Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8616 (Zauzimanje za duše u onostranom… II.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8616, 14 Rujan 1963

ZAUZIMANJE ZA DUŠE U ONOSTRANOM… II.

(Odgovor na doktrinu kako jedino ‘kvalificirani’ molitelji ovlašteni moliti za duše)

Ja ću vam uvijek jedino objašnjavati Evanđelje Ljubavi, pošto ćete vaš zadatak u zemaljskom životu ostvariti kada prihvatite ovo Evanđelje, kada ispunite zapovijedi ljubavi prema Bogu i vašim bližnjim ljudskim bićima. Zato se uvijek jedino morate pitati da li vaše misli, riječi i ponašanje korespondiraju sa Mojim zapovijedima ljubavi. Ali potraživat će se jedino ljubav koja je zapaljena duboko u vašem srcu, jer Ja ne mogu biti zadovoljan samo riječima i gestama/kretnjama. I stoga svi ljubavni napori moraju biti napravljeni nesebično, budući očekivanje nagrade smanjuje ljubav, i onda će djelo biti cijenjeno samo po svjetovnim standardima. Najunutarniji osjećaj u želji da se pomogne i pruži sreća će uvijek biti odlučujući. Kada od vas tražim da živite život ljubavi Ja (pri tome) mislim na ne-sebičnu ljubav koja (samo) daje (i ništa ne traži zauzvrat), budući će jedino to rezultirati u vašoj zrelosti/vašem savršenstvu. Ali ova čista, Božanska, ne-sebična ljubav vas sjedinjuje sa Mnom, i što god u ovoj ljubavi zatražite od Mene za vašeg bližnjeg to će mu biti dano (Ivan 14:13, 14), bilo da je riječ o olakšavanju zemaljske nevolje ili pak o prijenosu duhovnih vrijednosti. Vaša ljubav prema vašem bližnjem će to uvijek ostvariti. Molitve bez ljubavi, koje su izgovorene ustima ali koje se ne podižu iz dubina vašeg srca, mogu isto tako biti i ne-izgovorene, jer one ne dosežu do Mog uha i prema tome ne mogu biti ni uslišene/odgovorene.

Ali pošto je stvarna svrha zemaljskog života činiti djela ljubavi, Ja također neću prestati propovijedati ljubav. Ja ću jedino uvijek odrediti radnike u Mom vinogradu koji će širiti Evanđelje ljubavi, koji će apelirati svakom ljudskom srcu i stimulirati ga na ne-sebične aktivnosti ljubavi… Da Ja nikad neću spriječiti osobu vršiti milosrdno djelo… to ne treba ni spominjati. Jedino je bitno da je on oživljen i da ga potiče ljubav, jer Ja zanemarujem formalnosti pošto su one bezvrijedne za čovjekovu dušu. Tako ću Ja Osobno procijeniti volju ljudskog bića, i jedino Ja znam da li je ili ne njegovo srce uključeno u svemu što misli, govori ili čini.

Vi bi ljudi trebali uvijek i jedino propovijedati ljubav, no vi nikad ne smijete spriječiti ljude činiti milosrdna djela… koja također uključuju molitvu za umrle… Jer da li znate stupanj zrelosti onih koji mole?… I ne uzrokujete li sumnje u ljudima koje opominjete o takvim molitvama? Vjerujete li kako oni sami mogu prosuditi da li Sam im uslišio molitve?… Da li također želite zaustaviti od moljenja one koji su zabrinuti za njihove umrle i željeli bi im pomoći ili se na prvom mjestu ne bi molili?… Prouzročit ćete sumnju u njihovim srcima, jer ponizna osoba nije uvjerena u svoju zrelost, a to jedino ga (po onome što naučavate) treba kvalificirati da moli za te duše… A tko može tvrditi kako ima tako vrlo duboki temelj vjere da su jedino njegove molitve vrijedne?

Prosudba vrijednosti molitve treba biti prepuštena Meni jedino, jer Ja čak vrednujem i voljnost svake duše da pomogne, i doista, zaštitit ću od sile Mojeg neprijatelja (Sotone) svaku osobu što moli. Jedino su isprazne usmene molitve beskorisne, ali takvi su molitelji i dalje podređeni sili Mojeg neprijatelja ili bi njihova vjera bila živa i njihove bi molitve dolazile iz njihovih srdaca. Tako vi ne bi trebali upozoravati protiv molitvi za umrle, jer nije istina da osoba što moli postaje žrtvom Mojeg neprijatelja poradi njegove molitve. Ja jednostavno ne mogu uslišiti molitvu ako je samo izgovorena sa ustima. I takve molitve doista neće spasiti duše od neprijatelja… Ti se molitelji ne trebaju bojati njegove osvete budući mu oni ne oduzimaju ni jednu dušu.

Dozvolite mi reći kako Ja jedino želim ispraviti vaše razmišljanje koje je postalo zavedeno (= posljedica pogrešnog razmišljanja/upućivanja), pošto vi takav materijal za poduku niste dobili od Mene, kako je proturječan istini koju šaljem na Zemlju kao svjetlo da bi zasjalo u tami koju je nad čovječanstvom rasprostro Moj protivnik. Gdjegod je iskra ljubavi zapaljena ljudsko se biće približava k Meni, i jedino će takva iskra ljubavi potaknuti ljudsko biće moliti za duše u onostranom… I takav čovjek nije bez vjere ili bi on negirao svaki nastavak života nakon smrti i nikad ne bi upućivao molitve za duše.

AMEN

Spread the Truth