Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8575 (Objašnjenje materije i njezina zadatka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8575, 30 Srpanj 1963

OBJAŠNJENJE MATERIJE I NJEZINA ZADATKA…

Sva je materija stvrdnuti duh… I time se cijeli zemaljsko-materijalni svijet sastoji od Moje jednom isijane duhovne snage koja na početku nije ispunila njezinu svrhu pošto nije bila prisiljena to napraviti ali koja, u skladu sa vječnim zakonom, treba postati aktivna i prema tome je bila preoblikovana u raznolike vrste tvorevina čija je funkcija bila predmetom prirodnog zakona i morala je biti ispunjena pod zakonom prisile. Kroz njezino zakonsko kompletiranje aktivnosti duhovna supstanca stječe neprestano viši stupanj razvoja, i time je stvaranje temeljno duhovna supstanca u najraznolikijim stupnjevima razvoja… Razvoj se odvija od najtvrđeg kamena, kao biljka ili životinja sve do ljudskog bića i zajamčen je kroz neprestano služeću funkciju svakog pojedinačnog djela stvaranja. Opet i iznova materija će biti nanovo razložena, to jest, duhovna supstanca neprestano mijenja njezinu izvanjsku formu i prima drugu, više naprednu formu i time postepeno sazrijeva sve do posljednjeg stadija, kada ona može sebe utjeloviti kao ljudsko biće kako bi oslobodila sebe, opet posredstvom korisne aktivnosti, od konačne forme na ovoj Zemlji. Fizičke čahure ili izvanjske forme će uvijek udomaćivati više zrele duhovne supstance unutar njih samih i služiti im da sazriju… Same čahure će uvijek biti iznova razložene, i duhovne supstance unutra će se isto tako ujediniti sa jednako zrelim supstancama i prihvatiti njihove sljedeće forme sve dok se sva snaga, koja je početno bila isijana kao ‘biće’, nije iznova sakupila i postoji iznova u njezinu izvornu sastavu ipak lišena sve Ljubavi, koju ono jednom nije htjelo prihvatiti od Mene. Ova je Ljubav od strane Mene onda pridodana prvobitnom duhu koji zatim hoda preko Zemlje kao duša ljudskog bića kao dar milosti u obliku sićušne iskre, i onda će on biti sposoban iznova postići savršenstvo, on će biti sposoban postati opet onako savršen kao što je bio kada je najprije potekao iz Mene, i onda je konačni cilj kojeg Sam bio imao na umu kada Sam stvorio bića bio postignut… 

Ali potrebno je jedno beskonačno dugo vrijeme za negdašnje biće da putuje stazom kroz tvorevine Zemlje, jer što je vama vidljivo kao materija je već potrebovalo duge periode vremena za njegovu preobrazbu, pošto inicijalno tvrda materija, svijet stijena, ne pušta lako duhovne supstance. Ako zakonski prirodni utjecaji nisu prouzročili razlaganje tvrdog izvanjskog oblika mogle bi proći vječnosti dok se neznatno oslobađanje ne dogodi, sve dok svijet stijena ne pokaže mali treptaj života utoliko da sebe mijenja ili se raspada i oslobađa ograničenu duhovnu supstancu, koja će onda iznova biti zavezana u lakšu formu. I time će forma biti uvijek lakša za razlaganje, i sva djela stvaranja osiguravaju duhovne supstance sa prilikom da sazriju u njima pri tom postepeno dovodeći ovaj u početku kompletno otvrdnut, beživotan duh u život… Slijed izvanjskih oblika prosljeđuje sve više i više brzo, i neprestani krug života i smrti, razvoja i dezintegracije se može promatrati kroz cijelo stvaranje… Ipak proces razvoja duha uzima beskonačno dugo vrijeme koje dokončava kao ljudsko biće na Zemlji. Činjenica da je svaka izvanjska forma duhovna supstanca na početku njezina razvoja, i činjenica da svaka izvanjska forma, zauzvrat, udomaćuje duhovne supstance unutar sebe koje su već stekle viši stupanj zrelosti i naumljene su sazrijeti dalje unutar forme, treba biti razabrana (u smislu: čovjek bi toga trebao postati svjestan)… I time izvanjska čahura ne bi trebala nikada biti vrednovana onako visoko kao duhovna supstanca koja je udomaćena unutar nje, razlaganje izvanjske forme će uvijek biti jedan čin oslobađanja za zarobljenog duha unutra i istovremeno predstavlja stupanj višeg razvoja za materiju koja, kao izvanjska forma, ovija supstance duše. Ovi pokrovi i dalje trebaju dugo vrijeme dok oni, također, ne kompletiraju njihov konačni zemaljski napredak kao dio duše. Ipak što više voljno takva čahura vrši njezinu ‘službu’ (služenje) brže će ona napredovati, ali uvijek unutar zakonskog reda. I time, čak konačni izvanjski pokrov… ljudsko tijelo… ima vrlo značajan zadatak, ispunjenje kojeg može također omogućiti unutarnjim bitnim vlastitim duhovnim supstancama tijela da ubrzano napreduju u njihovu razvoju… ako tijelo totalno udovoljava zahtjevima duše ono također može biti produhovljeno tijekom njegova zemaljskog života, što bi moglo značiti skraćivanje zemaljskog napretka za palog izvornog duha, čijeg tijela iznimno služenje i patnja doprinose spram povratku prvobitnog duha ka Meni, kada on putuje stazom preko Zemlje kao ljudsko biće i više se ne treba bojati novog silaska u bezdan budući mu ove već sazrele supstance osiguravaju sigurno dovršenje… Znanje o ovome vas može motivirati da potpuno svjesno stremite spram produhovljavanja tijela tijekom njegova zemaljskog života i time vodite način života koji se kompletno podudara sa zapovijedima Ljubavi, jer Ljubav je put koji vodi do kompletnog produhovljavanja tijela. 

AMEN

Spread the Truth