Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8508 (O preuzimanju patnje našeg bližnjeg…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8508, 25 Svibanj 1963

O PREUZIMANJU PATNJE NAŠEG BLIŽNJEG…

Dat ću vam objašnjenje (ili ‘razjasnit ću vam’) o tome da li možete preuzimati patnju/boli/nesreće vaših bližnjih ili svaki čovjek mora nositi svoj vlastiti teret (ili ‘mjeru koja mu je nametnuta’), koji mu je bio određen za dobrobit njegove duše.

Vi morate zapamtiti (ili ‘neprestano imati na umu’) da vaša duša mora sazreti za vrijeme zemaljskog života, i da se još nezrele supstance moraju produhoviti, a to se jedino može dogoditi (ili ‘to je jedino moguće’) putem ljubavi ili patnje (ili ‘kroz ljubav ili patnju’), jer jedino na taj način se izvanjska forma (ili ‘čahura’), koja spriječava da zrake Moje ljubavi utječu/uplivavaju u dušu, može razvrgnuti. Istovremeno takve tjelesne supstance, koje su još zaostale u svojem razvoju, i dalje stvaraju ljudima probleme koji uključuju raznorazne bolesti, no one se putem strpljenja i ljubavi, te predanosti/prepuštanju Mojoj volji mogu minimizirati i tako (ili ‘na taj način’) produhoviti, što je u stvari vaš istinski zemaljski zadatak, kako bi vašoj duši pomogli da dođe do najvećeg mogućeg ispunjenja/savršenstva.

A to produhovljavanje duše i tijela svaki čovjek mora izvesti sam, taj posao/zadatak nikad nitko od drugih ne može učiniti za njega. I svaki će Mi jednog dana biti zahvalan što sam mu ili joj putem patnje i muka pomogao u usavršavanju. Zato trebate razumjeti da ne smijete učiniti ništa što će duši vašeg bližnjeg uskratiti blaženstvo.

Međutim, ako vas vaša ljubav ipak nagoni (ili ‘pokrene’) da Mi se ‘ponudite’, da hoćete (ili ‘tako što ćete’) nositi/preuzeti patnju svoga bližnjega, onda vas Ja u vašoj ljubavi neću u tome spriječiti. Toj osobi za koju patite će onda njezin teret (ili ‘tuga/nevolja’) biti privremeno skinut (ili ‘teret će sa te osobe onda biti privremeno uzdignut’) i vama ‘natovaren’, čime onda pridonosite sazrijevanju svoje vlastite duše (ili ‘a kroz to/tim putem vaša vlastita duša sazrijeva’), pošto ste na sebe voljni preuzeti više patnje i zato što vas je na to nagnala ljubav.

Na taj način vi slijedite Onog Koji je patio za svih vas kako bi vas oslobodio od neizmjerne patnje/muke, koju biste inače sami morali preuzeti na sebe kao okajanje vaših grijeha, što je bilo uzrokom toga da je Zemlja postala (ili ‘vaš zemaljski život postao’) dolina patnje i suza. 

Ali sada (ili ‘svi vi ljudi’) imate Tog Jednog, Koji je svu vašu muku uzeo na svoja ramena i pomaže vam nositi je. Njegovo (ili ‘ovo/to’) zastupničko izmirenje/okajanje sam Ja u vaše ime prihvatio (And on your behalf I have acepted this atonement).

Zato morate ići k Njemu kada vas pritišće nevolja i On će vam pomoći pri nošenju tereta ili će vas pak osloboditi od njega, već prema tome što je za vas najbolje (ili ‘što je od toga najbolje za vas’).

