Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0241 (Božji blagoslov zadobijen, sve je postignuto)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0241, 29 Prosinac 1937

BOŽJI BLAGOSLOV ZADOBIJEN, SVE JE POSTIGNUTO…

I još jednom mi ti želimo govoriti u suglasnosti sa Gospodom: Svi oni od vas koji žive na Zemlji trebaju biti u suglasnosti jedni sa drugima u Njegovo Ime. I slušaj, kao prije… Svakome će biti ponuđeno što potrebuje, jer Gospod zna gdje je to potrebno i Ljubavi je prepun i brižan Otac Njegovoj djeci. Prema tome obratite pažnju: Sve zavisi o Njegovom blagoslovu… Ako doista želite dokučiti ove Riječi, Otac će vam dati poredbu, jer On nastoji zapisati Njegove Riječi duboko u vaše srce… Otac dozvoljava Njegovom djetetu da ode sa njegovim blagoslovom… i tako dijete odlazi njegovim putem uvijek osjećajući da je popraćen od strane Očeve Ljubavi… prema tome on nije nikada odbačen, čak u njegovoj tuzi. Svi oni od vas koji zaklinjete Nebeskog Oca za Njegov blagoslov isto tako dijelite Njegovu golemu Ljubav, jer ako Otac daje Njegov blagoslov On vam daje sve što vam je potrebno. I zato bi vi uvijek trebali moliti Oca na Nebu kako bi vas On blagoslovio tako da možete hodati kroz život sa bogatstvima… vama neće ništa nedostajati što će biti od koristi za spasenje vaše duše, Ljubav Gospodnja će biti sa vama svakog dana i vi ćete se osjećati zaštićeni u ovoj Ljubavi. I ako vas zemaljski teret onda pritišće, ako vam je zemaljska patnja nametnuta, to vas neće zaplašiti, jer Očev blagoslov vas štiti od sveg zla… vaša duša će izroniti neozljeđena iz ovih tmurnih dana na Zemlji i zračiti će blistavo svjetlo čak tijekom mračnih dana koji su vam poslani čisto radi napretka vaše duše. Ako se molite za Očev blagoslov to će rezultirati u nezamislivom preobilju milosti, jer vi ćete neprestano primiti snagu da radite na unapređivanju vas samih i ovaj rad neće nikada biti neuspješan, namjesto toga, on će vas privesti bliže k cilju, vi ćete postati savršeni i zaputiti se stazom kroz zemaljski život sukladno vašem zadatku. Moliti za Božji blagoslov naznačava zaklinjati za Njegovu Ljubav, i ova će vam biti podarena sada i za sva vremena.

AMEN

Spread the Truth