Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0247 (Zablude… Kretanje samog Gospoda… Objava jednog mudrog učenika)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0247, 4 Siječanj 1938

ZABLUDE … KRETANJE SAMOG GOSPODA… OBJAVA JEDNOG MUDROG UČENIKA…

Spoznaj koliko je bitno u srcu nositi Boga Gospoda! I onda čuj i primi vječne istine koje će ti u obilju priteći, i pred noge Gospodu položi tvoju cijelu volju, jer blažen je onaj koji se dâ upravljati od Sâmoga Gospoda …. On nikada neće ‘promašiti’, i u svoj brizi Bog će ga zbrinuti, jer On čuva sve koji Mu žele služiti i koji Ga priznaju kao Oca. ‘Svako vrijeme’ čovjeka uvijek iznova uči tome da se okreće ka gore …. i putem muka svih vrsta duše bivaju privođene Gospodu …. a On za potrebe i nevolje Svoje djece vazda ima pravu utjehu.  

Sve što se kreće na Zemlji, treba uskrsnuti u Vječnosti, i kad je se Sâm Gospod ‘pridružio među ljude’ kako bi im bio od pomoći putem Svoje Riječi, iz toga uvijek nanova možete uvidjeti Božju Ljubav, koja neće pustiti niti jedno stvorenje da propadne, i neprestano se bori za dušu kako bi se ova oslobodila od sile zl(og)a. Beskrajne zablude često zaslijepljuju ljude i kako bi ih upozorio da žive u zabludi, Sâm Gospod ide Zemljom i svugdje kuca …. Čije se srce otvori, njemu se Spasitelj pun Ljubavi obrati, i to zemaljsko dijete onda zauvijek živi u Njegovoj zaštiti i treba se samo dati upravljati ….

Vidi, tako i kod vas stanuje Gospod i svakoga prima za ruku …. Svaka neprilika je ljubazno skretanje pažnje na vaš životni cilj …. I jedino uz bol i jad probit’ ćete se do kontemplacije Boga …. i vaš duh se izdiže …. I šta onda još od svijeta gubite, čak i ako vam on sve pruža …. Može li i jedan od vas prepoznati put prema gore ako mu je od svjetskih radosti dano šta god mu srce poželi …. Otupljeni ste …. čula traže sve više i duša polagano ide unazad a trebala bi nezaustavljivo težiti prema naprijed …. stoga sve vaše želje žrtvujte Gospodu i zahvaljujte Mu kako god vas upravlja i obdaruje ….

A sad ti se želi objaviti jedan mudri učenik i sljedbenik Gospodnji …. Na sve strane živite kao da vam nije izašlo sunce Gospoda, i ne spoznajete silu koja zrači iz Riječi Gospoda …. tako da vas iznova pozivam i objavljujem vam da Gospod živi među vama …. Pokažite Mu svu čast i ljubite Ga, jer jedino Njegovoj sili i Njegovoj velikoj milosti možete zahvaliti život, i ako ga (život) dostojno živite, prepoznat i priznat ćete Gospoda …. No sva vaša nastojanja trebaju biti usmjerena samo na Njega, jer sav Duh i Božja Divota izlit’ će se na vas samo ako ostanete u Njegovoj Riječi.

No ako sami sebe ne spoznate, ne sudjelujete u toj Riječi …. onda uzaludno tražite put koji vas treba voditi naprijed …. Najpametniji je onaj koji se sâm ukroti, jer njemu se smiješi plaća koja ga obeštećuje za svako poniženje, i uzdiže onoga koji se sâm ponižava …. I još će vam biti korisno ako odustanete od onoga što vam se čini bitno …. jer jedino će onaj biti veliki koji se sâm osjeća mali i u poniznosti se priginje pred Gospodom …. trudite se sve podnositi, svaku nepravdu uzeti na sebe …. uvijek mislite na Spasitelja i izdići ćete se iz zemaljske težine, jer Spasiteljeva Ljubav nastoji vas uzdići.

AMEN

Spread the Truth