Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8586 (Od čega se sastojalo Isusovo tijelo… I.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8586, 13 Kolovoz 1963

OD ČEGA SE ISUSOVO TIJELO SASTOJALO?… I.

Ništa nije nemoguće za Mene, vašeg Boga i Stvoritelja… Sve što želim, dogodi se, i što Ja želim stvoriti smjesta se pojavi preda Mnom kao ostvarena misao… Ja nemam ograničenja, niti što se tiče ideja niti provedenih akcija, bile one duhovne ili materijalne supstance. Jer u osnovi sve je duhovna supstanca, bez obzira da li vi vidite fizičke ili duhovne tvorevine. Ali kakve je ova supstanca prirode može biti prosuđeno jedino od strane Mene Osobno… Jedino Ja znam da li je to duhovna supstanca koja je jednom otpala od Mene i bila se ukrutila u čvrstu materiju ili da li je to Moja direktno zračena duhovna snaga koja je uzela oblik sukladno Mojoj volji, jer Ja mogu koristiti kakvu god snagu da promjenim ili formiram svakojaka djela stvaranja. Ja također mogu dati Mojoj direktno zračenoj snazi takve karakteristike koje prianjaju uz grešno duhovno biće ako ono, u njegovoj konačnoj formi kao ljudsko biće, zakriljuje dušu u svrhu postizavanja savršenstva… Tijelo stvoreno od strane Mene od ne-grešnih duhovnih supstanci može, kroz Moju volju, doživjeti stanje slabosti ili utjeloviti karakteristike koje prianjaju uz sva druga tijela ako to služi specifičnoj svrsi… Sve je unutar Moje volje i unutar Moje sile… Ali kroz kontakt sa svijetom, sa materijom… koja je nečista duhovna supstanca… sve što je čiste, duhovne prirode će uvijek biti pod utjecajem potonjeg i doživjeti probleme, i pošto je Isusov čin Spasenja uključivao jednu izvanredno važnu misiju, nečiste protivne sile su uložile poseban napor da izvrše utjecaj na čistu Božansku, Isusovu izvanjsku formu. Jer ovo Božansko-duhovno zračenje snage, kakvim se Njegovo tijelo treba smatrati, nije stupilo na snagu kroz uništavanje ili spriječavanje svega što je protivne prirode… namjesto toga, bilo je dovoljno pružiti isti otpor, onakav poput ijedne druge izvanjske forme, umirivanjem duhovnih supstanci koje nasrću i time vodeći istu borbu protiv svih kušnji, jer kao ljudsko biće Isus je želio ukazati primjerom način života kojeg bi sva bližnja ljudska bića trebala živjeti kako bi oslobodili sebe od sila tame.

Međutim, činjenica da se Isusovo tijelo sastojalo od zemaljske materije ne može biti zanijekana: unatoč tome, ova zemaljska materija je bila proizvod Moje Ljubavi, mudrosti i moći, njezina supstanca nije bila uzeta od palog duha nego Moje isijane snage koju je Moja volja komprimirala u oblik… Pa ipak, zahtjevi koji su bili stavljeni pred Isusa nisu u nikojem slučaju bili manje mukotrpni, jer čim snaga od Mene dođe na Zemlju… otud, čim savršen duh uđe u oblast Mojeg protivnika (Sotone), on će biti opkoljen od strane neduhovnih supstanci i sve supstance koje su prianjale uz Isusovu dušu i više ili manje zaposjednule tijelo su bile naumljene biti iskupljene. Time se On trebao boriti tako da im ne podlijegne ali bez korištenja Njegove snage iznad ljudskih mogućnosti budući je On trebao služiti ljudima kao primjer i, prema tome, Isusu čovjeku nije bila podarena nikakva povlastica zbog izvanredne snage… Kao ljudsko biće On je trebao biti poput svih drugih ljudi, i čak činjenica da je Njegovo tijelo bilo proizvodom Moje snage nije Njemu dala nikakve povlastice u Njegovom stremljenju spram deifikacije… Ono nije bilo ništa više doli okov koji je neprestano mučio Njegovu dušu, budući je ona bila naviknuta na slobodu i najblistavije svjetlo i morala je uzeti prebivalište u tami… I ova tama je također preplavila tijelo, uzrokujući mu mnogo boli koja se osjetila od strane duše a ipak ona nije mogla biti pošteđena radi tijela. Jer kao rezultat Njegove Ljubavi Isus je prepoznao sve međuodnose i bio je prepušten Njegovoj sudbini, koju je On točno predvidio i kroz što jedino je On već otrpio neopisivu bol. Unatoč tome, kompletna deifikacija je mogla biti postignuta jedino kroz izvanrednu patnju i jedno preobilje Ljubavi… I činjenica jedino da je čisto tijelo bez grijeha i duša iz kraljevstva svjetla trebala boraviti u oblasti princa tame je doprinjela tome da, budući su oni neprestano trebali sebe braniti protiv njega i njegovih sila, koje su uložile svaki napor da iskušaju tijelo da postane grešno kako bi uzrokovali krah Isusa, ljudskog bića, premda on nije uspio. Međutim, to je bila teška borba, a ipak, Isus čovjek je prevladao i time osigurao za sve ljude dokaz da kroz Ljubav oni također stječu snagu kako bi se oduprijeli svim kušnjama od strane protivnika. Pored toga, kroz Njegovo raspeće On je također stekao milost veće voljne snage za vas ljude, tako da je moguće za sve ljude osloboditi sebe od okova njihovog zatvorskog nadstojnika, tako da oni neće biti na protivnikovom milosrđu nego nalaze pomoć u Isusu Kristu Kojem se oni mogu povjeriti i Koji ih unatoč tome razumije kao ljudska bića i pokušat će ih otrgnuti iz protivnikove kontrole ako Mu oni apeliraju, jer ON zna koliko puno on muči vaše tijelo kako bi spriječio vašu dušu da sazrije… On je svjestan da je borba u zemaljskom životu teška budući tijelo i dalje pripada protivniku, koji ga ne želi osloboditi (Rimljanima 7), ali Isus je podnio žrtvu na Križu za vas tako da vi možete postati slobodni, On vas je iskupio kroz Njegovu krv tako da ćete vi biti oslobođeni od sveg grijeha.

AMEN

Spread the Truth