Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8576 (Smisao zemaljskog života… Dobro-dušna aktivnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8576, 31 Srpanj 1963

SMISAO ZEMALJSKOG ŽIVOTA… DOBRO-DUŠNA AKTIVNOST…

Opet i iznova vas želim obavijestiti o okolnostima koje se odnose na vaš proces zemaljskog života kao ljudskog bića, budući ovo znanje čini da živite vaš život odgovorno, čim vi vjerujete u njega. Ono vam također može biti predstavljeno i susresti se sa kompletnim nevjerovanjem, ipak tijekom vašeg zemaljskog života vi ćete opetovano doći u situacije kada ćete promišljati o svrsi vašeg postojanja, i onda će se takve misli doista pojaviti u vama opet i iznova i vi ćete se prisjetiti razgovora koji su bili naumljeni osigurati vam objašnjenje. I svaka razumna osoba će također promišljati o njemu i, zavisno o njegovoj volji, doći do ispravnog zaključka. Ja jednostavno ne želim da se ljudsko biće bavi sa ničime doli svjetovnim stvarima nego želim da bude uvučen u jednu oblast koju nije moguće dokazati a ipak ne može biti zanijekana, ako se o njoj najozbiljnije promisli… Jer jedino ako ljudsko biće putuje ovom stazom razumno će njegov život biti uspješan za njegovu dušu, sazrijevanje koje je smisao i svrha zemaljskog života.

Otud je glavna stvar za ljudsko biće da bude opetovano podsjećan na činjenicu da on ne živi na Zemlji jedino poradi postizavanja jednog izvanjski dobrog standarda življenja i bogatstava… Premda kao pravilo on to neće željeti vjerovati niti može biti prisiljen u to vjerovati ali on će unatoč tome povremeno tome pridavati pažnju i onda će također biti sposoban promijeniti njegov um, tako da će razumno sebe zaokupiti više sa oblašću koja mu ne može biti dokazana. I onda će zavisiti o njegovom općem načinu života da li će postati vjernik, jer čim on ne zanemari dobro-dušnu aktivnost, čim je spreman pomoći i dobre je volje, on će također naučiti vjerovati i napredovati u njegovom razvoju. To je zašto bližnja ljudska bića trebaju uvijek jedino biti poticana sprovoditi djela Ljubavi, što može često već biti postignuto ako im se bude dobar primjer… Onda će nevjerovanje također biti smanjeno, jer Ljubav će nepromjenjivo probuditi živu vjeru. Otud je apsolutno nužno živjeti život Ljubavi kako bi se postigla vjera…

Ljubav se, međutim, među ljudima ohladila i srca će trebati biti ganuta kako bi postala voljna ljubiti, jer svako ljudsko biće ima sposobnost ljubiti, budući Sam Ja usadio u njega sićušnu iskru Mojeg Duha za njegov zemaljski život… I voljnost da se ljubi može, zauzvrat, jedino biti pobuđena kroz veliku nedaću, kroz ozbiljne udare sudbine koji pogađaju ljude gdje jedna osoba zavisi o drugoj i voljnost za pomoći izbija u prvi plan, pod uvjetom da osoba nije sasvim okorjela i prema tome sljedbenik Mojeg protivnika, koja će naknadno biti beznadežno izgubljena kada vrijeme za sazrijevanje njegove duše dokonča. Zemaljski je život u zastoju bez Ljubavi, duša ne može steći ništa i ostaje u njezinom prethodnom stanju, ako još više ne propadne u bezdan iz kojeg je bila već odradila njezin put nagore i samo treba prijeći konačnu strminu. Bez Ljubavi ona se ne može pomaknuti ni jedan korak naprijed, a ni jedno ljudsko biće ne može biti prisiljeno ljubiti, to je stvar slobodne volje ali jedina opcija da se postigne cilj na Zemlji za dušu da postane savršena i promijeni se iznova u njezinu temeljnu prirodu.

I zato Božansko učenje Ljubavi treba biti proglašeno opet i iznova, ljudska pažnja mora biti skrenuta na Zapovijedi Ljubavi za Boga i druge ljude, opet i iznova oni moraju biti dodirnuti sa nedaćom i bijedom tako da će se njihova iskra Ljubavi zapaliti i pretvoriti u blistavu vatru. I to je zašto Ja nastavljam obrazovati učitelje za Mene na Zemlji koji propovijedaju Ljubav njihovim bližnjim ljudskim bićima, koji im proglašavaju Moju volju i pokušavaju ih uvesti u vrstu znanja koje jedino može biti zadobijeno kroz življenje života Ljubavi… To je zašto Ja iznova šaljem učenike u svijet tijekom posljednjih dana, tako da će oni proglasiti Moje Evanđelje koje Ja Osobno dostavljam na Zemlju… Opet i iznova Ja djelujem vidljivo i izvanredno kako bi bio povjerovan, budući su ljudi sebe već uvelike udaljili od vjerovanja i više neće posjetiti mjesta gdje je Moja Riječ proglašavana, i budući je čak tamo Moja Riječ izgubila njezinu snagu ako propovjednici Moje Riječi nisu duhovno probuđeni… Ljudi trebaju oživjeti, oni trebaju naučiti kako steći živu vjeru, budući će jedino onda oni stremiti spram Mene i naučiti Me ljubiti i onda također napredovati u njihovu razvoju… Bez Ljubavi, međutim, oni neće postići ništa na Zemlji… Bez obzira što je učinjeno, to uvijek treba biti utemeljeno na Ljubavi ili će to biti mrtva djela… Vi ljudi bi trebali znati sve ovo i istraživati motive onog što govorite, činite i mislite… I jedino ako ste nagonjeni od strane Ljubavi će sve što mislite, govorite i činite biti dobro pred Mojim očima i donijeti vam viši stupanj zrelosti… Ali sve je beskorisno (uzaludno) bez Ljubavi… Jer vi jedino živite na Zemli u svrhu mijenjanja vašeg života u život Ljubavi, i jedino ovo jeste i ostati će vaš cilj, tako da ćete se kroz Ljubav vi sjediniti sa Mnom, Vječnom Ljubavi Osobno.

AMEN 

Spread the Truth