Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8591 (Široki i uski put…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8591, 20 Kolovoz 1963

ŠIROKI I USKI PUT…

(Matej 7:13, 14)

Tko se posvetio svijetu, teško će naći put u duhovno kraljevstvo… On hoda širokim, ravnim putem, koji mu nudi mnogo zavodljivih slika, koji zarobljava (privlači, opčinja) sva njegova osjetila, koji njegovom tijelu stvara ugodu, i od kojeg se njegove oči ne mogu odvojiti… On će gledati u rascvjetane vrtove, njegova životna požuda će biti stimulirana (potaknuta), i on se neće zamoriti da u sebe primi sve primamljivo, budući njegovo biće žudi za tim, a njegova žudnja je utažena od onoga koji želi spriječiti da se čovjekove misli okrenu duhovnom kraljevstvu. Njegova duša međutim gladuje, jer od svih dobara koje mu svijet nudi, ništa ne taži glad i žeđ duše, kojoj treba druga hrana da sazrije, da ozdravi. Jer, duša je bolesna i jadna, kada su joj ponuđene jedino zemaljske stvari. No uvijek iznova stoje glasnici na raskršćima, gdje se odvajaju uski putevi, i žele ljude privući na te uske puteve. No, njima tek rijetko uspijeva uvjeriti čovjeka da ne nastavlja svoj put širokom ulicom, nego da se posluži uskim putem, koji brže i sigurnije vodi k cilju. Kada ljudi poslušaju Moje glasnike, i prihvate njihovu pratnju (vođenje), onda je njima uistinu pomognuto, i uskoro će oni okrenuti svoj pogled prema gore, i odvažno poći uzbrdo, jer tamo uočavaju veličanstven cilj, oni se neće dopustiti zadržati od prepreka ili poteškoća svake vrste, oni slijede svoga Vođu i  savladavaju sve poteškoće, jer Moji glasnici njima znaju tako veličanstveno oslikati cilj, da oni primjenjuju sve svoje snage kako bi ga dosegli. No, tek nekolicina uopće pristupa tom uskom putu, glasnici se uglavnom isprva ne slušaju, a pred neprohodnim (mučnim) usponom ustuknu ljudi koji skrbe jedino za svoja tijela, ali ne za svoje duše… Široki put je međutim stranputica, jer on nepovratno vodi dolje u ponor, oni zapadaju u neprobojno šipražje, i više se ne mogu osloboditi otuda, osim ako oni ne pozovu za pomoć Jednoga, o Kojem oni dobro znaju, no nisu htjeli vjerovati u Njega… Jedini On njima može čak i u ovoj pomutnji (zbunjenosti, kaosuzbrci) poslati pomagače, koji ih oslobađaju i privode na drugi put, no tek nekolicina moli ovoga Jednoga za pomoć, i njihov kraj će biti strašan. Uvijek mislite na to da vi ne idete Zemljom kako bi uživali i jedino vašem tijelu stvarali dobrobit, nego vjerujte da ponajprije duša treba biti uzeta u obzir (razmotrena, opskrbljena). A da biste joj pomogli, strpljivo uzmite sve teško na sebe, svjesno idite uskim putem, koji  od vas traži snagu za uspon, i vjerujte da on vodi do cilja, da će on biti sve jasniji što se vi više uspnete, i da vas na kraju puta već čeka Jedan, Koji vam šalje glasnike, koji vas podržavaju i pomažu savladati sve prepreke… da se vaše oči samo trebaju podići, kako bi odozgo primili i snagu i svjetlo, da vi ne pogriješite (zalutate), i da savladate sve poteškoće puta… No, ne dajte se zavarati privlačnim slikama, koje obrubljuju široki put, koji vodi nadolje, u ponor. Vaš cilj je gore, u svjetlu, i uistinu, samo je kratak napor, kojeg vi morate primijeniti kako bi stigli uvis, no ovaj će vam trud biti bogato nagrađen, jer se vi onda više ne morate bojati zla, ako više ne zanemarujete cilj… Mene Osobno, Koji vas želim uvesti u raj, u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Ali to se nikada ne može postići na širokom putu, jer je taj sredstvo Mojega protivnika, koji vam želi pred oči dovesti sva dobra svijeta, kako bi vas odvratio od cilja, da budete iznova sjedinjeni sa Mnom. On djeluje samo na osjetila čovjeka, Ja međutim želim osvojiti vaše duše, i stoga vas moram lišiti svega što može naštetiti vašoj duši, u što se računaju svi svjetovni užici i naslade, jer „Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“. Ako vi težite ovome svijetu, onda vi nećete stići u Moje kraljevstvo, i zato se klonite svijeta, tamo gdje je to moguće, čak i ako vi morate ispuniti sve zahtjeve koje vam postavlja zemaljski život… No, ne dopustite da oni za vas postanu sadržaj (smisao) života, nego težite Mojemu kraljevstvu, i vi uistinu nećete požaliti, i rado ćete ići uskim putem, koji vodi uvis, jer ćete Me također uskoro prepoznati u Vođi, Koji hoda uz vas… Jer, Ja vas onda također mogu Osobno pratiti, budući ste vi Mene učinili Ciljem vašeg zemaljskog hoda, i jer Ja sada također prepoznajem da se vi odvraćate od onoga koji vam obećava i nudi jedino svijet… A što se dalje vi odmaknete od tog širokog puta, to lakši će vam sada biti i uspon, jer će postati sve svjetlije u visini kojoj vi težite, dok god vas ne okruži najjasniji sjaj, i vi uđete u Moje kraljevstvo, koje će vam otvoriti neslućenu slavu (divote), i vi ćete sada živjeti u svjetlu i snazi i slobodi, i biti blaženi.

AMEN

Spread the Truth