Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0248 (Prepoznavanje Istine ne ide bez molitve… “Pitajte i biti će vam dano…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0248, 5 Siječanj 1938

PREPOZNAVANJE ISTINE NE IDE BEZ MOLITVE… ‚PITAJTE I BITI ĆE VAM DANO…‘

Moje dijete, kako bi te uveli u tajne svemira, ti jedino trebaš sebe povjeriti tvojem Spasitelju sa vrlodubokom odanošću… Mi motrimo svaki tvoj napor i uvijek smo spremni za tebe… jer u svakom trenutku ti ćeš primiti ono što nam Gospodar zapovjedi da ti prenesemo.

Gospodar će uvijek biti prisutan gdje je žudnja za Istinom snažna i čovjekova je volja postavljena u službu Gospodaru. I nitko od vas za sada još ne prepoznaje Njegovu silu… što On čini iz Ljubavi spram čovječanstva nadilazi ono svakidašnje, tako da svatko nauči uvidjeti silu Nebesku… I ako ste vi na putu da se pogubite, mali mig (nagovještaj) iz vječne sfere je dovoljan da vas učini prijemčivima za Božja učenja, jer što vam Gospodar daje će jedino biti od strane vas smatrano kao Božanski dar ako to jasno prepoznate kao intervenciju više Sile… Najveća pogreška čovječanstva se sastoji od činjenice da ono podbacuje prepoznati zakone vječnosti kao volju Gospodara i Stvoritelja… ono sebe ne može podrediti Božanskokj volji budući mu nedostaje ovog svjesnog shvaćanja. U drugu ruku, međutim, ono isto tako ne stremi postići shvaćanje sve mudrosti… kojeg bi moglo sa lakoćom ostvariti zazivajući Vječno Božanstvo za pomoć (Jakovljeva 1:5). Ipak kako Mu zemaljsko dijete može uputiti zamolbu ako ne može naći ispravan odnos sa nebeskim Ocem… Gdje može postati svjestan vječnosti na Zemlji ako ne stremi tražiti Oca mimo svjetovnih stvari… gdje se čežnja zemaljskog djeteta može okrenuti spram Božanskog ako se njegove želje čisto odnose spram ispunjenja svjetovnih užitaka… I još jednom, molitva je koja je potrebna prije svega… razgovarajte sa Bogom vječnog svemira tako da će vas On voditi ispravno i prosvjetliti vas, i vi ćete se zaputiti ispravnom stazom i biti vođeni naprijed korak po korak… Međutim, bez nje vi nećete uspijeti… vi nećete niti prepoznati vašu svrhu niti se probuditi iz vašeg sna; vi ćete ostati u tami sve dok ne nađete pribježište u molitvi… Otac neće dopustiti da nijedno dijete moli uzalud… Gospodar štiti svakoga od totalne neupućenosti, On osigurava mnoge pomoćne nagovještaje ali ih vi morate prihvatiti u vašem srcu ako vam oni neće biti dani bez ikakve koristi. I vi ćete vječno blagoslivljati čas kada ste otvorili vrata vašeg srca za sve što dolazi odgore i iznova ukazuje prema gore. Gospodar Neba i Zemlje prema tome ima mnoga učenja spremna za zemaljsku djecu, prihvaćanje kojih će biti blagoslov za svakoga od vas… naučite razumjeti, da vas jedino Gospodareva Ljubav podučava; ne omalovažavajte što vam On šalje i u svakom trenutku promatrajte unutar vas… jer ako ljudsko biće sebe prepozna kao bespomoćno stvorenje on će radosno sebe podrediti Ljubavi Božanskog Oca; on će se osjećati itekako dobro zaštićen kao Njegovo dijete i zahvalno prihvatiti sve što Očinski savjet i Božanska volja njemu šalju. Jer Gospodar ima bezbrojna bogatstva pripremljena za one koji vjeruju u Njega… On daje svima koji žive na Zemlji, ipak da li vi prihvaćate Njegove blagoslove je u cjelosti na vama. U Njegovoj mudrosti On je stvorio sve oko vas tako da bi vi trebali u tome prepoznati Njegovu kreativnost i rad… Prema tome uvijek Mu izađite u susret sa voljnim srcem. I ako vi onda, sa dobrom voljom da dosegnete Boga, držite srdačan razgovor sa Njime, On će vas osvijetliti i usmjeriti spram Vječne Istine, tako da će se Riječ ‘Pitajte i biti će vam dano’ (Matej 7:7, 8) obistiniti… Svaka osoba im udio u Božjoj Očinskoj Ljubavi, Gospodar je živio na Zemlji za svakog, i time je On još jednom među vama da bi donio spasenje onima koji prihvate Njegovu Riječ, nose je u njihovim srcima i djeluju sukladno. Očevi darovi će bit primljeni od strane svakoga sa čistim srcem koji želi služiti Gospodara, i Njegova milost će biti nad njime sada i zauvijek.

AMEN

Spread the Truth