Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8617 (Duhovni rezultati ne smiju biti podcijenjeni… Duh je viši od razuma…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8617, 15 Rujan 1963

DUHOVNI REZULTATI NE SMIJU BITI PODCIJENJENI… DUH JE VIŠI OD RAZUMA…

Vi možete dobiti razjašnjenje o svemu što pokreće vaše misli, kada se obratite Meni Osobno, i Mene zatražite za Istinu. Ja ne razdjeljujem ograničeno, uvijek jedino sukladno stupnju zrelosti, tako da mu je uvijek razumljivo, što mu prilazi, bilo to sada misaono, ili u direktnom obliku kroz Moje obraćanje odozgor. Uvijek će međutim, to biti ista Istina, pa čak i kad Ja čovjeka još ne mogu uvesti u najdublje znanje, ipak će njegova pitanja njemu biti uvijek odgovorena u skladu sa Istinom, no uvijek tako, da on to može shvatiti. I tako se sve poduke koje imaju svoj izvor u Meni, uvijek trebaju zaštititi (pokriti), inače bi vi mogli sumnjati u njihovo porijeklo. No, svaki čovjek može povećati svoj stupanj zrelosti, i tako on također može uvijek dublje biti uvođen u duhovno znanje, i on će biti aktivan na Zemlji na blagoslov, jer će ga duhovno znanje uvijek poticati na davanje dalje… Čovjek, koji je jednom prihvatio Moje poduke, neće moći šutjeti. I onda će također doći do usklađenosti među ljudima koji su okrenuti Meni za ispravno mišljenje, i za istinsko znanje… A ljudi koji stoje u ispravnom znanju, bit će također uvijek spremni vršiti rad u vinogradu, jer će biti iznutra, od njihovog duha, potaknuti da to razjasne bližnjima. No, ako je čovjek podučen direktno od Mene Osobno kroz svoj duh, tako da mu je dostavljeno znanje koje je iskazano u pismeno, onda je on također određen za radnika u vinogradu, budući on onda također ima zadatak da razdijeli ovo dostupno duhovno dobro, jer se Ja želim obratiti svim ljudima, i za to Ja biram posrednika, koji je prikladan za jednu takvu misiju. A onda je njegov zadatak i očigledan, budući se sada ne može zanijekati sveobuhvatno duhovno dobro, a ono nije moglo biti dovedeno na Zemlju bez svrhe. Premda je sada također potreban i određeni stupanj zrelosti kako bi ovo duhovno dobro moglo biti prihvaćeno i shvaćeno, no ono će ipak pridonijeti tome da potakne ljude na svjestan način života, jednom kad su upoznali ovo neuobičajeno znanje. Uvijek će biti odlučujuća volja čovjeka, i njegova žudnja da primi znanje o „Istini“… Jer, u svakom čovjeku nekad izrone pitanja o onim područjima koja nisu dostupna razumu, koja međutim duh u čovjeku može proniknuti. A u skladu sa zrelošću duše čovjeka, njemu će sada također biti poklonjena Čista Istina, za spasenje njegove duše. No, čovjek nikada ne bi trebao više cijeniti rezultate svojega razmišljanja nego one koje otkriva Duh u čovjeku… Jer, Duh je iznad razuma, Duhu… koji je Moj udio… ništa nije nepoznato, on čovjeku može dati razjašnjenje o svemu, dok je područje koje razum može dokučiti, ograničeno, i nikad ne zadire u duhovno kraljevstvo. Zbog toga Božanske Objave ne treba podcijeniti, naprotiv, nikakvo, ma koliko oštro racionalno razmišljanje, ne postiže rezultate koji su im ravni. I tako ćete vi također moći izmjeriti veliki značaj toga kada Ja kroz nekog čovjeka dovodim opsežno znanje na Zemlju, i vi ćete razumjeti to, da je Moja volja da se ovo znanje rasprostrani, i da ću Ja otuda podržati sve napore učinjene od strane Mojih nositelja svjetla, kako bi svojim bližnjima dostavili svjetlo… vi ćete razumjeti da Ja blagoslivljam one ljude koji Mi žele služiti kao sluge u Mojemu vinogradu, jer ima li doista išta važnije u zemaljskom životu, nego stajati u Istini… stoga dostavljati bližnjima Istinu koju Ja usmjeravam odozgo na Zemlju? Mogu se smatrati sretnima ljudi kojima je poklonjeno razjašnjenje, tamo gdje su oni sami još u obmanutom razmišljanju… Jer, jedino Istina im poklanja svjetlo, koje osvjetljava put koji vodi k Meni. Tko sam duboko žudi Istinu, on je također u ispravnom razmišljanju, budući ga Ja Osobno prosvjetljavam, i on će biti sretan da u Mojoj Riječi nađe potvrdu svojega mišljenja. Ipak, mnogi ljudi tek trebaju biti dovedeni na put, oni najprije trebaju saznati o Mojoj volji, i biti upozoreni da žive u skladu sa Mojom voljom, tek onda će i u njima započeti drugi život, tako da će oni pored njihovog zemaljskog života voditi duhovni život, a onda će se u njima probuditi i žudnja za Istinom, i oni će moći biti opskrbljeni sukladno njihovoj žudnji. Stoga svi nastojte povisiti vaše stanje zrelosti, onda ćete i vi moći biti sve dublje uvođeni u Istinu, i vama će moći biti otkrivena najdublja mudrost, koja bi vam međutim biti neshvatljiva uz nižu zrelost duše. Ali, Ja nikada ne razdjeljujem ograničeno, ako vi samo žudite Moje Ljubav-ne darove… Ja ću vas snabdjeti duhovno, i također zemaljski, budući da ćete vi primiti ono što trebate za dušu i tijelo, čim su vam jedino duhovna dobra neodgodiva. Jer, vaše tijelo će proći, duša međutim ostaje postojati, i ova stoga treba biti hitno opskrbljena, a njena žudnja će uvijek biti ispunjena.

AMEN

Spread the Truth