Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8503 (Bog zahtjeva živu vjeru…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8503, 20 Svibanj 1963

BOG ZAHTIJEVA ŽIVU VJERU…

Jedino uvijek vjerujte u Mene sa živom vjerom, tj. ne budite zadovoljni sa riječima ili jamstvima drugih ljudi nego se blisko ujedinite sa Mnom u mislima i govorite Mi kako dijete govori njegovu ocu, otvoreno i jednostavno i puni dječjeg povjerenja; uvijek mi dozvolite da hodam pored vas kao vaš prijatelj i brat, i recite Mi sve što vas iznutra uzrujava i muči, uvijek zaklinjite za Moju podršku da vam pomognem postići savršenstvo dok ste i dalje na Zemlji. Vi ne bi trebali više voditi osamljen život, vi bi uvijek trebali zatražiti Moje prisustvo i također ga osjetiti, jer svaka iskrena misao Me privlači ka vama, i ako uspostavite ovu vezu sa Mnom sami onda će također snaga uvijek teći ka vama, koju vi iznova možete iskoristiti za djela Ljubavi… time kroz Ljubav vi sebe spajate sa Mnom sve više prisno. Otud svatko tko ne isključi njegovog Boga i Stvoritelja iz njegovih misli je također dnevno i svakog sata pod Njegovom Očinskom skrbi, i njegov zemaljski život će uvijek proslijediti tako da će to koristiti njegovoj duši… Jer svatko povezan sa Mnom u mislima već vodi duhovni život, i njegova će se duša neprestano uspinjati…

Ali koliko puno ljudi potroše njihove živote bez da uzmu u obzir njihovog Boga i Stvoritelja, oni jedino uvijek razmišljaju zemaljske misli i samo se tjeskobno brinu u svezi njihovog fizičkog blagostanja… I premda oni sebe nazivaju Kršćanima budući pripadaju religijskoj organizaciji oni jedino povremeno uspostavljaju odnos sa Mnom, a ovaj nije dovoljno živ kako bi proizveo duhovno ostvarenje… Puno je toga postalo formalnost što je, međutim, jedino od neke vrijednosti ako je provedeno sa živom vjerom, baš kao što ni molitva nije kakva bi trebala biti… dječji srdačan razgovor sa Ocem; namjesto toga ljudi su zadovoljni sa praznim riječima koje ne dolaze iz srca nego su samo izgovorene ustima.

Ja Sam, međutim, živi Bog, sve mora biti istinito preda Mnom, i prema tome Ja želim živi kontakt uspostavljen od strane vas sa Mnom, ali ovaj također jamči viši razvoj i vodi dušu do cilja. Jer da li bi Ja ostavio dijete ili ga zanemario, bilo duhovno ili čak zemaljski, jednom kada je ono uspostavilo srdačan kontakt sa Mnom, kome Ja doista jesam Otac u Kojeg on može imati bezrezervno povjerenje? Ali gdje ova intimna veza nedostaje tamo i dalje postoji široka provalija, ljudsko biće Me traži na udaljenosti, on govori o Meni kao o Biću Koje je nedostižno za njega i Kojeg on doista priznaje poradi Njegove moći koju on ne može zanijekati kad vidi tvorevine, koji također priznaje Njegovu mudrost koja mu je prikazana kroz tvorevine, ali koji ne zna ništa o Ljubavi Boga Koji želi biti Otac svim živim tvorevinama budući on nije proveo vrijeme ozbiljno razmišljajući o Biću Koje ga je dovelo u postojanje. I sve dok Sam Ja samo udaljeni Bog za ljude oni će živjeti njihov zemaljski život bez duhovnih postignuća, jer njima nedostaje pritjecanje snage da putuju stazom uspona što, međutim, potrebuje srdačnu vezu žive tvorevine sa Mnom kako bi ga prosvijetlio.

To je zašto će svako ljudsko biće postići njegov cilj ako je sposoban uspostaviti ovaj bliski odnos sa Mnom, ako on izražava živu vjeru u Mene kroz neprestanu žudnju za Mojim prisustvom… I takva žudnja će biti uslišena od strane Mene, i odmah osoba više neće hodati nijednom stazom sama, Ja ću ga uvijek voditi, Ja ću uvijek voditi njegove misli, i budući se više ne susrećem sa nikakvim otporom osoba će također kompletno ući u Moju volju i sve više sebe popravljati. Gdje Sam pronašao ulaz u srce ljudskog bića Moj protivnik je izgubio njegovu moć, premda će on i dalje pokušati sve da bi ga iznova pridobio za sebe, ali Moja snaga, koju ljudsko biće neprestano prima zbog Mojeg prisustva, će mu odoljeti.

Samo dopustite da vaša duša oživi, što će se uvijek dogoditi kada Ja u njoj Osobno mogu proizvesti učinak, kada ju mogu osvijetliti sa Mojom snagom Ljubavi, i vi ćete Mi uvijek omogućiti to učiniti kroz srdačnu vezu sa Mnom… Onda ćete vi pozvati (tražiti) Mene, i opasnost je prošla da vas protivnik može zaposjesti, koji će pobjeći od Mene i nesposoban je napadati sve dok Sam Ja prisutan u vama… I vi uskoro nećete poduzimati ništa, niti hodati igdje, bez da ste zatražili za Moj blagoslov, i onda također možete biti sigurni da Ja hodam pored vas gdjegod išli, da ću vas mentalno podučiti i dopustiti Mojoj snazi i svjetlu da vam pritječu u izobilju… Ipak sve ovo nije moguće kada osoba jedino spominje njegova Boga i Stvoritelja sa njegovim ustima bez da je bio iznutra nagnan uspostaviti kontakt sa ovim Bogom… Njegov zemaljski život mu neće donijeti puno duhovnog uspjeha ukoliko on ipak ne promijeni njegove misli i akcije, tako da će naučiti prepoznati Me i onda vjeruje u Mene sa živom vjerom.  

AMEN

Spread the Truth