Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8585 (Međuodnos sličnih duša…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8585, 12 Kolovoz 1963

MEĐUODNOS SLIČNIH DUŠA…

(Marko 12:24, 25)

Jedino što primate od duha je čista garantirana istina, jer ako je ljudski intelekt bio uključen istina se itekako već mogla promijeniti, budući intelekt može biti pod utjecajem gospodara tame. Stoga uvijek treba biti na oprezu kada su dane tvrdnje koje se ne mogu dokazati, uključujući sfere koje su intelektualno nedokučive… A ovo važi za takve duhovne tvrdnje koje su nalik željnom razmišljanju (wishful thinking), gdje želja postaje otac misli a ova misao naknadno okupira intelekt više nego srce i na taj način je također mogla pasti pod utjecaj Božjeg protivnika (Sotone)… Duboko dolje u vašem srcu vi ljudi imate žudnju za vrlodubokim skladnim međuodnosom sa partnerom. Sva ljudska bića čeznu za srećom koju oni mogu doživjeti i zajedno uživati, budući je žudnja za srećom i dalje dio blaženstva kojeg je duša doživjela prije njezina napuštanja Boga. Ona ne treba uvijek biti izražena od strane čovjeka (tijekom zemaljskog života) ali ona postoji i, kao pravilo, će obično ostati san, budući zemaljski život ne garantira neprestano stanje blaženstva. I ako čovjek pokušava sam stvoriti ovaj uvjet onda će se, poradi nesavršenstva, obično dogoditi suprotno: neljubaznost će uništiti sklad, i nezainteresiranost ili neprijateljstva će postati pratioci ljudi u životu, iako unutar sebe oni gaje žudnju za sjedinjenjem i međusobnim razumijevanjem. Ali takvi ljudi će stvoriti njihove vlastite željene ideale, posebice pošto oni imaju pogrešnu ideju o duhovnom kraljevstvu, o životu nakon smrti tijela… I što su oni nesposobni pronaći na Zemlji oni se nadaju pronaći u duhovnom kraljevstvu: duše koje su povezane (ili ‘se poklapaju’) sa njihovom vlastitom dušom, koje će im se pridružiti i ući u skladnu vezu koja će garantirati blaženu sreću… Oni vjeruju kako će pronaći partnera, kojeg su uzalud tražili na Zemlji, u kraljevstvu onostranog…

I oni su u pravu utoliko što će sklad i ljubav jednako savršenih duša uznijeti na izvanredan način svaku pojedinu dušu… Njihovo razmišljanje je ispravno utoliko što će ujedinjenje duša sa istim stupnjem zrelosti u duhovnom kraljevstvu uvijek rezultirati u najuzvišenijoj sreći, budući će u stanju savršenstva svaka nečista karakteristika iščeznuti, i prijašnji odnos između duša će biti ponovno uspostavljen, kao što je bio u početku; ljubav će povezivati sve duše i samo to će već predstavljati neograničenu sreću. Dok se na Zemlji mogu formirati veze između dobrih i ne tako dobrih partnera, i posljedično tome će te veze ili biti sretne i mirne ili će napredovati neskladno… Stoga će se u kraljevstvu onostranoga pojedinačne duše ili razdvojiti jedna od druge ili ostati u bliskom kontaktu… Duše su sposobne pronaći druge partnere koji će, radi njihova duhovnog stupnja zrelosti, dijeliti iste duhovne aspiracije, istu svjesnost i isto svjetlo, i koji će učiniti jedni druge sretnima kroz njihovu sličnost i njihov postignuti stupanj ljubavi. Ove duše će privući jedna drugu, one će stvarati i djelovati zajedno za njihovu vlastitu sreću, budući je isto duhovno stanje zrelosti uvijek preduvjet za ujedinjenje duša. Otud se potpuno nepoznate duše mogu naći zajedno na Zemlji i one će snagom njihova svjetla prepoznati kako pripadaju zajedno. I ova je zajednička veza doista postojala ranije prije otpadništva od Boga utoliko da su oni radili zajedno, da su imali iste zadatke koje je svaka duša vršila u skladu sa Božjom voljom, kada je najunutarnija ljubav još povezivala sve žive tvorevine jednu sa drugom i njihovim Stvoriteljem… 

Beskonačno dugo vrijeme je prošlo u kojem je prvostvoreno biće bilo intimno povezano ljubavlju sa njegovim Stvoriteljem i bezbrojna živa bića su potekla iz ove ljubavi. I u skladu sa Luciferovom vezom sa Bogom i Stvoriteljem od vječnosti njihova je priroda uvijek bila slična, i tako će sve te duše, koje su inicijalno bile ujedinjene u neopisivom blaženstvu, opet pronaći jedna drugu… Također je moguće da će takve duše sebe utjeloviti na Zemlji u isto vrijeme, da će one pronaći jedna drugu tijekom njihova života na Zemlji i ući u zemaljsku uniju. Ali onda će vrlo-duboko-umno razumijevanje, najunutarniji osjećaj i ista duhovna aspiracija otkriti njihovu zajedničku vezu, i takva veza neće biti razvrgnuta niti u duhovnom kraljevstvu. To će biti brak ‘sklopljen na nebu’ (ili ‘nebesko vjenčanje’), ali on treba biti shvaćen drugačije nego zemaljski brak, koji je sproveden u svrhu dušina utjelovljenja kao ljudskog bića pa ipak nema ničega zajedničkog sa duhovnim brakom. Ljubav je jedina veza koja doista ujedinjuje bića, ali koja će uvijek kulminirati u ljubavi spram Boga. Na ovaj način oni neće stremiti spram ničega drugoga nego njihova Boga i Oca od vječnosti, tako da će oni neprestano primati Njegovu snagu ljubavi i biti će neprestano ispunjeni sa Njegovom snagom. Radeći zajedno oni onda koriste ovu snagu i prenose je gdje je njihova zajednička, to jest intenzivirana, aktivnost potrebna, i blaženstvo duša koje su povezane jedna sa drugom će neprestano rasti budući će oni uvijek željeti pomoći i služiti Boga i prema tome oni će uvijek također htjeti poduzeti iskupiteljska djelovanja.

AMEN

Spread the Truth