Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0246 (Dijete-štvo Božje… Otac – djeca… Savjet – zadatak)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0246, 3 Siječanj 1938

DIJETE-ŠTVO BOŽJE… OTAC – DJECA… SAVJET – ZADATAK…

Moje drago dijete… ti uvijek moraš biti svjesna činjenice da si bila odabrana od strane Božje Ljubavi primiti Božanska učenja za dobrobit čovječanstva… i stoga ti nikada ne smiješ sumnjati u sebe, jer jedino čvrsta vjera ti daje sposobnost i snagu udovoljiti volji Gospodnjoj. Gospod očekuje tvoju potpunu privrženost svaki puta kada kontaktiraš duhovni svijet… ništa ti se ne smije pričinjavati od veće vrijednosti nego poduzeti ovaj rad… ti ne smiješ stremiti za ničime više revno od primanja Božje mudrosti. Onda će ti svaka Objava dolaziti sa lakoćom, ti ćeš čuti sa duhovnim ušima i vidjeti sa duhovnim očima, i Ljubav Gospodnja će za tebe diktirati Riječi da zapišeš što ti zvuči prekrasno i prožima tvoje srce sa takvom snagom da nećeš nikada željeti propustiti ovaj dar… Imaj povjerenja u Gospoda da te vodi ispravno, okreni Mu se u molitvi opet i iznova, i neprestano Mu apeliraj da blagoslovi tvoj rad na Zemlji. Sve što ti je bilo priopćeno će jednog dana također biti blagoslov za tvoja bližnja ljudska bića… Zato radi marljivo i postavi sebe na raspolaganje Gospodu kadgod to možeš. Mi, koji smo podučeni od strane Njega, ćemo pratiti tvoj napor i pomoći ti koliko je to u našoj moći… Svi darovi koji ti pritječu kroz Božansku milost također nama podaruju stanje puno blaženstva, jer svaki od nas je sretan kada si prihvatila i zapisala naše misli. Mi imamo toliko još toga u pričuvi za tebe, jer mudrost koja govori o Božjem djelovanju u svemiru je neiscrpna… Njegova Ljubav je neizmjerna i po vrlini Njegove Ljubavi Gospod želi dati vama ljudima, koji žudite razjasniti/ispitati (isto tako u smislu: ‘doznati o’) Božje Stvaranje i iz Ljubavi spram Njega apelirate za Njegovu podršku… Jer Gospod obaviještava Njegovu djecu o Njegovoj mudrosti… A vi ste Božja djeca kada vaše srce iskreno žudi za Onime Koji vam je dao život… za nebeskim Ocem. Doista, zar bi moglo postojati išta bolje od Oca koji vam s ljubavlju uslišuje vaš zahtjev?… Vječni dom… Očevo kraljevstvo… će biti otkriveno svima vama ako sebe smatrate kao dio Oca… Ipak vi morate moliti za milost dijete-štva Božjeg, tako da nećete zaobići sve blagoslove koje je Otac pripremio za Njegovu zemaljsku djecu. Vi morate priznati Oca tako da će vas Njegova Božanska Ljubav osvijetliti i Njegova će Očinska milost ostati sa vama, onda će vaše zemaljsko postojanje biti kapija za raj… vi nećete stremiti za ničime drugime nego konačno pristići do Oca. Zahvalite nebesima da ste stekli realizaciju/shvaćanje…  I Otac vas je sa svom Njegovom Ljubavlju uveo u Njegovo sveto kraljevstvo… On vam je učinio dostupnim što će ostati skriveno od bezbrojnih ljudi koji se ne okreću čeznutljivo spram vječnosti… Međutim, vodite dobru brigu o ovom daru… uvijek učinite napor da pročistite vašu prirodu… držite se podalje od sveg zemaljskog zadovoljstva koje vam je ponuđeno, ali uvijek vatreno i iskreno žudite Spasiteljevu Ljubav i Njegova učenja… Ako vam On ove osigura, vi ste ljubljeni od strane Njega i primit ćete Božansku milost bez kraja. Jer sjeme koje Gospod postavlja u vaše srce će pustiti korijena tisućerostruko… i stoga Njegova učenja će biti raširena koja Spasitelj i dalje želi kroz vas dostaviti zemaljskoj djeci. Ovo je zadatak koji vam je dan… molite sa svim svojim srcem za snagu da ga ispunite na slavu Božju.

AMEN

Spread the Truth