Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0324 (Riječ Božja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0324, 7 Ožujak 1938

RIJEČ BOŽJA …

Za vrijeme i za vječnost je pred-određena Riječ koju Isus Krist dodjeljuje Svojima na Zemlji. Čim ljudi počnu sumnjati, gube vezu sa vječnim Božanstvom i stoga neće postići duhovnu zrelost, jer je za postizanje duhovnog života potrebno slijediti Božje zapovijedi, a bez Riječi Božje nedostaje vam snaga za ispunjavanje istih ….. Prije svega vam nedostaje znanje o izvoru vječne Milosti, i vi tapkate u mraku i slaba ste, bespomoćna bića …. a putem Riječi Božje možete si steći svjetlost duha, snagu i silu, i to neizmjerno.

Radi se o temeljnom zakonu, o čijoj bitnosti si čovjek ne može napraviti pravu predstavu, tako da je još uvijek bolje na slijepo prihvatiti Riječ Božiju, nesvjestan velikog blagoslova, nego Ju odbijati i time sam sebi nanositi neizmjernu štetu. Jer, gdje god je Duh Božji aktivan na oplemenjivanju ljudske duše, tamo vas upravlja Sama Božanska Ljubav i Sila …. Pun pobožnosti, vjere i povjerenja prihvatiti ono što vam od gore s Ljubavlju biva pružano, beskrajno je mudrije nego ljudskim razumom prvo htjeti dokučiti što može biti, a što ne, Istina ….

Velika je greška čovječanstva što se prepotentno smatra mudrim, što se smatra pozvanim da ispituje ono što je rezervirano objasniti jedino Božanskom Tvorcu i za što ljudski razum ni blizu nije dovoljan …. i gdje se ne može skroz dokučiti, bolje je, prihvatiti učenje koje ne samo da nikada ne može načiniti štetu, nego naprotiv, u svojim zapovjedima i uputama teži najplemenitijem i stoga se može nazvati pravim svjetlom iz Nebesa.

Božju poruku održati neizopačenom za vas sve neizmjeran je blagoslov …. Opet se možete krijepiti na vodi koja čista i bistra teče iz Izvora …. možete primati Riječi koje su vam dane neposredno od Gospoda …. kako bi okrijepu mogli doživjeti pravo ugodno i na tome morate spoznati vrijednost Božjih otkrovenja …. Bilo je u Njegovoj Volji da dođe u pomoć bezbrojnoj sirotoj zemaljskoj djeci …. On joj ljubazno pruža Svoju spasilačku ruku i svakoga prima pun Ljubavi, al morate Ga naći i ne smijete Ga odbijati, a to činite ako ne želite čuti Njegovu Riječ ….

Gospodnji pogled seže daleko unaprijed …. na početku možda i možete plivati uz pomoć učenja koja su ljudsko djelo, no uskoro ćete primjetiti da vam nedostaje dno na kojem se može usidriti …. biti ćete prepušteni elementima i nećete znati gdje tražiti uporište u vašim nevoljama. I onda zakazuje sve što je ljudsko djelo …. onda ostaje samo Božja Riječ, Koja je bila od pra-početka i Koja opstaje u svu vječnost.

Ne dajte da vam to najbolnije vrijeme pristupi u duhovnom mraku, nego se još prije tog vremena okrenite Riječi Božjoj, Koja vam donosi spas iz svake nevolje …. iz duhovne i tjelesne tjeskobe …. jer, jedino vam Jedan može pomoći, Koji je gore i Kome je podređeno svo Stvaranje pa tako i vi, koji ste stvoreni kako bi težili sjedinjenju s vašim Tvorcem i nebskim Ocem. Jedino kroz Riječ Božju put vas vodi k Njemu, i jedino kroz Nju ćete jednom postati jedno sa vječnim Božanstvom ….

AMEN

Spread the Truth