Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0327 (Očitovanje samog Gospoda)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0327, 10 Ožujak 1938

OČITOVANJE SAMOG GOSPODA…

U ime Boga bit’ će ti otkriveno neusporedivo zbivanje u novom obliku, i sve što je oko tebe, podložno je Volji Gospoda …. I kad se sile Božanskog Duha neprestano izlijevaju na dijete Božje, tamo će se Sâm Gospod očitovati, i tad će srcu djeteta biti svojstven dar da bez poteškoća i smetnji navješćuje Riječ Božju, jer u njemu i kroz njega govori Sâm Gospod. Njegova radost je i radost Gospoda …. I tako će u pravom blaženstvu srca Božje dijete samo ispunjavati Volju Gospoda …. I pomoću njegove Ljubavi prema Gospodu djelovat’ će u Ljubavi i za blagoslov onima koji na Zemlji žive, a kojima je Riječ Božja obećana ….

Gospod traži ulaganje vašeg života, a daje vam još beskrajno više, ako Mu udovoljite zahtjevu …. Radi takvih stvari, koje će bez vašeg sudjelovanja ubuduće upućivati na živu vjeru …. stvari koje vi činite, no ne iz vlastite snage, nego kao izvođački alat Božanske Volje i Božje Sile …. Takve stvari morate priznati kao Višu Silu, i ako je ne možete ljudski objasniti, mora vam znači postat’ jasno ….

I to Gospod želi postići, da počnete živjeti …. životom koji vas treba voditi ka gore. Svi duhovni nagoni u vama trebaju biti probuđeni …. Dani vam ne trebaju prolaziti bez mira i radosti, nego trebate tek tada upoznati pravu sreću i unutarnji mir. Trebate isto tako naučiti prepoznati koliko su isprazna zemaljska dobra, koliko vam ostavljaju praznu dušu ….

Ako želite uživati zemaljsko veselje, uvijek ostajete s onu stranu vašeg određenja …. ne možete prodrti u sfere koje su vam dostupne jedino kad tražite vječno Božanstvo, jer Ono se ne može pronaći na Zemlji usred velikih zabava, usred užitaka i grijeha.

Ako vam duša ima čežnju za Istinom i duhovnom zrelošću, onda vas nikada više ne privlače sjaj i sljeparije svijeta, onda mu voljno okrećete leđa i gledate gore u beskrajnost …. jer od tamo vam dolazi prosvjetljenje …. I u (jednom) satu osame doživljavate Milost Gospoda na vama. Ono što je obuhvaćeno Božanskom jasnoćom i vedrinom, teško da ponovo može nazad u mrak neznanja, i nepojmljiva žudnja za svjetlom tad će poticati dušu, a tamo će i pobjeda biti vaša, vi koji ćete onda u ime Gospoda pomažući djelovati.

Kako bi ljudima pokazao taj put …. u njima upalio duhovno svjetalce, Gospod će se Sâm očitovati, i bit’ će divljenja i čuđenja …. Duše mnoge zemaljske djece On će tresti, jer Njegovo smilovanje i Njegova Ljubav tako su veliki, da će On svugdje kucati kako bi Mu vrata srca bila otvorena …

AMEN

Spread the Truth