Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8530 (Preduvjeti za slušanje Božje Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8530, 15 Lipanj 1963

PREDUVJETI ZA SLUŠANJE BOŽJE RIJEČI…

Ako ste sposobni čuti Moju Riječ unutar vas onda je odnos djeteta sa Ocem bio obnovljen, onda ćete pažljivo slušati na-unutra i čuti Moj govor budući žudite biti adresirani od strane vašeg Boga i Oca od vječnosti. U tom slučaju ste donijeli ispravnu odluku volje, jer duša… utjelovljeni prvobitni duh na Zemlji… neće nikada biti sposoban čuti Moju Riječ protivno svojoj volji, nego se on dobrovoljno postojano/neprestano približavao Meni i sebe promijenio opet u Ljubav tako da može naknadno još jednom čuti Moj glas, kao što je to bilo u početku. Premda će se povratak k Meni doista dogoditi, unatoč tome, dušin stupanj zrelosti se može značajno razlikovati sukladno stupnju Ljubavi, koji može neprestano biti povećavan i na taj način se Moja Riječ može čuti sve jasnije (ili ‘razgovjetnije’)… To je uvijek upliv Mojih misli u ljudsko srce… To je uvijek očitovanje s Moje strane čovjeku koji je blisko sjedinjen sa Mnom kroz Ljubav… Moj glas se ne čuje sa ljudskim uhom, Ja govorim kroz duh duši koja, zauzvrat, prenosi Riječi intelektu, i ovaj prihvaća Riječi i odlučuje volju ljudskog bića da ih zapiše na papir kako bi sačuvao što Moja Ljubav želi otkriti ljudima… Ove su misli isijane od strane Mene iz duhovnog kraljevstva, jer ljudsko biće kao takvo bi bilo nesposobno priskrbiti za sebe vrstu znanja koja mu je dodijeljena kroz Moja otkrovenja… budući sve misli teku ka njemu iz duhovnog kraljevstva i samo zavisi o njihovom mjestu porijekla kako mogu biti iskorištene… Otud, činjenica da Sam Ja Osobno sposoban govoriti čovjeku je već dokaz da će izvorno stanje uskoro biti postignuto, inače bi čovjek bio nesposoban čuti Moj glas. Svako ljudsko biće može zasigurno pripremiti sebe kao primajuću posudu za Moje pritjecanje duha koji afektira čovjeka u obliku Moje Riječi… Ipak ljudi rijetko ovo znaju, i jedino rijetko će čovjek preoblikovati sebe opet u ono što je jednom dobrovoljno odbacio. Ali svatko tko to čini, će, kroz življenje života Ljubavi, također postići živu vjeru da mu Ja govorim, da je on sposoban čuti Me, i onda će također pažljivo osluškivati na-unutra…

I doista, Ja ću mu Sebe otkriti, on će opet čuti Riječ kao u početku i biti jako sretan. Jer on će primiti opširno znanje, on će povratiti realizaciju koju je jednom bio izgubio… on će postati blistavo prosvjetljen, i kroz njegov blizak kontakt sa Mnom će također primiti duhovnu snagu, koja teče ka njemu kroz Moju Riječ. Njegove uspavane sposobnosti će biti ponovno probuđene, budući ih Ljubav mora najprije probuditi… Čovjek će povećavajuće deificirati svoju dušu i bezrezervno ispuniti njegovu životnu svrhu na Zemlji: On će se opet potpuno sjediniti sa Mnom i biti sposoban ući u kraljevstvo onostranog u savršenom stanju nakon smrti njegovog fizičkog tijela… Ipak čovjek jedino rijetko formira tako iskrenu vezu sa Mnom da može čuti Moju Riječ unutra njega… Ali ako se to dogodi to će također biti povezano sa misijom: da preda Moju Riječ dalje onima koje Ja ne mogu adresirati direktno budući za to nisu prisutni svi preduvjeti… Kako slijedi, to mi također osigurava priliku da obavijestim ljude o Mojoj volji, jer svi ljudi trebaju znati Moju volju kako bi naknadno živjeli u skladu sa njom… I svatko tko prihvati Moja otkrovenja će se također potruditi da živi sukladno Mojoj volji, i onda će svatko biti sposoban sebe oblikovati tako da mu se Ja mogu obratiti direktno… bilo to ili usmjeravanjem njegovih misli u ispravnom pravcu ili omogućavajući mu da čita Moju Riječ koja je dostavljena na Zemlju direktno. Ali njegova će volja morati uvijek biti voljna slušati Me, ako je to slučaj, on će uvijek jedino izvući blagoslove iz Moje Riječi bilo da mu je dana direktno ili dostavljena kroz Moje glasnike… Ali svaka je osoba blagoslovljena i blažena ako ima unutarnje uvjerenje da Bog Osobno govori ljudima… svatko je blagoslovljen i blažen tko ima milost da je obaviješten o Mojoj Riječi… blagoslovljen i blažen je onaj, koji vrši rad unapređivanja sebe tako da postane primajuća posuda za Moj duh… Jer on može biti siguran u Moju prisustnost, Moja prisutnost će mu sebe očitovati kada čuje Mene Osobno unutar njega, i onda će on također znati kako nije daleko udaljen od Mene i njegovog cilja, kada će biti konačno sjedinjen sa Mnom, kada će opet čuti Moju Riječ kao što je to bilo u početku, kada će biti sposoban komunicirati sa Mnom i biti vječno sretan.

AMEN

Spread the Truth