Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8534 (Držati se obmanjujućeg duhovnog znanja… Žudnja za Istinom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8534, 19 Lipanj 1963

DRŽATI SE OBMANJUJUĆEG DUHOVNOG ZNANJA… ŽUDNJA ZA ISTINOM…

Ostaje jedan nemoguć poduhvat dostaviti Istinu ljudima koji vjeruju kako ju već posjeduju, jer oni su nepristupačni i ne prihvaćaju ništa, bez obzira kako dopadljivo im je ona ponuđena… Oni se tvrdoglavo drže duhovnog znanja kojeg posjeduju bez da uzmu u obzir da li ono može polagati pravo na istinitost. I što duže takvo duhovno znanje nastavlja postojati među ljudskom rasom to ga je teže iskorijeniti, tama je tako golema da ju nijedna zraka svjetla ne može probiti… Ali pošto ljudi smatraju za sebe kako posjeduju Istinu, oni isto tako neće Mene Osobno zaklinjati za Istinu; posljedično tomu, nije moguće njima dostaviti istinsko znanje. I čak ako ljudi s vremena na vrijeme raspravljaju pitanje Istine i neistine, oni jedino uvijek koriste njihov razum i prema tomu nikada ne dosežu cilj prepoznavanja pogreške i neistine ispravno. Koncept ‘djelovanja Duha’ u ljudskom biću je njima također neshvatljiv. Oni jedino uvijek prebivaju u znanju kojeg prihvaćaju putem obrazovanja, za kojeg vjeruju kako je istinito, i ne dozvoljavaju ničemu drugome da uzdrma ovo vjerovanje… A ipak oni su jako u krivu i ne shvaćaju da je to rezultat njihove duhovne tame… Dodjeljivanje Čiste Istine takvoj osobi će ostati neuspješno sve dok glasnik Moje Riječi ne uspije u tome da uzdrma čvrsto uvjerenje ove osobe, sve dok on ne uspije jasno izložiti Istinu i u tome da pobudi sumnju tako da će osoba prebivati u njoj i stoga postoji šansa da bi njezino razmišljanje moglo postati prosvijetljeno. Čak i onda, ovo će jedino biti moguće ako osoba živi život Ljubavi… Ali budući da posebice ljudi koji žive u pogrešci daju prednost nevažnim, ljudski donesenim zapovijedima dok su zapovijedi Ljubavi često odložene u stranu ili su samo površno zamjećene, njima nedostaje Ljubavi koja bi im podarila duhovno prosvjetljenje… I stoga je jedino stupanj čovjekove ljubavi odlučujući po pitanju toga da li i do koje mjere je on prijemčiv kada mu je dana najčišća Istina … Jedino osoba koja je voljna ljubiti će se prema tomu osjećati afektirana od, te biti prijemčiva za Istinu, i jedino osoba voljna ljubiti će prihvatiti Moja direktna otkrovenja i preispitati njegove sadašnje misli. U tom slučaju to će biti značajan dobitak, jer on će također zastupati Istinu gdjegod je to moguće. Ipak u cjelosti, svi napori da se ljudi oslobode od pogrešnog razmišljanja će biti uzaludni, oni će biti nevoljni promijeniti ga za Čistu Istinu, oni će se odupirati svjetlu i biti zadovoljni sa obmanjujući svjetlom, koje jedino slabi njihov vid tako da oni više nisu sposobni prepoznati istinsko svjetlo.

Međutim, Istina sebe ne formira nasilno, unatoč tome, sve će biti učinjeno da ju se učini dostupnom ljudima, ali gdje se otpor ne može slomiti ostati će mračno, budući sami ljudi nude otpor, koji ne može biti slomljen na silu. A niti će velike kampanje uspjeti u mijenjanju ljudskih misli, jer svako ljudsko biće je odgovorno za samoga sebe, i bez obzira što čovjekov probuđeni duh pokušava objasniti, on će uvijek jedino biti prihvaćen gdje je tlo bilo pripremljeno putem života Ljubavi, gdje su preduvjeti prisutni za jasno i ispravno razmišljanje, za prepoznavanje Istine. Prema tomu pogreška isto tako ne može biti sistematski iskorijenjena, svaka pojedinačna osoba se mora pozabaviti njome tako što želi upoznati Istinu. Sve dok ova volja, žudnja za Istinom, nije prisutna, svaki napor da se ljudi drugačije poduče biti će uzaludan… Čovjek može jedino uvijek pokušati motivirati ljude da žive život Ljubavi, objasniti im značenje Ljubavi, da je Ljubav jedina mogućnost za postignuće blaženstva i da sve druge akcije i tradicije neće koristiti duši ni najmanje ako Ljubav nije bila zapaljena u osobi. I ako osoba uzme ovu poruku Ljubavi k srcu i uloži napor vršiti nesebična djela Ljubavi, mnogo je već bilo postignuto. Onda više neće biti beznadežno da će on razmišljati ispravno, jer Ljubav će u njemu zapaliti svjetlo, ona će probuditi duhovnu iskru u život a ova će uspješno utjecati na osobu iznutra… On će dvojbiti, pitati i također primiti odgovor čim ga on iskreno žudi. Unatoč tome, obnova će se jedino uvijek postepeno odviti, budući da su ljudi već previše obuzeti od strane tame noći i nedostaje im volje da dosegnu svjetlo. Uvjerenost da znaju Istinu je najučinkovitiji otrov kojeg je protivnik mogao dati ljudima… a ipak, ljudi koji žele izbjeći njegovom utjecaju nisu beznadežno izgubljeni… Međutim, oni imaju slobodnu volju i prema tomu njima se jedino uvijek može propovijedati Ljubav i, zavisno o njihovo ispunjavanju Božanskih zapovijedi Ljubavi, njihovo će se duhovno stanje također promijeniti… Oni će biti sposobni iskoračiti iz tame noći na svjetlo dana, oni će shvatiti Istinu i naknadno također sebe željeti osloboditi od pogreške, i Moja snaga i milost će im uvijek pomoći prihvatiti Istinu.

AMEN

Spread the Truth