Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8603 (Sudbina ateista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8603, 1 Rujan 1963

SUDBINA ATEISTA…

Najveći je trijumf protivnika (Sotone) ako on totalno odvrati čovjeka od toga da ima vjeru u Boga Koji je svijet doveo u postojanje i također stvorio njega samoga… Onda je on postigao što je želio, da istisne Boga potpuno iz misli ljudskoga bića. Onda se on više ne mora bojati da će ga izgubiti. Pa ipak čovjek koji potpuno niječe Boga je općenito u životu također jedna nemilosna osoba, prema tome je protivnik sposoban vršiti utjecaj na njega, dok čovjek sa preostalom samo iskricom ljubavi može zadobiti realizaciju kako postoji duhovno opipljiva/očevidna Sila Koja odlučuje njegovu sudbinu i o Kojoj je on ovisan. Prijašnji je, međutim, cijelim svojim srcem priljubljen uz svijet. Ništa drugo za njega ne postoji mimo ovog zemaljskog svijeta, i on vjeruje kako će prestati postojati i povratiti se opet u ništavilo nakon njegove fizičke smrti, i kao rezultat će on uzeti štogod mu zemaljski život ponudi. I premda takva osoba može posjedovati oštar intelekt on će biti zaveden od strane Božjeg protivnika, on će čak sebi nepravedno prisvojiti pravo da citira dokaze koji su naumljeni raspršiti vjeru u Boga. On će pokušati objasniti kako su sve tvorevine potekle od prirodne sile… Međutim, on će odbiti prihvatiti činjenicu da ova prirodna sila mora biti jedno inteligentno Biće u posjedu volje, i njegovo razmišljanje će nastaviti biti pogrešno i zbrkano sve dok on podbacuje zapaliti malo svjetlo unutar sebe kroz blago-naklone akcije… koje su, međutim, njemu potpuno strane. Time će on i dalje biti sasvim okovan od strane protivnika. I prema tome će se ateista skoro sigurno približavati obnovljenom prognanstvu, jer on će potpuno zakazati u njegovoj posljednjoj odluci na Zemlji. On će i dalje biti isto tako protivan Bogu kao što je bio kada se pobunio protiv Boga, on će pripadati neprijatelju i na kraju će također morati dijeliti njegovu sudbinu… Takva se osoba također ne može intelektualno prosvjetliti budući on ne želi vjerovati i prema tome će također odbaciti svo duhovno znanje kao imaginaciju i maštariju…  

Pokušati prenijeti/dostaviti duhovno znanje ovoj osobi bilo bi potpuno uzaludno, jer Božji protivnik je njegov gospodar i on mu neće nikada dopustiti da postane prosvjetljen, on će ga uvijek držati u vrlodubokoj tami i pustiti da svjetovna obmanjujuća svjetla njemu izgledaju više blistava, tako da će osoba biti potpuno nesposobna prihvatiti duhovno znanje. Protivnik će ga u potpunosti zaposjednuti i više ga isto tako neće ni pustiti. Ali u zemaljskom životu je jedino važno da će jednom pali duh sada priznati Boga u stadiju ljudskog bića… da će njegov izvorni grijeh biti od njega oduzet, što se jedino može dogoditi kroz Isusa Krista, Kojeg On mora priznati i Čije djelo Spasenja on mora priznati/ispovijediti, onda će također priznati samoga Boga Koji je, u Isusu, ostvario djelo okajanja za njegov prvobitni grijeh… Ali sve dok ljudsko biće živi njegov zemaljski život potpuno bez vjere on će ostati opterećen sa njegovom krivnjom i nikada neće biti u stanju ući u duhovno kraljevstvo nego će iznova morati otrpjeti proces razvoja kroz tvorevine Zemlje u groznoj boli jedno beskonačno dugo vrijeme. Jer čak u kraljevstvu neće biti moguće promijeniti um jednog ateista i uvjeriti ga da odustane od svoga otpora spram Boga jer, kao i na Zemlji, on ostaje zatvoren za sve poduke, i ne može biti prosvjetljen protivno njegovoj volji. Međutim, kada bi samo čovjek na Zemlji koji vjeruje za sebe kako će biti nesposoban imati vjeru ozbiljno bio zainteresiran za stjecanje Istine po pitanju toga da li duhovno opipljivi Bog i Stvoritelj postoji… onda napori uistinu ne bi bili uzaludni, jer onda bi nastavio razmišljati o tome i također bi postigao drugačije rezultate putem intelektualnih sredstava, jer dovoljno dokaza postoji unutar Stvaranja koji bi mogli promijeniti njegov um…  Ali čak takvi ljudi će opet i iznova primiti blagoslove, opet i iznova će im biti pružene male geste podrške, jer Božja Ljubav također slijedi ove ljude i pokušava ih pridobiti za Sebe, opet i iznova im On nudi Njegovu ruku koju oni jedino trebaju uhvatiti tako da bi naknadno bili u stanju sebe osloboditi od kontrole protivnika. Unatoč tome, njegova volja neće nikada biti prisiljena, i prema tome čovjek odlučuje njegovu vlastitu buduću sudbinu i morat će se opet zaputiti stazom preko Zemlje u ograničenom stanju, budući je ovo u skladu sa zakonom vječnog reda.

AMEN

Spread the Truth