Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0323 (Nevolja čovječanstva… Upozorenja i opomena za prihvaćanje Božje Riječi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0323, 6 Ožujak 1938

NEVOLJA ČOVJEČANSTVA … UPOZORENJA I OPOMENA ZA PRIHVAĆANJEM BOŽJE RIJEČI …

Tvoja volja je dovoljna da bi ušla u Moje Kraljevstvo …. Kad se moliš, ti si kod Mene i Ja Sam kod tebe …. jer sve Moje biće prelijeva se u tvoj duh kako bi pojačalo tvoju duhovnu snagu, tako da te ne bi ništa spriječavalo da primaš, što je Moja volja. Jedan mali dokaz toga je da si skroz ispunjena sa Mnom, sve dok tvoje misli upućuješ Meni, i u tom kratkom vremenu tvoje molitve, duh ti se oživljava i okrepljuje u neshvatljivoj punini i izobilju, a od tvog zemaljskog tijela nespoznatljive, bezbrojne niti, protežu se do svih onih duhovnih bića koja te djelotvorno podupiru i koja udovoljavaju tvojoj čežnji za duhovnom hranom i jačanju, i time ispunjavaju Moj zadatak i utažuju tvoju glad. Moje drago dijete …. Beskrajno ‘usrećujući’ učinak će tvoj duhovni rad imati u onostranom; ne popuštaj …. Ja ću te već jednom primiti i donijeti iz zemaljskog života k Meni ….

U kakvoj se nevolji i opasnosti čovječanstvo trenutno nalazi, rijetkima od vas je to poznato …. Spoznaja vremena u punom opsegu uplašila bi vas, jer sada se radi o svemu …. o opstanku ili propasti vašeg vlastitog života, radi se o duhovnom životu ili smrti …. o vašoj duši. Nikome zemaljsko postojanje kao takvo ne bi trebalo biti dovoljno, svako mora nastojati iskoristiti vrijeme svim silama, i ne treba štedjeti truda putem kojeg si u Vječnosti može osigurati život u sjajnom svjetlu.

Umjesto toga vi jurite svjetske užitke i sve više se uplićete u mrežu protivnika. Tako da trebate samo zadovoljstva ovog svijeta kako bi bili sretni na Zemlji …. Al’ jao, kad bi spoznali kukavnost (krajnje siromaštvo) vašeg duha kad nemate ništa čime bi mogli pokriti vašu duhovnu golotinju …. Kako da u Moje Kraljevstvo primim vas koji se preda Mnom pojavljujete nesavršeni i na Zemlji niste učinili ništa čime bi bili vrijedni nagrade za vječnost …. neizrecive će vam muke raditi, ako se morate osvrnuti na beskorisno provedeno vrijeme na Zemlji i gladovati u velikoj duševnoj nevolji …. uvidite to prije nego je kasno ….

Moja upozorenja uvijek iznova su vam upućena, no vi Me ne želite čuti i ostajete slijepi za Moje znake. Tako da, slušajte sluge koje vam šaljem, dajte im da govore, i pazite na njihove riječi …. ako vam dotiču srce, Moj će vas Dah dotaći i zahvatiti, jer Moje su Riječi te koje vam Moje sluge u Moje ime prenose …. i prihvatite li potom Moju Riječ, tad vam je pomognuto …. tad je neprimjetno Moja snaga prešla na vas, i ona će u vama djelovati do kraja vaših dana. Jer Moja Riječ neće proći (uminuti) za vjeke vjekova.

AMEN

Spread the Truth