Ljubav jednog bližnjeg koji je spreman patiti za druge je od velike vrijednosti (ili ‘se jako cijeni’). Ona će onome koji pati osigurati upliv/dotok snage pošto je ljubav sila koja osjetno djeluje na onog koji pati. Isto tako ako netko usmjeri prema vama, koji morate patiti, molitvu punu takve ljubavi (ili ‘ako netko ispunjen takvom ljubavlju posreduje za vas’), snaga te ljubavi vas tako ispunjava da više ne osjećate onaj (isti) stupanj patnje, te vam bolovi i muke privremeno prođu, a vaša duša stekne dobrobit od sile takve ljubavi pošto sazrijeva i postaje sve manje osjetljiva na bol.

Koliku će korist paćenik izvući iz jedne takve molitve (ili ‘demonstracije’) ljubavi to uvijek ovisi o stupnju ljubavi. A kako je razvoj/savršenstvo duše svrha života na ovoj Zemlji, u tu svrhu postoje (ili ‘su stvorene’) mnoge mogućnosti koje ne bi trebalo ometati/spriječavati.

Prava/istinska ljubav također razumije/zna zašto čovjek mora patiti, što (ili ‘jer to’) mu pomaže u strpljivosti (ili ‘da postane strpljiv’) a samim time mu olakšava dobrovoljno prepuštanje/predavanje Božjoj volji. I onda Ja Osobno preuzimam njegov križ, a njegova duša je opet napredovala za jedan korak (ili ‘učinila jedan korak naprijed’) pošto su joj ljubav i patnja pomogli do cilja.

Ako čovjeku nedostaje ljubavi (ili ‘ako je njegov stupanj ljubavi još nizak’ ili pak ‘ako u čovjeku nema dovoljno ljubavi’), onda se jako često pojavljuju veće patnje/nevolje ne bi li ubrzale pročišćavanje njegove duše. Ali potpuno pročišćavanje duše se nikad ne može postići tako što će neka osoba svijesno patiti za dušu drugog čovjeka. Svaka duša je odgovorna za sebe i svaka duša se sama mora dovesti do zrelosti, što se događa putem ljubavi i muke/patnje, a stupanj patnje ovisi o stupnju ljubavi.

Ali Ja ću svakako odgovoriti/uslišiti molitve onoga koji sebe ponudi da će nositi muku bližnjega, zato što ga voli (ili ‘jer on to čini iz ljubavi’). Stoga mu Ja dopuštam sudjelovanje u boli drugog, ali on pri tome trpi samo za pročišćavanje svoje vlastite duše, dok se bližnji isto tako mora pobrinuti sam za sebe i o zrelosti svoje duše (ili ‘o svom vlastitom razvoju’), iako privremeno može biti oslobođen od bolova (ili ‘svoje patnje’).

Niti jedno djelo ljubavi ne ostaje bez efekta/učinka, ali gdje i kako će se ti efekti/učinci ispoljiti, to ostaje Moja briga, jer Ja poznajem (ili ‘Meni je poznat’) stupanj zrelosti svakog čovjeka, prema čemu se odnosim na odgovarajući način.

Ja svakome dajem teret kojeg može nositi, a ako mu se taj teret čini preteškim, on je u mogućnosti zazvati ‘Nositelja Križa’, Isusa Krista, i On će mu uistinu pomoći, On će uzeti taj križ na Svoje rame kada se pojavi prijetnja da će ovaj pokleknuti.

Ali svatko mora sam pronaći put do Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja/Izbavitelja Koji će i njega iskupiti/izbaviti od grijeha i smrti, od bolesti i patnje/muke, samo ako Ga pun vjere zazove u pomoć (ili ‘jer On je vaš Iskupitelj – On će vas iskupiti od vaših grijeha i smrti, od bolesti i patnje/muke kada Ga, puni vjere, zazovete u pomoć’).

Koliko god dugo čovjek živi na Zemlji on ima mogućnost pokajanja i može slijediti Isusa putem ljubavi i patnje i tako postići svoj cilj i ispuniti/usavršiti se (ili ‘te kroz ljubav i patnju postići svoj cilj i postati potpun’).

AMEN

Spread the Truth