Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0259 (Očeve Riječi… Objave)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0259, 15. Siječanj 1938

OČEVE RIJEČI… OBJAVE…


Moje drago dijete…. neće svi ljudi biti tako izdvojeni, i neće svi imati milost da im je dopušteno čuti Moje Riječi, iz ovog je razloga tvoja najsvetija dužnost obraćati pažnju na Moju Riječ sa najposvećenijom Ljubavi i, koliko god je to moguće, izbjegavati sve što bi te moglo spriječiti da to radiš na Zemlji. Nastale prepreke će utjecati na tebe na način da više nećeš moći čuti (tu Riječ) tako lako jednom kada si postala ometena od strane zemaljskih zadovoljstava…. I stoga ti Ja savjetujem da izbjegavaš sve što te vezuje za ovaj svijet…. traži sreću u danima svog života jedino u Mojim Riječima i nikada ne propusti posvetiti se svom radu sa žarom, jer je to za tvoju dobrobit i pospješit će tvoje duhovno napredovanje…. Put koji ti je bio pokazan je nezamisliva milina za tvoje srce, jer Ja s Ljubavlju podržavam svu djecu koja ispunjavaju Moj zadatak i vodim ih prema višim sferama… Što bi tebi ovo moglo zamijeniti? Gdje drugo bi tvoja duša našla mir, ako ne kroz Mene?…. Moje dijete, ako ljubiš Mene više nego svijet, zamijenit ćeš nebeskom hranom zemaljske užitke i posjedovati ćeš bezgranično bogatstvo…. jer su takve žrtve vrlo ugodne Gospodu i On će vratiti tisuću puta umnoženo ono čega si se odrekla zbog Njega…. Stoga neka ovaj zadatak uvijek bude rad tvoga srca…. u srdačnom kontaktu sa Mnom ti ćeš osigurati veću radost za sebe samu i ostati u Mojoj milosti. I stoga, Ja te također želim danas obavijestiti da se Nebo raduje svaki put kada se sjediniš sa Mnom i da ovo ima dalekosežan utjecaj u tvojem okruženju, jer svako plemenito gibanje srca uzrokuje poplavu Svjetla i Snage koji također osnažuju tebi bliska bića koja polažu svoju nadu u tebe. I time si ti okružena Svjetlom… (prekid)

Spread the Truth