Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8601 (Jedino Ljubav koja služi vodi do savršenstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8601, 30 Kolovoza 1963

JEDINO LJUBAV KOJA SLUŽI VODI DO SAVRŠENSTVA…

U svakoj fazi vašeg razvoja prema gore morali ste služiti, jer svako djelo stvaranja imalo je svoju svrhu i svoje određenje, ništa nije stvoreno besmisleno od strane Stvaralačke Sile Koja nekoć palo stvorenje opet želi privesti u visinu. Doduše, vi kao ljudi  ne možete u svemu prepoznati svrhu služenja, no Sam Stvoritelj učinio je da Njegova mudrost i Ljubav svim Njegovim tvorevinama dodijele zadatak kroz čije ispunjavanje uvijek biva postignuta svrha da se u njima svezano duhovno korak za korakom uzdigne u vis.

Dakle stvorenje je u stanju prinude prevalilo beskrajno dugačak razvojni put, kao što je vama ljudima već često bilo rečeno. Ali presudno za zadnje usavršavanje može biti samo ono što je od stvorenja izvedeno slobodnom voljom, odlučujuće je samo služenje kao čovjek …. nekoć palog bića u etapi slobodne volje …. Čovjek mora služiti u Ljubavi, onda će biti aktivan slobodnom voljom a u skladu s Božjom voljom i još na Zemlji dolazi do usavršenosti.

Ljubav uvijek dolazi do izražaja u služenju …. jer se Ljubav neprestano trudi usrećiti predmet Ljubavi, pomoći mu. A Ljubav koja služi je čisto Božanska Ljubav, ona nije krivo usmjerena kao nekoć, da zadovoljava samo sebe, nego ona uvijek ima dobro drugoga za cilj i izražava se stoga neprestano u služenju …. Što god da čovjek poduzme u Ljubavi koja služi, uvijek će biti blagoslovljeno i neprestano će voditi do konačnog usavršavanja.

No zapostavi li djela služenja bližnjemu u Ljubavi, tada sasvim izvjesno ostaje na istom stupnju svog razvoja, a tu je opasnost da se njegovo samoljublje pojača i da on tone, da mu život bude prazan hod, budući da on kao čovjek nije više prisiljen …. Tko služi u nesebičnoj Ljubavi, taj ispunjava i Božansku volju, i on se opet približava svome Bogu i Stvoritelju, jer je služnička Ljubav dokaz poniznosti, jer se čovjek tada više ne nadima, što je međutim nekoć prouzročilo njegov pad ….

Cijelo stvaranje služi, iako doduše u stanju prisile, a nekoć pâlo duhovno u tom prisilnom stanju prevaljuje put nazad k Bogu, no u tom stanju ne može postići konačni cilj, koji za preduvjet ima slobodnu volju, inače bi stvorenje vječno ostalo osuđeno i ne bi više bilo u skladu sa izvornim stanjem, kad je bilo postavljeno slobodno i kad je moglo slobodno stvarati i djelovati …. Pod obavezno opet mora zadobiti tu slobodu i tad se opet točno kretati u Božjoj Volji, pa iako može svoju volju koristiti na krivi način.

A tu odluku čovjek mora donijeti za vrijeme zemaljskog života kako bi ponovo postao ono što je bio u početku. Stoga treba služiti …. a to zahtjeva zapostavljanje samoljublja, oblikovanja sebe u nesebičnu Božansku Ljubav, Koja uvijek želi samo usrećiti …. što za čovjeka na početku nije lako, no međutim tijekom zemaljskog života može biti postignuto jer su mu sva pomoćna sredstva dana, kako bi se njegovo samoljublje preobrazilo i čovjek samo još mislio na svoga bližnjega, a time i dokazuje Ljubav prema Bogu i Njemu se dakle opet približava, slobodnom voljom, isto kao što se od Njega nekoć udaljio.

Pa iako vi ljudi vjerujete da se usavršavate time što prakticirate određene rituale i običaje …. sve dok se oni ne sastoje od djela Ljubavnog služenja bližnjemu, bezvrijedni su pred Bogom i ne pridonose vašem razvoju prema gore …. Vi se možete usavršiti jedino putem služenja u Ljubavi, jer jedino ona svjedoči o vašoj slobodnoj volju za povratak Bogu. A On će vam uvijek i stvoriti prilike gdje ćete biti poticani na služničku Ljubav, gdje ćete bližnjemu moći pomoći u duhovnoj i u zemaljskoj potrebi, gdje možete pomoći i utješiti sve koji se nađu u poteškoćama i sami sebe iz toga ne mogu osloboditi.

Raniji prolaz kroz sva djela stvaranja bio je doduše težak i mukotrpan, no vi ste se time uspeli, jer ste putem prirodnih zakona bili ‘potaknuti’ na služenje …. No u ovoj etapi kao čovjek za vas je daleko teže jer vi morate nadvladati sami sebe, vaša slobodna volja mora biti aktivirana da čini to na što ste ranije bili prisiljeni putem prirodnog zakona ….

Vi morate služiti …. No na to više niste prisiljeni, nego sama vaša volja odlučuje …. A stoga vi i snosite veliku odgovornost za vaš zemaljski život kao ljudi …. Vi možete opet potonuti, ali isto tako dospjeti i do najviše visine …. Vi se putem služenja u Ljubavi možete sjediniti sa Samom Vječnom Ljubavlju, a tad je vaš cilj na Zemlji postignut, došli ste do sjedinjenja s vašim Bogom i Stvoriteljem, kao djeca se vraćate Ocu od Kojega ste kao stvorenja nekada potekli ….

AMEN

Spread the Truth