Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8507 (Ispravno bogoslužje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8507, 24 Svibanj 1963

ISPRAVNO BOGOSLUŽJE…

Ja želim odgovoriti na sva vaša pitanja, kada Mi dopustite da vam govorim, i vjerujete da Ja znam o svim vašim mislima i da vam također rado dajem razjašnjenje… Moja je volja da vi uvijek ostanete povezani sa Mnom kroz Ljubav-no djelovanje i molitvu, i da se vaše misli češće kreću u duhovnim područjima… da vi Mene tako ne ispuštate iz vaših misli… Ako je ova veza uspostavljena kroz vašu volju, onda Mi vi također dajete pravo da vodim vas i vaše misli. Onda ćete vi uvijek biti poticani na Ljubav-no djelovanje, budući vam prisna povezanost sa Mnom donosi priljev snage, koja vas osposobljava za djelovanje u Ljubavi… A ovo Ljubav-no djelovanje se sastoji u nesebičnoj Ljubav-noj aktivnosti, u služenju… Jer, vi ljudi se možete izbaviti jedino kroz služenje u Ljubavi… Ono što vas je tijekom vašeg prethodnog utjelovljenja u stanju prisile dovelo naviše, bile su služeće funkcije koje ste vi morali obavljati prema Mojoj volji… Vi ste morali služiti u svakoj formi, i kroz to ste postigli stanje zrelosti koje je omogućilo vaše bivanje-čovjekom… A u ovom stadiju, u kojem ste vi izišli iz stanja prisile, i možete djelovati sasvim u slobodnoj volji, vi sada dobrovoljno trebate služiti u Ljubavi, kako bi postigli konačno savršenstvo na Zemlji. Vi ste jednom (ot)pali, a vaš grijeh se sastojao u tome da ste vi željeli vladati u oholosti… A sada, kao čovjek, vi morate služiti u poniznosti i u Ljubavi, kako bi opet ostvarili svoju ponovnu pretvorbu u vaše izvorno biće, koje je, visoko savršeno, bilo proizašlo iz Mene… Ovo ‘služenje u Ljubavi’ je stoga vaš životni zadatak, o čijem ispunjenju uvijek trebate voditi brigu. A ovo služenje u Ljubavi ne može biti nadomješteno takozvanim ‘bogoslužjem’, pri čemu se ljudi okupe u određenom vremenu, kako bi obavili određene prakse, koje mogu biti potpuno bezvrijedne, ako se one vrše mehanički i nedostaje im svaki dublji smisao. U to Ja ubrajam molitve koje mogu biti označene jedino kao molitve usana, gdje se usta služe naučenim riječima, a srce ne sudjeluje… ili također i drugi postupci koji nemaju ništa zajedničko sa služenjem u Ljubavi… Doduše, zaista je dobro i zdravo za dušu kada čovjek posjećuje mjesta gdje mu je ponuđena Božja Riječ, kada on sam čezne da čuje Moju Riječ, i onda sukladno svojoj želji, on također izvlači iz toga blagoslov za svoju dušu… kao što će također biti dobra duhovna razmjena sa bližnjima, gdje se živo govori, gdje je zajamčeno Moje prisustvo, kada se ovi ljudi okupljaju u Moje Ime, i sada također može djelovati Moj Duh, budući sam Ja prisutan gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime (Matej 18:20)… kao što sam Ja to obećao. Onda Mi ljudi dokazuju da su ozbiljni u tome da Mi služe, i onda će također biti blagoslovljeno sve što oni poduzmu, budući se onda oni odmiču od bilo kakve forme, od formalnih praksi, koji lako mogu postati mehanički postupci, i onda su potpuno beskorisni. Vi trebate razumjeti da Ja uvijek žudim jedino živu povezanost vas sa Mnom… da vi trebate uspostaviti odnos djeteta prema Ocu, a to će se dogoditi u tihoj sobici… odnosno, daleko od svijeta… što je radije spriječeno u velikim zajednicama… osim ako se ljudi okupljaju za slušanje Moje Riječi koja im je ponuđena… Ali, ako Mi vi ljudi date mogućnost da vas Osobno oslovim… onda ćete vi primiti Moju Riječ odozgor kroz glasnike koje vam Ja Osobno šaljem, budući Ja znam o stanju srca svakog čovjeka… onda ćete vi imati daleko više blagoslova od ovog direktnog govora, budući vas onda ne odvraća vanjština, i Moja Riječ može prodrijeti duboko u vaša srca… Ponekad se vi teško možete odvojiti od navika ili utisnutih dojmova, ali ozbiljnim razmatranjem ćete vi također prepoznati njihovu bezvrijednost, jer čim se vi ozbiljno trudite povećati vašu duševnu zrelost, vas ne zadovoljavaju puke formalnosti, i vi ćete se od njih odvojiti… Vi ćete razumjeti da vaš Otac traži više od Svoje djece… da vi Njemu jedino trebate dokazati vašu Ljubav koja se očituje u nesebičnoj Ljubavi za bližnjega, koja je neprestano služenje, i također sigurno vodi do sazrijevanja vaše duše. A vi također možete vjerovati, da će i svjetlo spoznaje sve jasnije svijetliti u vama, budući vam Ljubav u vama donosi i mudrost, i bit će vam sasvim prirodno ono što vas je prethodno navodilo na pitanja… Vi ćete naći jasan i razgovjetan odgovor u vama, i svaka sumnja u vama će umuknuti.

AMEN

Spread the Truth