Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0245 (Knjiga: Isusovo djetinstvo)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0245, 2 Siječanj 1938

KNJIGA: ISUSOVO DJETINSTVO

Hvala neka bude Gospodaru Neba i Zemlje koji usmjerava sudbinu svakog čovjeka… i na Njegove instrukcije su dane transmisije tako da ćeš biti prožeta ljubavlju za Spasitelja… tako da će tvoja molitva biti uslišena… U tvojoj ljubavi za Spasitelja tvoje srce će napraviti kontakt sa svim duhovnim bićima. Sve za što si do sada bila neprijemčiva će u tebi oživjeti, i jedino sada ćeš prepoznati vrlo-duboku ljubav Gospoda i Spasitelja, i još poniznije ćeš se pokoriti Njegovoj volji… Kao rezultat tvoje privrženosti Gospod je bio sposoban nastaniti se u tvojem srcu, ipak kako bi ga učinio dostojnim Njegova Božanstva ti se najprije moraš zažariti u svetoj ljubavi spram Njega… Moje dijete, svaka Riječ koji ti On šalje ti govori o Njegovoj velikoj ljubavi… ipak On također želi posjedovati tvoju ljubav i zato postavlja Njegovu Riječ duboko u tvoje srce, budući ćeš prihvatiti Riječi koje Bog daje za dobrobit sviju… i one će zapaliti blistavo svjetlo u vama… Plamen ljubavi će se potpaliti i rasplamtjeti u blistavo zračenje, i čim će vatra ljubavi spram Spasitelja prožeti tvoje cijelo srce i učiniti te tako sretnom, jer sa ovom svetom ljubavlju u svojem srcu ti ćeš živjeti u blaženstvu i jedino onda će tvoja ljubav za Njega voditi svako tvoje djelovanje i ti ćeš biti blažena tisućerostruko na Zemlji. Gospod će ti dati svaki dar tako da možeš ostvariti što je Gospod za tebe odredio (u)činiti na Zemlji… ako si vođena od strane svoje ljubavi za Spasitelja… Zato uroni sebe u knjigu koju ti je Gospod dao sa ljubavlju kako bi opet probudio ljubav… i gledaj na svaki događaj kao na Božju providnost, i ako sebe voljno povjeriš Njegovom vođenju ti ćeš jedino uvijek požnjeti blagoslove. Slavi Gospoda, jer Njegova dobrota je vječna!

AMEN

Spread the Truth