Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8613 (Stvaranje je Božje djelo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8613, 11 Rujan 1963

STVARANJE JE BOŽJE DJELO…

(Rimljanima 8:19-22)

Moja djela stvaranja demonstriraju Moju beskonačnu ljubav prema vama, Moju najuzvišeniju mudrost i Moju svemoć… pošto su ona bila stvorena isključivo u svrhu spasenja, u svrhu vraćanja jednom palih duhova. Tako je cijelo djelo stvaranja (= misli se na materijalni svemir) izražaj Moje beskonačne ljubavi pošto je bilo posebno namjenjeno duhovnim bićima koja su Mi se suprotstavila, koja su stoga odbacila Moju ljubav i jednako tako više nisu bila vrijedna Moje ljubavi… A ipak, baš ti protivni/buntovnički duhovi su Me motivirali da proizvedem/izgradim djela stvaranja tako da bi mogli odustati od svojeg otpora i ponovno se vratiti k Meni.

Iz tog razloga ljubav isprva nije obratila pažnju na otpor već je zarobila pala bića, to jest Moja mudrost i moć su dezintegrirali bića na bezbrojne sićušne čestice i snaga Moje ljubavi ih je oklopila/spakirala… ona je preoblikovala jednom isijanu snagu bića u djela stvaranja a Moja mudrost im je iznova odredila njihovu svrhu… Ljubav, mudrost i snaga su djelovali bez prestanka da bi se pojavilo djelo stvaranja; posljedično tome, stvaranje je bilo i jeste, u pravom smislu riječi, Božansko djelo koje svjedoči o Mojoj temeljnoj prirodi i vama ljudima, ako o tome najozbiljnije razmislite, mora izgledati kao najveće čudo. I to stvaranje će ostati čudo, jer djela (stvaranja) nisu beživotne stvari već se neprestano mijenjaju. Funkcije pojedinačnih djela stvaranja pružaju svakom razumnom ljudskom biću dokaz o živom Bogu punom mudrosti, Čija snaga volje i ljubav su neiscrpni, Čija moć je beskrajna… Koji neprestano stvara forme koje sadrže sićušne čestice koje poslužuju unutar djela stvaranja pod zakonom prisile… Jer Ja sam povukao/cimnuo te pale duhove iz dominacije/moći Mojeg neprijatelja, iz dominacije/moći duha koji je jednom prouzročio njihov pad/propast, kojeg su oni jednom dobrovoljno pratili… iako su oni pripadali njemu, baš zato jer su ga pratili dobrovoljno… on je bio lišen njegove moći/vlasti nad duhovima koje je snaga Moje ljubavi pretvorila/okrenula u materiju… Ta bića su bila uklonjena od utjecaja neprijatelja i sada su podložna Mojem zakonu… Ona više nisu bila slobodna, pošto su predala svoju slobodu (ili ‘odustala od svoje slobode’), ali zbog njih samih sam ih ograničio/zavezao, i podložio Mojem zakonu…

Cijelo stvaranje je djelo Moje ljubavi za ovu palu, nesretnu duhovnu supstancu koja putuje put kroz stvaranje u velikoj agoniji (Rimljanima 8:22)… Ali jednom kada je prethodno palo biće prošlo svoj put kroz stvaranje i onda živi na Zemlji kao čovjek on će do jedne ograničene mjere također prepoznati djelo stvaranja i može uživati u njemu, pošto je njegovo stanje agonije završeno. On će ispred sebe vidjeti djela stvaranja u svoj njihovoj slavi, koja će mu pružiti dokaz o Tvorčevoj ljubavi, mudrosti i snazi čim započne odustajati od svojeg zadnjeg otpora prema Meni. On osobno je zaista slobodan do određene mjere ali je sada ponovno podložan utjecaju Mojeg protivnika, koji prethodno nije imao nikakve moći nad bićem. Ljudsko biće i dalje pripada Mojem neprijatelju sve dok se dobrovoljno nije odvojilo od njega…

I na ovaj način trebate pravilno razumjeti: Stvaranje može i hoće pružati zadovoljstvo vama ljudima pošto je Moje djelo, ali Ja sam iskoristio snagu koja je isijala/emanirala iz Mene u obliku duhovnih bića za njezino ishodište/porijeklo… Ja sam ih jednostavno preoblikovao u najrazličitije tvorevine Moje ljubavi i mudrosti… ali one (= tvorevine/djela stvaranja) su usprkos tome u svojoj suštini pali duhovi, time dio Mojeg neprijatelja, i oni će to ostati sve dok se, potpuno iskupljeni, ponovno ne vrate k Meni. Vi ljudi ne vidite palog duha u stvaranju već jedino vidite djela Moje ljubavi, i vi ih možete uživati, u tome možete prepoznati Mene Osobno i sebe smatrati sretnima da ste već prešli put kroz Moje tvorevine i blizu ste vašeg savršenstva. Ali vi bi također trebali imati na pameti da je istinski svijet duhovni svijet kojeg jedino netko sa duhovnom vizijom može vidjeti… da je sve što je vama ljudima vidljivo samo blijedi odraz tog stvarnog duhovnog svijeta… Vi bi trebali imati na pameti da je sva materija otvrdnuta duhovna supstanca i da je to skrućenje opet jedino bilo rezultat otpora prema Meni, odbacivanja Moje snage ljubavi… Onda ćete također razumjeti da je materijalni svijet u suštini duh protivan Meni (= koji Mi se suprotstavlja)… kojeg Moja ljubav i mudrost tek obavezuju da bude od koristi (= da služi) zbog slamanja njegovog otpora i da bi se ponovno vratio u njegovo izvorno stanje… 

Iz tog razloga je skrućivanje duhovne supstance bilo prouzročeno otpadništvom bića od Mene, i prema tome otvrdnuta duhovna supstanca i dalje pripada Mojem neprijatelju sve dok se ponovno ne produhovi. Međutim, ovo Me ne spriječava da otklonim njegovu moć/vlast nad ovom duhovnom supstancom i preoblikujem je u svakojake tvorevine u svrhu njezinog konačnog, dobrovoljnog povlačenja/odustajanja/odstupanja od njega i povratka k Meni. I time stvaranje uvijek ostaje Božansko djelo, djelo Moje beskonačne ljubavi i mudrosti koje sam jedino Ja Osobno doveo u postojanje. U Meni prebiva sva moć i snaga i Ja mogu ostvariti sve što Moja ljubav i mudrost požele, i prepoznaju kao uspješno. 

AMEN

Spread the Truth