Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8624 (Uništenje Zemlje je rezultat eksperimenata…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8624, 23 Rujna 1963

UNIŠTENJE ZEMLJE JE REZULTAT EKSPERIMENATA…

Završno djelo uništenja Zemlje će biti inicirano od strane vas ljudi osobno. I Ja vas neću zaustaviti, pošto Ja također uzimam u obzir duhovnu supstancu koja će, kao rezultat ovog djela uništenja, biti oslobođena od materije i biti u mogućnosti nastaviti svoj proces razvoja u novim formama na novoj Zemlji. Vi ste o ovome bili obaviješteni već nekoliko puta a ipak imate slabu vjeru, jer cijeli događaj vam je jednostavno nezamisliv. Ipak, to je završetak razvojnog razdoblja koji će voditi u novo razdoblje, tako da bi se djelo povratka (palih duhova) moglo još jednom uspješno nastaviti u zakonskom redu, koji više nije bio očit prije uništenja stare Zemlje. Moj protivnik dovršava svoje posljednje sotonsko djelo tako što vrši utjecaj na ljude da čine nešto što on sam nema snage učiniti: uništiti djela stvaranja… u uvjerenju da će na taj način osloboditi ograničene duhove i preuzeti kontrolu nad njima. On manipulira ljudima i potiče ih na sprovođenje svakojakih eksperimenata koji će, međutim, podbaciti sa uništavajućim posljedicama poradi ljudskog nedostatka znanja. Jer ljudi se usuđuju eksperimentirati bez da su istražili posljedicu… oni će osloboditi sile koje ne mogu kontrolirati i posljedično tome su osuđeni na smrt. I sa njima će stvaralačko djelo Zemlja, također, biti podvrgnuto ogromnim uništenjima… Cijela površina Zemlje će se u potpunosti promijeniti, sva djela stvaranja na Zemlji će pasti kao žrtva uništenja, posljedice će prodrijeti do zemljine jezgre, i tako čovjek može govoriti o uništenju ogromnih razmjera iako ga ljudi osobno neće biti u mogućnosti promatrati, osim malog stada kojeg ću Ja prije toga odvesti sa Zemlje u carstvo mira (1 Solunjanima 4:16, 17).

Ja osobno nikad ne bi dozvolio takvo uništenje ako na taj način ne bi stekao nove mogućnosti spasenja za i dalje ograničenu duhovnu supstancu, koja je jedno već beskonačno dugo vrijeme malaksala u najtvrđoj materiji… Pa ipak daljnji napredak bi također bio moguć za ovu duhovnu supstancu da ljudi nisu preokrenuli zakonski red i da su uvijek samo ispunjavali svoj koristan zadatak na Zemlji… Ali ljudi više ne žive unutar Božanskog reda, i prema tome Moj protivnik vrši veliki utjecaj nad njima i nagoni ih započeti proces u nadi da će postići povratak ograničenih duhova k sebi. I Ja ga neću zaustaviti, pošto i dalje ovisi o slobodnoj volji svakog čovjeka da popusti/udovolji podsticajima/nagovorima Mojeg protivnika… Pa ipak, bez obzira što ljudi čine, Ja ću uvijek znati kako ispravno iskoristiti posljedice njihovih djelovanja. Jer čak je i svijet tame podređen Meni i Mojoj moći, i morat će Mi služiti dok istovremeno uzima dijela u Mojem djelu povratka, čak ako i samo nesvjesno. Ali Ja Sam uvijek znao pravac ljudske volje i bio sam sposoban uključiti ga u Moj plan Spasenja… Ja znam kada je došao trenutak u vremenu kada se duhovni napredak više ne može očekivati…

Ja također znam kada je došlo vrijeme za oslobađanje ograničenih/zarobljenih duhovnih supstanci, i prema tome neću spriječiti ljudsku aktivnost kada pokrenu ogromno djelo uništenja zahvaljujući njihovoj zavedenoj/pogrešno vođenoj volji, koja smjera u ime Mog protivnika, i tako su ljudi njegovi voljni instrumenti. Jer on osobno je nesposoban uništiti ijedno djelo stvaranja, on nikakvu vrstu materije ne može razložiti i sva moć nad duhovima mu je bila oduzeta. Iz tog razloga ju on pokušava opet zadobiti, i ljudi koji mu pripadaju sami doprinose dezintegraciji materije… najprije kroz bezbrojne eksperimente koji onda uzimaju razmjere koje materija više ne može izdržati… Ali Ja dozvoljavam duhovima unutra zarobljenima da se oslobode, iako jedino na štetu čovječanstva, koje je sâmo dosegnulo duhovno nizak stupanj koji zahtjeva novo prognanstvo u materiju… I nezavisno što će Moj protivnik i ljudi koji mu pripadaju poduzeti… u konačnoj analizi to će ipak ponovno (po)služiti napretku duhovnih supstanci, koja je jednog dana naumljena ostvariti savršenstvo. Prema tome Moj plan Spasenja će zasigurno biti sproveden, kao što je objavljeno u Riječi i Pismu. 

AMEN

Spread the Truth