Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8555 (Prihvaćanje istine je obaveza… Zablude…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8555, 11 Srpanj 1963

PRIHVAĆANJE ISTINE JE OBAVEZA… ZABLUDE…

Vi bi trebali širiti istinu… To je zadatak kojeg ste dobrovoljno prihvatili i kojeg sada trebate primjenjivati u praksi ako Mi želite služiti kao Moji učenici u posljednjim danima. Ali širenje istine također uključuje borbu protiv greške/zablude čim vam greška/zabluda postane očigledna. Ja vam neprestano govorim da ne možete biti tolerantni gdje se tiče čiste istine od Mene, da ju trebate čvrsto podržati a ne, zbog navodne tolerancije/obzirnosti, dopustiti daljnje postojanje greške/zablude… Vi ju trebate obznaniti kao grešku/zabludu i ne prezati od borbe protiv nje, pošto je to djelo Mojeg neprijatelja/protivnika (= Sotone) i nikad neće služiti da bi ljudskoj duši osiguralo koristi (ili ‘donijelo dobrobiti’).

A posebice vi, koji prepoznajete grešku/zabludu pošto ste od Mene Osobno bili upućeni u istinu… ne bi trebali prezati od nje, jer vi imate pravo boriti se protiv nje. Vas sam Ja poslao među ljude kao nositelje svjetla obilno oprskbljene duhovnim znanjem koje opravdava vaše akcije protiv greške/zablude pošto ste ju vi u stanju pobiti i iznijeti na loš glas kao djelo Mojeg neprijatelja/protivnika… On je na djelu tamo gdje greška/zabluda postoji pošto jedino čista istina izvire iz Mene, ali on neprestano pokušava potkopati čistu istinu.

Ljudsko biće ima slobodnu volju koja će biti čvrsto vezana/zgrabljena/posjedovana smjerom njegovog izbora. Ako traži kontakt sa Mnom njemu će uistinu biti dana čista istina, i on sa njom također treba raditi, to jest, on ju treba predati dalje svojim bližnjima čije misli ostaju zavedene sve dok nisu podučeni od strane Mene Osobno kao vječne istine.

Moj neprijatelj/protivnik će pokušati djelovati na isti način i također će biti uspješan kod ljudi koji nisu svjesni velike odgovornosti, koji ne razumiju što znači primiti čistu istinu i predati ju dalje… koji se ne boje greške/zablude kao što bi je se trebalo bojati i koji se prema tome iznutra ne protive kada im Moj neprijatelj/protivnik pokušava prenijeti grešku/zabludu. Moj neprijatelj/protivnik će se također prerušiti u anđela svjetla (2 Korinćani 14:11) ali on neće biti u stanju obmanuti vas, Moje nositelje svjetla. Vi ćete prepoznati njegovu aktivnost i onda također trebate poduzeti akciju protiv nje, pošto je to zadatak za kojeg ste se dobrovoljno prijavili učiniti za Mene.

Gdjegod prepoznate pogrešne misli vi trebate prosvjetliti vaše bližnje o čistoj istini, vi im trebate pomoći odbaciti grešku/zabludu i shvatiti što je ispravno. Ukažite im njihovo pogrešno razmišljanje jasno i otvoreno tako da i oni, također, pristignu do istine i sebe oslobode od Mojeg neprijatelja, koji je i dalje sposoban utjecati na njih pošto i dalje na neki način polaže pravo na one koje je uronio u pogrešku/zabludu zahvaljujući njihovim sličnim sklonostima… Nije preporučljivo napustiti/odbaciti takvog obmanutog čovjeka, radije, njemu treba pomoći da prepozna svoju grešku i složi se prihvatiti istinu, jedino onda će sam iz nje izvući koristi/dobrobiti, i jedino onda će on, također, biti istinski vinogradski radnik za Mene.

Nositelj istine ne može biti tolerantan i ostaviti svoje bližnje u pogrešci/zabludi zbog ljubaznosti… On treba jasno ukazati da druga osoba ne razmišlja ispravno, da je na nju utjecao Moj protivnik/neprijatelj bez obzira na koji način mu je pogreška/zabluda bila priopćena… Jer protivnik/neprijatelj će uvijek biti sposoban umiješati/uplesti se u misli čovjeka koji nije tako prisno u kontaktu sa Mnom da ga Ja mogu zaštititi… Ali sasvim je sigurno da Ja osobno ne prenosim osobi duhovno znanje koje ne korespondira sa istinom, i to osobi mora biti jasno, inače Moja ljubav, mudrost i moć u stvari mogu biti dovedene u sumnju… Iz toga slijedi da se direktna transmisija Moje Riječi čovjeku ne može izvršiti ako je povezan(a) sa greškom/zabludom…

Vi ljudska bića morate biti izuzetno oprezni i uvijek se bojati utjecaja protivnika/neprijatelja sve dok sebe u potpunosti ne predate Meni i tražite Moju zaštitu, koju ću Ja uistinu dodijeliti svima koji iskreno žele živjeti u najvišoj istini i zauzvrat ju predati dalje njihovim bližnjima, ako su od strane Mene određeni za ovu istinu… Pogreška/zabluda je istinski otrov za ljudsku dušu, posljedično tome vi trebate poduzeti akciju protiv nje i neprestano joj se suprotstavljati sa istinom, jer vi ste ju primili od Mene pošto je nužno da svjetlo zasvijetli u tami… Vaša slobodna volja dozvoljava upliv obmanjujućih misli, jer ako bi im se vi iznutra suprotstavili u svjesnosti kako služite jedino čistoj istini, obmanjujuće mentalne ideje se ne bi mogle oformiti u vama… Ali Ja nikad ne mogu priznati kako je nešto što proturječi čistoj istini poniklo od Mene… Vi se prema tome trebate uvijek pobrinuti da širite najčišću istinu i objavite beskompromisni rat grešci/zabludi, i djelovat ćete u skladu sa Mojom voljom i umjesto Mene.

AMEN

Spread the Truth