Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0243 (Razmišljajte o smrti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0243, 31. Prosinac 1937

RAZMIŠLJAJTE O SMRTI …

Gospod će uništiti sve što Mu je protivno, i uskrsnuti će tko istraje u Gospodu …. Drago moje dijete, volja je Gospoda da ti bude dano sada i zauvijek, tebi koja na Zemlji živiš u Gospodu, jer Njegova Riječ ponovo treba biti naučavana na Zemlji onako kako vam to Gospod daje. Čovječanstvo u vjeri ne smije biti pokolebano, treba biti svedeno vraćeno do čiste nauke Kristove, i bit će vam pokazani putevi kojima vam ne bi moglo biti moguće prolaziti sami …. No (ruko)vođeni od Boga prevazići ćete sve prepreke.

Vidi, Spasitelj ti stavlja na srce, da u spomen Njegove patnje na Zemlji uzmeš na sebe sve što god ti je On nametnuo i za šta te je god pred-odredio …. On će uvijek biti uz tebe, u svakoj nevolji osjećat’ ćeš Njegovu blizinu i nikad nećeš biti napušten(a), no izbori se za čvrsto povjerenje u Boga, onda će ti sve biti lako, i iz Ljubavi za Spasitelja bit ćeš jak(a) i uspjet’ ćeš strpljivo sve prebroditi. Njegova Božanska Ljubav pruža ti sigurnu zaštitu, iako se nekad čini kao da ti prijeti propast, no u Njegovoj si zaštiti tako vjerno skrivena, da se ne moraš plašiti. Stoga se bori i moli neprestano za čvrstu vjeru i duboko povjerenje u Boga, kako bi svemu što ti iz vana prijeti mogla pružiti otpor ….

I puna uvjerenja danas primi:

Razmišljajte o smrti …. ali ta pomisao vas ne treba plašiti …. jer vi sami trenutak smrti možete urediti do neizmjernog blaženstva, ako vam predstavlja prelaz iz ovog života u blistavo i svijetlo onostrano …. Čega se onda imate bojati? Svu patnju na Zemlji ostavljate za sobom i ulazite u područje u kome su vam sve muke oduzete i gdje vam je priređen vječni život u blizini Spasitelja …. Ali jao si ga vama ako vam trenutak smrti ne predstavlja oslobođenje iz zemaljske muke …. ako zemaljsku dolinu samo napuštate da lutate u mraku …. opterećeni vašom zemaljskom krivicom i nesposobni se iz tog mraka osloboditi …. I stoga budite upozoreni prije nego je taj trenutak došao ….

Razmišljajte o tom trenutku i nek vam je jasno da sami vi na Zemlji stvarate kako jedno tako i ovo drugo stanje …. da je vaš život na Zemlji presudan za to da li vam je trenutak smrti vrata u vječno blaženstvo ili ulaz u tamu. Shvatite koliko će vam onda biti teže okrenuti se na svjetlo i koliko sad još mogućnosti na Zemlji imate za lako postići to stanje putem kojeg vam je osigurano blaženo umiranje ….

I kad bolje razmislite o tome da ipak ne znate koliko dugo vremena vam je dano na Zemlji, onda nebeskom Ocu budite zahvalni za svako upozorenje koje vam On iz Svoje prevelike Ljubavi uvijek nanovo putem Svojih glasnika dostavlja. Razmišljajte o tome i stremite …. neprestano stremite cilju koji je: proživjeti zemaljski život tako da bude koristan za dušu …. I živite na Zemlji tako da ste svaki trenutak spremni biti opozvani od Oca.

Idete u novi život …. pobrinite se da vam on zasija nebeskom ljepotom, da sve što vam je Otac pripremio u Vječnosti smijete primiti iz ruke Oca …. Al’ jao si ga vama ako život na Zemlji zamijenite za postojanje u onostranome, koje da bi se promjenilo košta beskrajni napor i gdje se s patnjom i mukom uz kajanje sjećate neiskorištenog zemaljskog života  …. Stoga cijenite upozorenja koja su vam slana i stalno budite svjesni smrti koja vam u svakom trenu može prići …. i usrdno molite Oca da vam se smiluje i da vam pošalje spoznaju prije nego je prekasno …. I on će vas uslišiti.

AMEN

Spread the Truth