Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0251 (Nevolja i muka duša na Zemlji… Pomoć putem ove veze…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0251, 8 Siječanj 1938

NEVOLJA I MUKA DUŠA NA ZEMLJI… POMOĆ PUTEM OVE VEZE…

Moje drago dijete, počuj, da ti Otac sveg dobra obećaje vječni život, samo ako vjerno ustraješ na blagoslov tebi i ljudima. Jer došlo vam je vrijeme neizrecive muke …. S mrakom se bore bezbrojne duše čiji je duh zaslijepljen i čije je razmišljanje puno zabluda …. Tako da je se Bog Gospod opet utjelovio među ljudima na Zemlji u duhu onih koji su mu spremni služiti, kako bi svima ovima koji se bore došao u pomoć …. Kako bi bio uz njih u nevolji duše i kako bi ih usmjerio na pravi put. Jer vrijeme milosti koje je ljudima dano uskoro je prošlo.

Kad Gospodar duhova njih uputi da se ljudima na Zemlji objave, da se sa Zemljom povežu, onda je to vidno djelovanje Neba neizreciva milost za ljude koju svi trebate kao takvu i prepoznati …. No veličinu muke na Zemlji određuje Otac, Koji u Svojoj Ljubavi ne želi dopustiti da propadne niti jedno stvorenje. Radite na svojim dušama …. Uzdignite vaše misli do Gospoda, i primit ćete ‘tisućestruki’ blagoslov sada i zauvjek.

AMEN

Spread the Truth