Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8564 (Proces povratka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8564, 20 Srpanj 1963

PROCES POVRATKA…

Ništa ne može biti zauvijek izgubljeno jednom kada je proizašlo iz Mene i Moje snage… Ono nastavlja postojati budući je vječno i nepogrešivo će se povratiti k Meni kao vječnom izvoru snage, budući je ovo utemeljeno na Mojem zakonu vječnog reda. Međutim, biće koje je proizašlo iz Mene kao savršeno i Božansko biće je također bilo sposobno svojevoljno preokrenuti njegovu prirodu u protivno, ono je bilo sposobno odreći se njegova savršenstva i oblikovati sebe u jedno anti-Božansko biće… I tako i jeste učinilo i nije bilo zaustavljeno od strane Mene budući Sam Ja ganjao plan, budući Sam imao cilj na pameti za sva ‘stvorena’ bića: da će oni postati Moja ‘djeca’ koja Sam bio nesposoban ‘stvoriti’, namjesto, oni su trebali oblikovati sebe u to (djecu) njihovom vlastitom slobodnom voljom… Time Ja nisam spriječio njihovo otpadništvo od Mene nego Sam pripremio proces povratka za sva jednom pala bića: Ja Sam preoblikovao snagu koju Sam jednom isijao kao biće u svakojake vrste tvorevina… Razložio sam bića u nebrojene sićušne čestice, koje su oživljavale djela stvaranja i time je snaga postala iznova aktivna sukladno Mojoj volji… to jest, svako djelo stvaranja je moralo ispuniti njegov dodjeljeni mu zadatak kao stvar prirodnog zakona, jer Ja nisam stvorio ništa bez razloga i svrhe… Svako djelo stvaranja je imalo njegovu funkciju i time su Moja Ljubav i mudrost i moć stvorili jedan zemaljski svijet koji je udomaćivao sve pale sićušne čestice duše koje su postepeno rasle u zrelosti budući su one bile naumljene jednog dana nanovo se sakupiti kao pojedinačna bića, i to je zato jer su oni bili naumljeni utjeloviti sebe u ljudskom biću kao jednom pali izvorni duh kako bi prošli konačnu probu volje: da Mi se dobrovoljno iznova okrene, baš kao što se jednom dobrovoljno okrenuo od Mene… I ova beskrajno duga staza višeg razvoja predstavlja stazu služenja za sićušne čestice razložene od izvornog bića… kao oprečno padu, koji je bio utemeljen na oholosti bića i žudnji za moći… Povratak se može jedino dogoditi posredstvom neprestanog služenja što se, treba priznati, događa u stanju prisile dok prije ili poslije, u stanju ljudskog bića, biće treba dobrovoljno služiti, pokretano Ljubavlju… što će onda jamčiti njegovo sigurno savršenstvo na ovoj Zemlji. Staza koju jednom palo biće treba poduzeti sve dok ono ne može donijeti njegovu konačnu odluku u stanju slobodne volje kao ljudsko biće je beskrajno dugačka… Ova staza je tako mučno bolna da je ljudskom biću oduzeto njegovo prošlo pamćenje jer on treba donijeti slobodnu odluku a znanje o agoniji i patnji u zavezanom stanju bi zarobilo njegovu slobodu htijenja i razmišljanja kao ljudsko biće… Jer strah bi ga nagnao na donošenje ispravne odluke, ali ova bi bila sasvim bezvrijedna za dušu i njezino savršenstvo… 

Ljudsko biće bi trebalo slobodno željeti biti u služenju zbog Ljubavi i da sam postigne zrelost, to je zašto on živi na Zemlji… Jer ljudsko biće je jednom pali izvorni duh kojem Moja beskrajna Ljubav otvara sve mogućnosti kako bi iznova postao što je jednom bio u početku: najviše savršeno biće ali koje je postiglo savršenstvo njegovom vlastitom slobodnom voljom koje Sam Ja bio nesposoban dati biću i pri tome je ‘stvoreno djelo’ postalo Moja slika, Moje ‘dijete’… Ovo je cilj kojeg Sam postavio Sebi od početka, koji je zahtjevao jednu beskrajno dugu stazu razvoja i koji treba biti shvaćen kao ‘Moj vječni plan Spasenja’… i Sada vi ljudi znate da ste vi ta pala bića i skoro ste dosegli cilj svojevoljnog sjedinjavanja sa Mnom što, zauzvrat, naznačava da vi trebate sebe promijeniti u Ljubav kako bi se bili sposobni ujediniti sa Mnom, vječnom Ljubavi… Sada znate da vaše postojanje nije jednostavno počelo kao ljudsko biće nego da ste vi već postojali jedno jako dugo vrijeme… Vi znate da vi niste potekli iz Mene u stanju koje se ne može nazvati savršenim, jer kao ljudi vi imate slabosti i nedostataka, vi niste savršena stvorenja i prema tome niste mogli proizaći iz Mene u ovom stanju, budući Ja mogu stvoriti jedino nešto savršeno… I ovo znanje bi vas trebalo zamisliti i također voditi do shvaćanja da vaš zemaljski život mora imati svrhu: da postignete iznova savršenstvo koje je bilo vaše u samom početku i kojeg ste se vi dobrovoljno odrekli… Time vi također znate vaš zadatak koji se sastoji od mijenjanja u Ljubav, koja je vaš temeljni element, jer vi ste isti kao i Ja u vašoj temeljnoj supstanci… Treba priznati, kao ljudsko biće vi ste i dalje daleko udaljeni od savršenstva, unatoč tome vi jeste i ostajete Božanske žive tvorevine koje više nikad ne mogu prestati postojati i čije ću savršenstvo Ja opet i iznova nadzirati, koje Ja nikada neću pustiti da padnu i koje će jednog dana sasvim izvjesno postići konačni cilj da budu i ostanu intimno sjedinjeni sa Mnom za svu vječnost… Činjenica da vi znate malo u svezi toga je jedino zbog vašeg slabog stupnja Ljubavi, inače bi bili potpuno prosvjetljeni i također blizu savršenstvu. Unatoč tome, znanje o tome vam je dano od strane Mene sve dok ste vi jedino voljni prihvatiti ga…. sve dok vi jedino žudite znati međuodnose u svezi vas, vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti i cijelog Stvaranja… Onda ćete doista biti podučeni u svoj istinitosti i također svjesno putovati vašom stazom na Zemlji sa ciljem konačnog sjedinjenja sa Mnom… Vi ćete postići savršenstvo i živjeti u blaženstvu koje će trajati zauvijek.

AMEN

Spread the Truth