Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8519 (Istina je svjetlo… Tama posljedica odsustva ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8519, 5 Lipanj 1963

ISTINA JE SVJETLO… TAMA POSLJEDICA ODSUSTVA LJUBAVI…

Tko traži, on će i naći, ali sam razum nikada neće moći procijeniti što je Istina, a što zabluda (pogreška)… Njegova volja da bude u Čistoj Istini mora dolaziti iz najveće dubine srca, a onda će srce također biti u stanju razlučiti Istinu od zablude… U svijetu je rasprostranjeno mnogo zablude, tako da se zaista može govoriti o gustoj tami jer, jedino Istina je svjetlo… I gotovo se čini da se Istina više ne može probiti, nego da će biti progutana od tame… No, ona će se uvijek iznova probiti kao zraka svjetla, i donijet će prosvjetljenje onim ljudima koji čeznu za Istinom. Ipak, ona se nikada neće moći postići čisto razumski, inače bi inteligentni ljudi morali uvijek stajati u Istini, a nekom slabo obdarenom čovjeku svako svjetlo bi bilo zatvoreno… No, drugi je čimbenik odlučujući da se dođe u posjed Čiste Istine… Srce treba biti sposobno i voljno Ljubiti, onda će se svjetlo samo zapaliti u čovjeku, i on će tada biti u stanju razlikovati Istinu od zablude… On će željno prihvatiti Istinu, i odbaciti svaku zabludu. To što se sada Zemlja nalazi u najdubljoj tami, ima svoj uzrok u načinu života ljudi lišenom Ljubavi… Odsustvo Ljubavi je istoznačno sa zamračenjem duha… Ljubav jedina je svjetlo, koje poklanja najčišću spoznaju. Ljubav budi u život duhovnu iskru u čovjeku, i Ljubav isijava svjetlo Istine, i tko god posjeduje srce voljno Ljubiti, on neće ni pasti u obmanu, njegovo razmišljanje će se kretati u Istini, budući je on kroz Ljubav već povezan sa Mnom, i onda Moje zraka  svjetla Ljubavi može pasti u njegovo srce, i dati mu spoznaju o svemu što on žudi znati. Čovjek ispunjen Ljubavlju također će promišljati o tome da li se on kreće u ispravnom razmišljanju, da li on posjeduje Istinu ili je pao u zabludu kada mu je ponuđeno duhovno dobro… Jer čovjek bez Ljubavi ostaje ravnodušan prema tome da li se on nalazi u ispravnom ili pogrešnom mišljenju… No, sretan će biti jedino onaj čovjek koji prepoznaje Istinu i prihvaća ju, budući ga Istina oslobađa (Ivan 8:32), i također njegovom zemaljskom životu pruža samo ispravni sadržaj… Jedino Istina će njemu dati razjašnjenje o smislu i svrsi njegovog zemaljskog postojanja, Istina će mu uvijek pokloniti unutarnji mir, a cilj kojeg on vjeruje da prepoznaje u Istini, njemu izgleda vrijedan stremljenja… Kroz Istinu će se čovjek također približiti Meni Osobno, prepoznat će Me i nastojati k Meni, te će svaku zabludu gledati kao okretanje protiv Mene, pa će ju odbiti ili se boriti protiv nje. Njegov zemaljski život mu se čini vrijednim življenja tek onda kada mu je dano istinito znanje o svim međuovisnostima i ispravnom odnosu čovjeka prema Bogu, njegovom Stvoritelju i Održavatelju, i on će Njemu težiti u spoznaji da će postići blaženstvo, koje on kao čovjek još nije u stanju osjetiti. Zemaljski život će mu također izgledati smislen, tek onda kada je on u sve upućen sukladno Istini… Tama naprotiv, ne može usrećiti čovjeka, a svako obmanjujuće učenje je duhovna tama, koja nikada ne može razveseliti čovjeka, nego mora biti razbijena od zrake svjetla, koja znači znanje sukladno Istini… Koliko li je bogat čovjek koji žudi Istinu, jer će ju on bezuvjetno i primiti, budući sam Ja Sam Istina, i svaka žudnja za Mnom će biti ispunjena… Ipak, mnogo je teže unijeti svjetlo u duboku duhovnu tamu u kojoj ljudi trenutno hodaju, upravo zato što su ljudi slijepi, i više uopće nisu u stanju vidjeti jednu zraku svjetla… Njihove oči su oslabljene zasljepljujućim svjetlima i više ne mogu prepoznati nježnu zraku svjetla… I oni ganjaju ova zasljepljujuća svjetla, te zapadaju u sve dublju tamu… Oni međutim ne mogu biti prisiljeni na prihvaćanje pravog svjetla, oni moraju u tami svim srcem žuditi zraku svjetla, onda će ona u njima i zasjati, i tako blagotvorno ih dodirnuti, da će oni htjeti pobjeći iz tame. A Ja uvijek iznova puštam da svjetlo zrači na Zemlju, i Ja znam tko žudi za Istinom… I zaista, on će ju primiti, no treba prethoditi ozbiljna žudnja za njom… Ipak, volja svakog čovjeka je slobodna, i okrene li se on svjetlu, on to uistinu neće trebati požaliti…. Traži li on međutim tamu, onda će on u tami propasti (poginuti), budući će ona uvijek voditi jedino u područje protivnika, dok Istina vodi k Meni, Koji sam dohvatljiv jedino kroz Istinu, budući Istina daje vama ljudima jasnu sliku što vi trebate za vašu dušu, i stoga je Istina Put koji vodi k Meni i u vječni život (Ivan 14:6)… Istina je svjetlo koje isijava iz Mene i sja u svakom srcu čovjeka koji živi u Ljubavi i želi se sjediniti sa Mnom, kao s vječnom Ljubavi… On će postići svoj cilj, on će se prožet svjetlom vratiti u svoju Očinsku Kuću.

AMEN

Spread the Truth