Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0257 (Upravljanje životnim brodom bez kormilara… Božja Riječ… Divota)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0257, 13 Siječanj 1938

UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM BRODOM BEZ KORMILARA … BOŽJA RIJEČ …DIVOTA …

I u unutarnjoj spoznaji Vječne Istine tražite si vaš životni cilj …. Vratoloman je poduhvat, ako bez Božje pomoći želite izaći na kraj sa životnim zadatkom …. nije vam moguće upravljati brodom života bez da imate kormilo …. neprestano Gospoda morate zazivati u pomoć. No pratite li Njegove upute (zapovijedi), kroz sve oluje života proći ćete nepovrijeđeni …. ni dlaka vam ne može biti iskriljena bez Volje Oca …. Tako da ne pokušavajte vašu nevolju skrivati pred Njim, nego Mu se povjeravajte ….

Niti jedna zvijezda ne padne s neba ako to nije Njegova Volja, tako da se i vi nalazite u Njegovoj zaštiti …. Gospod se stara za vas, On prosi (trudi se zadobiti) vašu dušu …. I ako Ga hoćete čuti, vaš duh je spašen zauvijek, jer Njegova Riječ uvijek će vam naviješćivati Ljubav, Njegovu Svemoć i Njegovu Mudrost …. i želite li Ga čuti, On vam sve daje …. s obzirom na potrebu …. On blagoslovi one koji Ga slijede, obdaruje Svojom Milošću one čiji život na Zemlji je kretanje u Ljubavi ….  

I stoga se dajte uputiti na Vječnost, jer jedino život za Nju ima vrijednosti …. opstanak imaju jedino djela Ljubavi, a zemaljski svijet je jednak pjeni …. on prolazi i iza njega ne ostaje ništa osim djela duha …. Stremite ka gore, lica uvijek okrenutog ka Bogu …. Srca u Ljubavi odanog Spasitelju …. tako slijedite Njegova učenja i sami sebe prinosite Gospodu. I pored toga, moći ćete spoznati samo jedan dio božanske Istine, jer Gospod vam Ju je u Njenom punom obimu namjenio za Vječnost …. kad budete bili u svjetlu i duhovnim očima budete gledali divotu Boga. Jer jedino tada obuhvaćate koliko je velika Očeva Ljubav i Dobrota ….

Tek kad Sâmu Riječ ugledate u Njenoj divoti, u Nju žudite sve dublje zadrti, a tad će vas Gospod prosvjetliti …. Budite oprezni na Zemlji, jer tamo vam prijeti samo nedaća, i da bi ju izbjegli, pogled si uspravite na Vječnost …. Bit’ ćete upozoreni kako vam pogled ne bi bio sumoran i kako bi sačuvali svjetalce, koje je Očeva Dobrota upalila da bi vas spasila iz tame. Sve je stvoreno Njegovom Voljom, i ništa nije bez svrhe …. I ako vam Bog dâ da čujete Njegov glas, i u tome vidite Njegovu Volju …. Svrha Njegovih Riječi je spasiti vas od propasti …. “Jer samo onaj koji ima Moju Riječ, živjeti će u vječnosti ….”

AMEN

Spread the Truth