Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8620 (Od čega se sastojalo Isusovo tijelo… II.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8620, 18 Rujan 1963

OD ČEGA SE SASTOJALO ISUSOVO TIJELO?… II.

(Nadopuna u svezi B.D. 8586)

Vi se nikada ne trebate bojati obmanutih učenja ako se okrenete ka Meni direktno za razjašnjenje. Ja ću vam uvijek osigurati ispravno objašnjenje čim vam je nešto neshvatljivo. Jer vi, koji ćete širiti Istinu, morate također biti sposobni pobiti svaku primjedbu, vi sami morate znati kako se sve odnosi jedno spram drugoga, inače ne možete biti istinski predstavnici Istine… I time vi također trebate znati da je sva materija ukrućena duhovna supstanca… duhovna snaga, koja je jednom bila isijana od strane Mene kao biće i nije ispunila svoju stvarnu svrhu… jer ova su bića odbila biti aktivna u skladu sa Mojom voljom. Kao rezultat ovog odbijanja duhovna se supstanca ukrutila, to jest, ona se stvrdnula i Ja Sam ovoj supstanci dao oblik… Ukrućena supstanca je postala materija…

Međutim, vrlinom Moje sile Ja također mogu dopustiti da nastane materija koja nije najprije prošla kroz proces ukrućivanja duhovne supstance… Vrlinom Moje volje Ja mogu zgusnuti duhovnu snagu u formu… To je što Sam napravio kako bi stvorio pokrov od tijela za Mene Osobno koji, međutim, nije bio naumljen biti ništa drugačiji od onog ikojeg drugog ljudskog bića, sa izuzetkom da on nije potekao iz oblasti Mojeg protivnika nego Sam Ja sjedinio duhovne supstance direktno u tvorevinu, tako da je ona doista prošla stazom kroz tvorevine kojom se materija mora zaputiti kako bi izvršila njezine služiteljske funkcije i pri tome se postepeno razvija do stadija gdje će ona služiti kao prebivalište za dušu…

Pokrov od mesa svake osobe je i dalje u početnom stadiju razvoja, on još nije produhovljen i nakon čovjekove smrti ono mora općenito i dalje putovati vrlo dugom stazom razvoja dok se ne mogne udomiti kao dio duše u tijelu… Vrijeme kojeg je duhovna supstanca potrebovala kako bi služila duši kao tijelo je također bilo podareno od strane Mene ovoj ukrućenoj snazi kako bi putovala stazom kroz tvorevine sve dok joj nije bilo dozvoljeno služiti Isusu kao izvanjska forma. Jer ova je duša potrebovala tijelo koje je bilo iste gustoće kao ijedno drugo ljudsko tijelo, budući je On također želio produhoviti ovo tijelo i jer će, kroz Njegovo tijelo, On također biti predmetom svih iskušenja od strane nezrelog duha koji se nadao zadobiti utjecaj nad dušom kroz tijelo.

Time, supstanca Njegova tijela je učinkovito bila ne-pali duh, ipak ona je morala putovati kroz oblast palilh duhova, tijelo je isto tako pripadalo stvaranju koje udomaćuje pala bića i tijekom ove staze razvoja je već trebalo sebe dokazati time što je doživljavalo i trpjelo bol njezinog svezanog, ograničenog stanja… što je također bio dio Isusovog čina Spasenja, unatoč tome je također doprinjelo spram kompletnog produhovljavanja Isusova tijela… Jer kao rezultat procesa kroz stvaranje tijelo je bilo slične prirode kao ono ijednog drugog ljudskog bića, i Isus čovjek je trebao vojevati iste bitke spram žudnji i slabosti, a ipak tijelo je bilo bez grijeha budući je ono bilo naumljeno služiti Mi kao prebivalište i Ja Sam već boravio u Isusu djetešcetu i povremeno to također dokazao Isusu.

Treba vam biti razumljivo da Isusovo produhovljeno tijelo nije moglo pripadati drugom izvornom duhu, da Sam se Ja prema tome pobrinuo o ovom fizičkom tijelu Osobno i da je to bio jedan čin Moje sile i mudrosti… ali da je, u drugu ruku, njegova priroda trebala biti takva da se njegovo produhovljavanje također moglo dogoditi kako bi potkrijepilo dokazima proces Njegovog uskrsnuća i dalo ljudima poticaj da također streme ka produhovljavanju tijela. Radi ove svrhe su se pojedinačne supstance Isusova tijela također zaputile stazom kroz djela stvaranja i otrpjele mučenje ograničenja, tako da bi Isusov čin Spasenja bio kompletan i potpun uspjeh… Jer onda su izvanjske nezrele sile vršile utjecaj na Isusa čovjeka, one su pokušale namamiti još slabe tjelesne supstance da postanu grešne, ipak Isus im se suprotstavio, On se borio protiv svih kušnji i utišao svaku žudnju tijela, zato uistinu, Njegova borba nije bila lagana unatoč činjenice da je On bio bez grijeha… Ničega On nije bio pošteđen budući je želio ukazati primjerom Njegovom bližnjem ljudskom biću kako živjeti, On je želio pružiti dokaz da je moguće za svaku osobu postići isto… produhoviti tijelo i dušu… 

Unatoč tome, čak ako to još nije sasvim shvatljivo za vas, vi trebate vjerovati da su Isusovo tijelo i duša bili bez grijeha i da je baš zbog ovoga Isus trebao trpjeti daleko više, budući je On ušao u grešnu oblast i trebao je uspjeti u najgrubljoj borbi na Zemlji kroz koju će osoba ikada trebati proći, jer sve što je bilo zemaljske prirode je opsjedalo Njegovo tijelo i Njegovu dušu, i jedino Njegova veća od najveće Ljubav se oduprijela tim pritiscima, jer Isus, ljudsko biće, je unutar Njega udomaćio puninu ‘Boga’ (Kološanima 2:9) i zajedno sa Mnom On je bio pobjedonosan i slomio protivnikovu moć.

AMEN

Spread the Truth