Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8566 (Proces stvaranja i otpadništvo bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8566, 22 Srpanj 1963

PROCES STVARANJA I OTPADNIŠTVO BIĆA…

Vjerujte Mi, Ja ću vas rado podučiti kada prepoznam vašu čežnju za istinskim znanjem, budući Jedino ja isijavam svjetlo i ovo svjetlo prožima tamu… Međutim, vi ste i dalje u području tame gdje svjetlo treba biti odaslano ka vama sve dok niste tako ispunjeni sa njime da ga onda također sami možete predati dalje… Ali vi ćete biti prijemčivi za Moju zraku svjetla čim žudite razjašnjenje u svezi predjelà koji su za vas i dalje u tami… Onda vas Ja mogu prosvjetliti, Ja vas još jednom mogu postepeno vratiti u stanje prosvjetljenja i uvesti vas u znanje koje će vas usrećiti. I u vama će biti svjetlo, vi ćete znati odakle ste došli i koji je vaš konačni cilj na Zemlji… Vi možete primiti ovo znanje jedino od Mene Samoga, Koji Sam vas stvorio za Svoje zadovoljstvo…

Vi ste proizašli iz Mene Osobno… Moja snaga ljubavi je eksternalizirala žive tvorevine koje su bili poput Mene Osobno, koje su bile neovisna bića… stvorena od strane Mene kao minijature Mene Samoga. Dao Sam život tim kreacijama, to jest, one su bile sposobne stvarati i raditi poput Mene, one su bile također sposobne čuti Moj glas i prema tome su znali za Mene Osobno kao njihova Boga i Stvoritelja, i oni su Mi bili vjerno privrženi i užasno sretni… Ali vi ljudi znate malo ili ništa o kraljevstvu ovih jednom blaženih duhova… Ovo je kraljevstvo bilo izvorno stvoreno kada Sam želio prepoznati Sebe Samoga u odrazima Mene Samoga, kad Sam stvorio posude u koje Sam mogao izliti Moju ljubav… Stvorio Sam duhovna bića budući je Moja beskonačna ljubav željela sebe predati, ona je željela utjecati u slična bića čije Mi je savršenstvo pružalo nezamislivo blaženstvo… Stvorio Sam duhovni svijet sa živim stanovnicima za Moj užitak, nastanio Sam ga sa kreacijama najveličastvenije vrste i radovao se blaženstvu bića, kojima Sam dao takvu sreću budući Me ljubav, koja je bila i ostaje Moja temeljna priroda,to motivirala napraviti…

Ovaj je duhovni svijet postojao jedno beskonačno dugo vrijeme u skladu i najintimnijem jedinstvu svih bića sa Mnom, Njihovim Stvoriteljem i Skrbnikom… Jedno beskonačno dugo vrijeme volja i ljubav ovih bića su se slagali sa Mojom… Budući je prvostvoreno biće, kojeg Sam Ja Osobno eksternalizirao u potpunom savršenstvu, Mene ljubilo duboko i privrženo. Ono je pronašlo neograničeno blaženstvo u neprestanom stvaranju novih bića dovedenih u život kroz njegovu volju i primjenu Moje snage… koja je korespondirala sa Mojom voljom, budući je ljubav koju je ovo biće osjetilo za Mene rezultirala u istoj volji. Posljedično tome, nije bilo nesklada u duhovnom svijetu, ništa nije proturječilo Mojoj volji, to je bio svijet neograničene sreće budući su sva stvorena bića bila prepuna svjetla i snage i bila su sposobna stvarati koristeći njihovu vlastitu volju… koja je također bila Moja volja sve dok je snaga Moje ljubavi prožimala sve Moje žive tvorevine… Ali ovo savršeno stanje nije trajalo… jer Ja nisam ograničio duhovna bića Mojom voljom, dao Sam slobodnu volju svakom pojedinačnom biću kao znak njegove božanstvenosti…

Prvo stvoreno biće… Lucifer… je također imao ovu slobodnu volju… i on ju je zloupotrijebio… Međutim, Lucifer je mogao dobrovoljno željeti isto kao i Ja Osobno i on bi bio beskrajno sretan i ostao tako zauvijek… Ali on je zloupotrijebio njegovu slobodu volje i usmjerio ju pogrešno, što je rezultiralo u duhovnoj pobuni posljedice koje vi ljudi uopće ne možete razumjeti. Unatoč tome, vi ljudi ste proizvodi ove prošle duhovne pobune… Lucifer, prvo stvoreno biće, sa kojim Sam bio u neprestanom kontaktu kroz Riječ, je bio sposoban razmišljati, kao što su to bila sva stvorena bića, i prema tome je on također bio sposoban dati pogrešno značenje Mojoj Riječi (u smislu, ‘izvesti iz Nje pogrešan zaključak’)… On je imao slobodnu volju i mogao je prema tome također promijeniti smjer njegova uma. On je bio sposoban napustiti zakon vječnog reda i uspostaviti potpuno pogrešne koncepte i, čineći tako, prouzročio je mentalnu zbrku u sebi baš kao i u bićima koja su ga slijedila, što je rezultiralo u teškim posljedicama… On je također prenio njegove pogrešne misli bićima dovedenim u postojanje od strane njegove volje i upotrebom Moje snage… nastalo je opće protivljenje Meni, bića su Mi se odupirala, oni više nisu bezrezervno prihvatili Moju iluminaciju ljubavi i pri tom su postajali slabiji i mračniji… Oni su revoltirali protiv zakona vječnog reda, njihove su misli krenule njihovim vlastitim putem…

Ovo je rezultiralo u neopisivom kaosu u gomili prvobitno stvorenih duhova koji su onda trebali odlučiti koga će slijediti… što je rezultiralo u odvrgnuću bezbrojnih bića od Mene. Međutim, Ja to nisam zaustavio, Ja Sam u tome jedino vidio sredstva koja će voditi do čak većeg blaženstva nego Sam mogao dati ‘stvorenim’ bićima… koja su zasigurno bila isijana od strane Mene u svom savršenstvu ali koji su unatoč tome bili uvijek samo Moje ‘djelo’… Sada, nakon otpadništva od Mene, oni su imali mogućnost vratiti se opet kao ‘djeca’ što bi uvelike povećalo njihovo blaženstvo, budući se povratak k Meni kao ‘dijete’ mora ostvariti potpuno dobrovoljno ali onda će biće biti potpuno neovisno o Meni, Mojoj sili i Mojoj volji, ipak ono će obitavati totalno unutar Moje volje budući je, zbog njegova savršenstva, ono totalno prihvatilo Moju volju… Vi ljudi ste na ovoj stazi povratka ka Meni dok još živite na ovoj Zemlji, i ako ste dobre volje Moje vječno svjetlo ljubavi vas može još jednom prožeti, i svo znanje koje ste jednom posjedovali ali ste ga dobrovoljno odbacili može biti od strane vas zadobijeno ponovo… I Ja ne poznajem većeg blaženstva nego vam dati ovo znanje, nego vam ponuditi Moju ogromnu ljubav i promijeniti vaše stanje tame i neznanja, tako da ćete postati kakvi ste bili u početku, tako da ćete opet postići neograničenu sreću, tako da ćete postići vaš cilj i povratiti Mi se kao istinska djeca, vašem Ocu od vječnosti, Čija ljubav jeste i uvijek će pripadati vama koji ste jednom proizašli iz Njegove ljubavi.

AMEN

Spread the Truth