Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8604 (Odgovornost pred svjetovnom vlašću…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8604, 2 Rujna 1963

ODGOVORNOST PRED SVJETOVNOM VLAŠĆU ….

“A u svijetu će vas mrziti Mog Imena radi ….” (Matej 10:22; 24:9; Marko 13:13; Luka 21:17). Ako se zalažete za Mene i Moje Kraljevstvo, imati ćete mnoge protivnike, jer ljudi se neprestano sve više okreću od vjere, oni su neprestano sve više poslušni svijetu i time Mome protivniku, i oni će uvijek Moje pristaše napadati i truditi se da ih upropaste. No vi ste pod Mojom zaštitom ….

Rad za Mene u ovo posljednje vrijeme prije Kraja je tako hitno potreban, da ću Ja uistinu i štititi Moje sluge koji se prihvate tog posla, jer moć nad Mojim protivnikom Ja posjedujem, i on vam neće moći naškoditi, dokle god Ja Moje ruke zaštitnički držim nad vama, ali trebate znati i to da nećete biti nesprječavani, da ćete biti izloženi neprijateljstvima, međutim vi njih uz Moju pomoć nadvladavate.

Moj protivnik će se truditi utrnuti svjetlo koje ga raskrinkava, i on će uvijek nalaziti dovoljno pristalica, koji su mu po volji i koji rade protiv vas, koji vas tlače, gdje i kako god to mogu. Nevjera ljudi ih potiče da napadaju sve koji su u vjeri …. Vi njima doduše ne štetite, čak i kad im nudite Moju Riječ, no oni su poticani Mojim neprijateljem i vas će toga susretati s mržnjom i izrugivanjem, pošto se vi zalažete za Mene, pošto propovijedate Ljubav, koje više nema među ljudima (Matej 24:12)…. 

A vas će se od strane svjetovne vlasti pozivati na odgovornost, i htjeti će vam se zabraniti djelovanje. No ni tada se ne morate bojati, jer Ja ću vam u usta stavljati riječi (Matej 10:19, 20), i vaši protivnici ništa vam neće moći uzvratiti …. iako ostaju u mržnji i kroz prijetnje vas se trude zastrašiti. No vi, koji ste po Mom nalogu aktivni, putem tih protivnika nećete štetovati, jer Ja vas znam voditi tako da vi umaknete njihovom neprijateljstvu pa opet u miru možete djelovati za Mene i Moje Kraljevstvo.

Jer mnoge su duše koje trebaju vašu pomoć, kojima se Ja putem vas još želim obratiti i koje baš putem tih neprijatelja bivaju upozorene (probuđene) i traže objašnjenje. A i iz tih redova mogu se od protivništva odvojiti pojedinci i osjetiti se potaknuti …. Jer uvijek ćete djelovati na blagoslov, kad god ste aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo …. A ako kod ljudi ne vidite uspjeha, u onostranom carstvu je to izvjesno, i tad će i duše iz onostranoga opet utjecati na ljude koji su im bliski, jednom kad su same uspjele doći do svjetla.

Ja znam da vaša aktivnost nije uzaludna, i Ja ću oko vas dići zaštitni zid, iza kojega se vi možete skriti …. I ako budete pozvani na odgovornost, to vas ne treba uznemiravati, jer Ja sam neprestano uz vas, Moje sluge na Zemlji, a gdje je Otac Osobno na djelu, niti jedan neznanac neće se moći uvući u Njegovo područje …. Samo što vas želim pripremiti na to, kako ne biste izgubili hrabrost kad se protiv vas poduzimaju otvorene neprijateljske akcije, jer djelovanje Moga protivnika ne popušta, sve dok ne dođe Kraj ….

I nije samo svjetovna sila protiv vas, nego će vam i od strane crkvenih organizacija biti objavljeno neprijateljstvo, jer dokle god one nemaju vođe probuđena duha, one su manje ili više u zabludi i neće priznati Čistu Istinu. I zato će one napadati one kojima se Ja direktno mogu obratiti …. Jer ono što njima osobno nije poznato, to oni ni ne vjeruju, a nisu ni spremni odustati od zablude i umjesto toga prihvatiti Čistu Istinu ….

Tako da će oni i napadati nositelje Istine i objavljivati im neprijateljstvo. Jer svaka zabluda je djelo Moga protivnika, a onaj tko zastupa zabludu, taj mu i pripada i nikada neće prihvatiti Čistu Istinu. A borba tame protiv svjetla postajati će sve žešća, što bliži je Kraj …. No vi, Moje sluge, uvijek ćete imati snage da izdržite do Kraja, jer Ja Osobno boriti ću se s vama, i pobjeda će biti naša ….

AMEN

Spread the Truth