otkrivam Sebe u Mome Biću… Vi morate biti istinito obaviješteni o Mojoj prirodi, jer samo onda kada vi možete izmjeriti Moju beskrajnu Ljubav, samo onda kada znate da je ona uvijek i zauvijek za vas, jer ste proizašli iz Moje Ljubavi, shvatiti ćete da Ja čeznem za vama, i kada vjerujete u ovu Moju veliku Ljubav, onda ćete joj također i odgovoriti, jer Ljubav budi uzajamnu Ljubav.

Međutim, budući da ste kao ljudsko biće još uvijek zasjenjena duha, još uvijek se često nalazite u pogrešnom razmišljanju… Bojite Me se, kada vam dolazim ususret sa svom Ljubavi, ne dozvoljavate Mi da vam se obratim, jer se bojite Moje strogosti, jer se ne osjećate kao djeca Jednog Oca, koja se uvijek mogu pouzdati u Očevu Ljubav i u svim nevoljama mogu Njemu pribjeći. Dana vam je pogrešna slika o Meni, u kojoj Sam vam Ja prikazan kao moćan i pravedan, ali Moja beskrajna Ljubav je premalo spominjana… i otud vam nedostaje povjerenje djeteta prema Ocu, koje Otac međutim, nikada neće razočarati. A, u vašoj duhovnoj tami često idete tako daleko, da se želite osloboditi od pomisli na Boga i Stvoritelja, kako bi se oslobodili svake odgovornosti… I uvijek ćete biti osnaženi od Moga protivnika, jer će vam on željeti oduzeti svu vjeru u Mene, a kada ste vi sami tako bez Ljubavi, onda niti ne možete vjerovati u Biće, Koje je u Sebi Ljubav…

Ali možete vjerovati da vas uvijek iznova dotičem kako bih u vama probudio Ljubav, jer vam želim pripremiti blaženstvo, koje vam je već vječnostima moralo nedostajati. Ali, Ja ne mogu djelovati protiv Zakona reda, Ja vas ne mogu učiniti sretnima dok Mi se opirete, dok god ne odgovarate (uzvraćate) na Moju Ljubav. Jer, tako dugo ste vi izvan kruga struje Moje Ljubavi. Svaki otpor čini zračenje Moje Ljubavi neučinkovitim, i jedino kada ste iznova postali Ljubav, možete osjetiti blaženstvo zračenja Moje Ljubavi. Međutim, onda Me vi za vječnost više nećete ostaviti, kao što također Ja vas više neću napustiti, kada sam vas jednom za Sebe osvojio.

Jednom ćete Me pronaći, jednom ćete sami poduzeti Put k Meni, i ja ću vam u susret ispružiti ruke, koje ćete potom dohvatiti, da ih više ne ispustite, jer je vaša istinska domovina kraljevstvo svjetlosti i blaženstva, vaša Očinska kuća je sa Mnom, i zajamčeno ćete se iznova vratiti vašem ishodištu. (26.9.1963) Stoga ću vam također uvijek iznova predstaviti Evanđelje Ljubavi i tko Mi želi služiti na Zemlji, on također treba Božansko učenje Ljubavi dalje nositi, on mora potaknuti bližnje na Ljubav i  sam im dati dobar primjer, jer jednom kada se Ljubav zapalila u srcu čovjeka, Meni se on također priljubljuje, i onda također može slijediti potpuna predanost Meni, koja mu osigurava blaženi život za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth