Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8619 (Kaos nakon intervencije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8619, 17 Rujan 1963

KAOS NAKON INTERVENCIJE…

(‘Svi što prizivaju ime Gospodnje bit će spašeni.’ Joel 2:32)

Nastavljam vam govoriti opet i iznova da ćete doživjeti jedan nevjerojatan kaos zbog Moje intervencije… Prirodne sile će se potpuno oteti kontroli ostavljajući vas nesposobnima razmišljati; jedino Moji Vlastiti će biti sposobni moliti se Meni, premda će ovo biti jedino očajničke molitve tako što će odaslati kratke, molećive misli ka Meni, ali Ja ću ih čuti i zaštititi ih od najgoreg. Ipak sve će postati kaotično i ljudi će biti bačeni u gorka stanja nevolje… I ovo će već predstavljati kraj za mnoge budući će oni izgubiti njihov život premda to još nije kraj ovog svijeta.

Međutim, prije konačnog kraja Ja ću još pokušati izbaviti što će sebi dozvoliti biti izbavljenim… Ja želim Sebe otkriti onima slabe vjere tako da će Me zazivati u njihovoj potrebi i primiti očiglednu pomoć, tako da će njihova vjera biti osnažena i oni će još biti pomoćni Meni kada posljednja faza Zemlje započne. I Ja vas uvjeravam da će to biti skoro previše za pojedinca i jedino Jedan će biti u stanju dati vam snagu i poslati vam pomoć ako vi zazovete tog Jednog u užasnoj potrebi…

Ali vi ljudi ne možete biti pošteđeni ove intervencije, jer to je posljednji pokušaj da se spase duše koje su i dalje bez ili male vjere. Kada oni ne vide nijedan drugi izlaz ljudi se unatoč tome još mogu prisjetiti njihova Boga i Stvoritelja… Sile iznad njih Koja je jedina u stanju pomoći. Jednom kada je ogromna prirodna katastrofa gotova, nevolja neće dokončati i kaos će neprestano rasti. I onda će se ukazati gdje i dalje ima žive vjere, jer ova jedina će kontrolirati/zagospodirati svom nevoljom…

Svatko sa živom vjerom će sebe potpuno izručiti Meni i doista, Ja neću dopustiti da njegova vjera bude uništena. Opet i iznova će on biti pomognut, i on će također pokušati uvesti njegova bližnja ljudska bića u vjeru, i zavisno o njihovoj volji i osobnoj naklonosti da pomognu oni će, također, primiti pomoć, jer očajna situacija će motivirati djela Ljubavi is toga će ispuniti njezinu svrhu buđenja Ljubavi spram bližnjega koja, opet, osigurava da ću Ja dati ljudima Moju Ljubav i snagu da se nose sa njihovom situacijom.

Vi koji pripadate Meni i želite ispuniti Moju volju i biti Mi u službi, doista se ne morate bojati ovog vremena nevolje, jer vaša stalna veza sa Mnom vam osigurava Moju zaštitu i veliki opseg snage. Pored toga, Ja ću vas također opet potrebovati kako bi širili Moje Evanđelje Ljubavi, što će onda biti izuzetno nužno, jer još jednom će ljudi prikazati njihovu prirodu i jedino nekolicina će biti pomoćno i pomagati njihovim bližnjim ljudskim bićima i oni će, također, biti pomognuti opet i iznova, u što mogu biti sigurni… Ali, u cjelini, izbit će na površinu čak veća sebična ljubav, i ljudi će okrutno uzeti što im ne pripada kako bi poboljšali njihove životne uvjete… Agresivna osoba će prevladati i željeti opustošiti slabiju. I ovo će posebice karakterizirati ovo vrijeme nevolje i otkriti da je čovječanstvo spremno za njegov krah/propast. Unatoč tome, Moji Vlastiti će se uvijek oslanjati na činjenicu da Ja znam njihove poteškoće i također ću ih poboljšati jer, doista, Meni je sve moguće, i Ja ću se također pobrinuti za vaše zemaljske živote i osigurati vam najznakovitiju pomoć tako da će vaša vjera postati još više živa, a sa snagom vjere vi možete prevladati nad svime a ipak ne možete biti nadvladani od strane vaših neprijatelja…

Vi možete itekako vjerovati da se ovo vrijeme približava; naposlijetku, Ja i dalje koristim sva sredstva pomoći da bi pridobio duše koje još nisu u potpunosti porobljene od strane Mojeg protivnika… Ja im također želim Sebe otkriti u Mojoj Ljubavi i sili čim je njihova vjera živuća, jer konvencionalna vjera će biti potpuno odbačena budući to nije uvjerena vjera, koja ostaje postojana tijekom takve zemaljske nevolje. I svi oni koji su prethodno bili raskalašeni u preobilju zemaljkih vlasništava će biti gorko afektirani ovom nevoljom kako im je prolaznost zemaljskih vlasništava vidljivo i nesumnjivo ukazana. A učinak zavisi o zrelosti njihovih duša, oni će ili naći utočište u Bogu i apelirati Mu za pomoć ili pokušati koristiti njihovu vlastitu snagu da bi uspjeli na uštrb njihova bližnjega, budući njima nedostaje Ljubavi ili bi se oni zaputili stazom ka Meni.

Ovo vrijeme nevolje će postaviti velike zahtjeve pred vas ljude, unatoč tome vi ćete ga preživjeti uz Moju pomoć… Prema tome tražite ju, i također Mi apelirajte unaprijed za snagu da budete sposobni izdržati jednom kada započne kaos. Jer biti ćete sposobni ostvariti puno u jedinstvu sa Mnom ali vi ćete ostati slabi bespomoćni ako se oslonite na vašu vlastitu snagu i pretpostavite kako vam ne treba Božanska pomoć… Jer Ja Osobno ću biti sa svakime tko Me zaziva u njegovoj nevolji.

AMEN

Spread the Truth