Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8532 (Opskrba pravom duševnom hranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8532, 17 Lipanj 1963

OPSKRBA PRAVOM DUŠEVNOM HRANOM…

Vama treba biti ponuđena prava hrana i pravo piće odozgor, prehrana kojom se duša može okrijepiti i osvježiti, koja će joj pomoći u osnaženju i ozdravljenju… Jer dok god vi još uvijek boravite kao čovjek na ovoj Zemlji, vaša duša je još slaba i bolesna, i ona treba dobru hranu i iscjeljujući lijek. Ja ih Osobno vama nudim, budući poznajem stanje vaših duša, i Ja ne želim da vi nesavršeni (manjkavi) napustite ovaj zemaljski život, i da nesavršeni uđete u duhovno kraljevstvo… Ja želim da se vi usavršite, i Ja vam uistinu također dajem sve što vi trebate kako bi dosegli ovo savršenstvo. Duša treba doći u život, koji ona za vječnost više neće izgubiti. I stoga joj također treba biti dostavljena hrana koja jamči život, ona mora iz ove hrane izvući snagu za sazrijevanje, ona se dakle, također mora približiti Darovatelju hrane i pića, da iz Njegove ruke prihvati ono što joj pomaže k vječnom životu… A ono što joj Ja sada nudim, kada ona pristupi Mojemu stolu kako bi bila od Mene nahranjena, to uistinu ima za dušu vrijednost, koja je neprocjenjiva… Ona iz Moje ruke prima jednu količinu snage, koja joj pomaže u tome da put naviše prevali bez napora, a ona istovremeno prima svjetlo da također prepozna put koji vodi k Meni, nazad u Očevu Kuću. Nijedan čovjek ne smije vjerovati da bi bez ikakve pomoći dosegao cilj na Zemlji, budući je njegova duša slaba i slijepa na početku njenog životnog puta kao čovjek, i moraju joj biti otvorene oči, ona mora primiti snagu, želi li doći u život… Ona tako ovisi o dobroj hrani, koju joj opet jedino Ja Osobno mogu pružiti, jer Ja posjedujem sve ono što njoj nedostaje. Ja joj želim ponuditi Kruh s neba, vodu života, i uistinu, čim ona to okusi, njeno slabo, beživotno, mračno stanje će se promijeniti, ona sama će oživjeti, i sada će također puna žara ići putem koji joj je pokazan, budući ona osjeća sada također snagu u sebi, i ona čezne za Onim Koji joj stalno dostavlja hranu i piće… Ona izlazi iz stanja smrti i ulazi u stanje života, više se neće udaljiti od Izvora iz Kojega može crpiti bistru vodu života… Ona će uvijek iznova pristupati stolu Domaćina, kako bi od Njega primila ukusnu hranu, jer što ju više kuša, to snažnija postaje njena žudnja za tim, i ona se stalno pušta nahraniti od Mene, i to zaista nije na njenu štetu… Jedino onaj tko uspostavi vezu sa Mnom i održava je, može biti nahranjen i napojen izravno od Mene, njemu će stalno pritjecati snaga, i bit će stavljen u stanje svjetla, koje ga usrećuje, i sve gorljivije će stremiti k Meni, Kojeg sada također prepoznaje kao svoga Boga i Stvoritelja, Koji od čovjeka želi biti prepoznat kao Otac, budući ga On, kao Otac, želi usrećiti zauvijek… I uvijek iznova ću Ja Sebe ljudima otkrivati, odnosno otvarati Izvor, iz kojega sada može izvirati voda života, koja duši treba donijeti iscjeljenje… Uvijek iznova ću Ja pozivati Moje goste za Moj stol, da Sam s njima večeram, odnosno razdijelim im hranu i piće koje oni trebaju kako bi postigli svoj cilj… Uvijek iznova ću Ja ljudima dostavljati Moju Riječ odozgor, da oni slušaju, pokrenu u svojim srcima, i da sukladno tome postanu aktivni, budući oni trebaju direktnu pomoć odozgor, koju Moja Ljubav također pruža njima… Jedino sada mora njihova slobodna volja postati aktivna, jer ni dragocjeni dar od Mene ne smije izvršiti nikakvu prisilu na čovjeka, on mora biti dobrovoljno procijenjen, kako bi potom bio od najvećeg blagoslova za dušu, koja gubi svoju slabost i sljepilo, koja puna snage i sagledavajući ide putem naviše, jer ona stremi cilju, sjedinjenju sa Mnom… Onda se ona više nikada ne može izgubiti, onda je ona dobro iskoristila Moju njoj zračenu snagu, ona je sazrijela, i sada također ide ususret svojemu savršenstvu… Ona je Moj dio, i stoga Ja neću počinuti prije nego je Ja opet pridobijem za Sebe, i Ja uistinu primjenjujem sva sredstva pomoći, za postizanje tog cilja… Jer Ja želim da slijepo progleda, da se slabo osnaži, da bolesno ozdravi, i iznova dođe u život sve što je dobrovoljno bilo izabralo smrt… što Ja međutim nikada neću ostaviti u stanju smrti, nego mu pomoći da dođe u život, koji traje zauvijek.

AMEN

Spread the Truth