Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8582 (Što je bio ljudsko biće i koji je njegov zemaljski zadatak?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8582, 7 Kolovoza 1963

ŠTO JE BIO LJUDSKO BIĆE I KOJI JE NJEGOV ZEMALJSKI ZADATAK?…

Kao ljudsko biće vi zasigurno iznova ulazite u stadij samo-svjesnog bića, vi prepoznajete sebe kao nešto duhovno stvarno, ipak vi niste svjesni najvišeg savršenstva kojeg ste jednom posjedovali… i da je vaše postojanje kao ljudsko biće na početku vašeg utjelovljenja ništa doli blijedi odraz vašeg ranijeg Ja… Vi ste doista opet isto biće koje prepoznaje sebe kao samo-svjesno biće sa inteligencijom i slobodnom voljom, ali vama nedostaje osobit stupanj zrelosti koji vas karakterizira kao Božansko biće; vi ste postali nesavršeni kao rezultat vašeg prijašnjeg otpadništva od Boga i najprije morate nanovo postići vaše izvorno savršenstvo. Unatoč tome, vi ste samo-svjesna bića koja su sposobna razmišljati i u posjedu slobodne volje, i koja sada trebaju iskoristiti njihov razum da postignu njihovu konačnu potpunu zrelost na ovoj Zemlji. I kako bi se prihvatili ovog sazrijevanja kompletno svjesno vi trebate znati koju vrstu odnosa ste imali sa Onime Koji vas je stvorio… vi trebate znati da ste vi jednom imali jednu intimno blisku vezu sa vašim Bogom i Stvoriteljem i da ste sebe udaljili od Njega dobrovoljno… ali da se, kako bi iznova postali savršeni, kako bi prisvojili iznova vašu izvornu prirodu, vi Njemu morate pridružiti još jednom, ili ćete ostati bez snage i svjetla, budući je On jedini vječni izvor snage i svjetla, od Kojeg će sva stvorena bića morati prihvatiti snagu i svjetlo kako bi iznova postala ono što su oni bili u početku… najviše savršena bića, slike Božje… istinska djeca Oca, Koji im je dao život… 

Ovo sazrijevanje u savršena bića je zadatak ljudskog bića na Zemlji, koji prema tome također ima sposobnost prihvatiti znanje i asimilirati ga, mentalno se složiti sa ovim znanjem i uvijek ga koristiti što se tiče njegova savršenstva… Jer tijekom njegova postojanja kao ljudsko biće njemu je dana mogućnost intelektualno (inteligentno) formirati mišljenje u svezi znanja dostavljenog mu od strane Boga, koje mu može biti izvanjski dodjeljeno kroz glasnike baš kao i iznutra kroz glas savjesti, jer on može i treba koristiti dar njegova razuma, i sa dobrom voljom će on onda također prodrijeti u više duboko znanje… ako se uvijek podloži unutarnjem utjecaju njegove savjesti i aktivno započne sprovoditi djela Ljubavi… Onda će on započeti stazu povratka k Bogu, onda će on započeti iznova tražiti kontakt sa Onim, Koji je njegov Otac od vječnosti… Onda će on također polako sazrijeti u potpunosti i biti sposoban dosegnuti vrhunac na kojem se jednom nalazio i koji mora biti nanovo zadobijen ako biće želi doći u posjed svjetla i snage i slobode koji su ga, u samom početku, činili neopisivo sretnim…

Uzmite u obzir, vi ljudi, koji zadatak trebate ispuniti u zemaljskom životu, da se vi trebate uzdići iz stanja slabosti i tame i napredovati nagore do blistava svjetla i krajnje snage… da ste vi zasigurno to sposobni učiniti ako ste dobre volje i udovoljavate Božanskoj volji da živite život Ljubavi… Vi ste zasigurno sposobni ispuniti Božje zahtjeve da postanete savršeni, jer On vam podaruje snagu i milost u izobilju, On je uvijek spreman poduprijeti vas sa Njegovom pomoći, i On također postavlja Njegovu volju u vaše srce, tako da jedino trebate biti obazrivi i prihvatiti vaš osjećaj koji će vas nagnati na činjenje dobrih djela, da govorite ljubazno i razmišljate ispravno ako ste samo voljni ispuniti vaš zemaljski zadatak… Jer u stanju samo-svjesnosti kao ljudsko biće vi ćete također uvijek biti obaviješteni o Božjoj Riječi, u kojemgod obliku ona može biti… Vi ćete primiti znanje u svezi Boga i Stvoritelja, i onda ćete biti također sposobni reflektirati o njemu sami i mentalno primiti objašnjenja iz duhovne oblasti…

Mogućnost da sebe usavršite na Zemlji je dana svakom od vas ljudi… Jer vi više niste zavezani u formu (ili ‘ograničeni u formi’; misli se na prethodno putovanje kroz tri kraljevstva prirode gdje je duša putovala u rastavljenom stanju prema utjelovljenju kao ljudsko biće; vidi Knjižicu br. 15, 39 & 40), vi prolazite kroz vaše konačno utjelovljenje na ovoj Zemlji i posjedujete sve sposobnosti koje će vam jamčiti napredak… ali vi također imate slobodnu volju, koja jedina odlučuje kako ćete koristiti vaše sposobnosti. I vi trebate okrenuti ovu volju u ispravnom pravcu sami, prema tome vi ćete biti opetovano obaviješteni o važnosti vašeg zemaljskog života. Vaš razum može formirati mišljenje o njemu i odliučiti volju… Ali slobodna odluka će (treba) uvijek biti vaša vlastita, i to je vaša odgovornost, jer vaša buduća sudbina u vječnosti će se sa tim podudarati… Jer premda vi nećete zauvijek zastraniti, stanje slabosti vaše duše i tama mogu unatoč tome trajati beskrajna vremena i rezultirati u obnovljenim agonijama namjesto u sreći… Ipak vi sami morate donijeti konačnu odluku tijekom vašeg zemaljskog života u potpunoj slobodi volje, i dobro za njega, koji upire spram Boga i sjedinjuje se iznova sa Njime na Zemlji.                       

AMEN

Spread the Truth