Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8556 (Nesreća i patnja su sredstva za pronalaženje Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8556, 11 Srpnja 1963

NESREĆA I PATNJA SU SREDSTVA ZA PRONALAŽENJE BOGA ….

Puno će još duševne nesreće biti prostrto pred vas, i uvijek se trebate truditi umanjiti ju, jer ljudi trebaju utjehu i osnaženje, a to im možete dati vi koji od Mene primate Moju Riječ koja jeste snaga i koja će svugdje djelovati kao snaga gdje god ona bila voljno prihvaćena. Ljudi se još svi kreću u duhovnom mraku i stoga su i nesretni, no kad im se zapali bar malo svjetla koje im tad osvjetljava njihov put, oni će nastaviti ići tim putem puni nade dospijevajući tako do sve blistavijeg svjetla, tad će im svanuti u njihovim srcima, i izbjegli su najveću nesreću ….

Jer preko vas oni Me trebaju upoznati, trebaju znati da se Ja kao Otac brinem za svu Moju djecu, da oni nikada kroz zemaljski život ne moraju ići sami i napušteni, samo ako Meni Samom dopuste da idem uz njih, ako Mi se priključe, uhvate Me za ruku i žele biti vođeni od Mene kroz zemaljski život …. tad će se uskoro osjećati sigurno u Meni, znati će Moju volju i trudit’ će se ispunjavati ju, i time će uspostaviti nerazdvojnu vezu sa Mnom te od tada nadalje neće više biti usamljeni.

Sve dok čovjek ne zna ništa o svojoj životnoj svrsi, sve dok su njegovi pogledi usmjereni samo na zemaljski svijet, on je i od Mene još jako udaljen i nema uporišta kad ga pogodi udarac sudbine …. No ako mu je moguće svoje poglede usmjeriti k duhovnom području, onda će od tamo i primiti pomoć koja se može sastojati od toga da on sam bude potaknut na razmišljanje o svom životu i njegovom smislu …. i moguće mu je, u trenucima zemaljske nedaće zazvati svog Boga i Stvoritelja, tad ne treba očajavati i gubiti nadu, jer Taj Bog i Stvoritelj čuje ga, pošto je On i njegov Otac i od ljudi želi biti spoznat kao Otac ….

I ne-rijetko Ja stoga primjenjujem bolna sredstva kako bi misli čovjeka okrenuo k duhovnom području, jer iz tog duhovnog područja tad mu se pružaju mnoge ruke i dižu ga gore, što znači da će se misli sve češće baviti područjem koje nije od ovog svijeta …. Vama ljudima, koje patnja tišti Ja Sam uvijek blizu i samo čekam na to da Mi se okrenete, da Me uhvatite za ruku i zamolite Me da budem vaš pratitelj po putu, i tad ćete bezbrižno moći nastaviti vaš zemaljski put, jer tad ćete biti tako vođeni da možete duhovno sazrjeti, samo ako vam je volja dobra ….

Spoznajte to da ste vi sami slaba, svjetla lišena stvorenja, i povjerite se stoga Onome Koji je pun svjetla i snage, vjerujte u Moju beskrajnu Ljubav, koja ni jedno od svojih stvorenja ne želi vidjeti nesretno niti ga izgubiti …. On će uvijek biti spreman pomoći, bilo to u fizičkoj ili duhovnoj nedaći, On će vam za vaš zemaljski život dati pravu hranu …. hranu i piće za vašu dušu koje vam jedino On može dati …. On će vam dostaviti Svoju Riječ, kruh s neba, koju možete primiti u svako doba, ako žudite za Mojim obraćanjem, koje vam podaruje snagu, pošto je Moja Riječ blagoslovljena Mojom snagom ….

Vjerujte da ste usko vezani za vašeg Boga i Stvoritelja, vašeg Oca od vječnosti, i da se jedino vi sami morate u slobodnoj volji okrenuti Njemu da bi Njime bili obuhvaćeni te sigurno vođeni do kraja vašeg života …. Dođete li sami vi Meni u molitvi ili se povežete sa Mnom u mislima ili putem djelā Ljubavi, tada ste učinili sve što odgovara Mojoj volji, i tada ćete i postići vaš cilj, konačnu vezu sa Mnom, koja vam donosi vječni život.

Zato vi jedno kratko vrijeme morate ići Zemljom i ne žaliti se ako se morate patiti ili boriti, nego s poštovanjem nositi sve što Ja učinim da vas snađe, jer to su uvijek samo sredstva koja bi vas trebala dovesti do Mene kako biste Mi se unutarnjim putem priključili, kako biste Mi se predali s punim povjerenjem …. kako biste uspostavili dječji odnos prema Meni, vašem Ocu od vječnosti. U svijetu ćete najčešće biti spriječeni da vaše misli odašiljete u duhovno područje, i Ja vas tada moram bolno dotaći pošto vam se želim približiti. No blagoslovljeni vi, ako tada svoje utočište nađete u Meni, jer tada vas Ja uistinu ne puštam od Sebe …. 

I pomažem vam da izdržite zemaljski život sa svim teretima i patnjama, jer on prolazi, i kad prođe i tijelo, duša nastavlja postojati, i ona tada može ući u vječni život gdje će zaboraviti sve patnje i boli ovoga svijeta …. i vjerujte, život traje još samo kratko vrijeme, jer uskoro ističe rok koji je ljudima dan, uskoro ističe jedan period spasenja i započinje drugi …. i pošto je put još samo kratak, ponekad će biti i tegoban, jer cilj trebaju postići ljudi koji imaju dobru volju ….

AMEN

Spread the Truth