Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0240 (Bog i priroda… Svjesni rad na postignuću savršenstva )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0240, 28 Prosinac 1937

BOG I PRIRODA… SAMOSVJESNI RAD NA POSTIGNUĆU SAVRŠENSTVA…

Moje dijete, zapiši što je Gospod u Njegovoj Ljubavi pripremio za tebe… Život u cjelosti je utemeljen na slijedu zakonskih procesa smišljenih od strane Boga koje vi jednostavno opisujete kao prirodu… svaki pojedini stadij razvoja je, tako rekuć, proces zakonskog smjera akcije koji bi trebao učiniti da prepoznate Stvoritelja, cijela REDovitost mora biti podložna volji… a posebice život u prirodi svjedoči o Božanskom utjecaju… Sve što je bilo stvoreno oko vas… jeste čudo. To je jedan neprestano ka gore pokazujući događaj kojeg vi zemaljska ljudska bića  prosto puštate da vas neučinkovito mimoiđe jer, kao rezultat njegove uvijek opetovane REDovitosti, vama nedostaje sveg razumijevanja za takva čudesa.

Božanska volja jedina oživljava sve i dosuđuje će se ova čudesa neprestano zbivati u svijetu, ipak, ljudsko biće, koje bi trebalo drhtati na pogled u ta čudesa i svaki dan u poštovanju podizati oči ka Stvoritelju svega ovoga, pokušava pronaći objašnjenje koje je više prikladno njegovom životu, njegovom razmišljanju… i koristi riječ ‘priroda’ namjesto ‘Bog’… ipak značenje je isto… jedina razlika je da on priznaje sa ovom riječju ono što vječno sebe ponavlja u svemiru ali ne intervenciju više Sile u sudbinu svakog pojedinačnog bića… i da povezanost može biti uspostavljena između svakog, čak najmanjeg, bića i ove više Sile putem njezine vlastite volje… Sve ovo nije priznato od strane njih premda oni zauvijek promatraju događaje u prirodi i moraju ih priznati… Ovo također objašnjava raznolikost u vjeri… Osobna intervencija… pomoć pružena od strane Božje Ljubavi kao rezultat srdačne molitve… opominjanje nevjerujuće zemaljske djece… sve ovo oni ne žele vidjeti… Oni jedino vjeruju što mogu vidjeti svakog dana i prema tome ne mogu zanijekati… jer u dnevnim događanjima i zakonskom opetovanju svih prirodnih događaja oni ne mogu priznati da je viša volja pokretač svega toga… da je sve bilo uređeno na ovaj način za posebnu svrhu i da je ova svrha još jednom ništa drugo do usavršavanje svakog pojedinačnog bića. Stoga, ljudsko biće jedino uvijek prepoznaje ono što može vidjeti i dodirnuti, ali gdje bi mu vjera trebala pomoći nadvladati njegov nedostatak znanja on to odbacuje. Unatoč tome, u redovnim intervalima neprestani rast i izumiranje se mogu promatrati u prirodi… i ljudsko biće može očekivati potpuno isto… Zar nije prema tome više vjerojatna misao da se Božansko Biće, Koje upravlja svim događajima u prirodi, također brine o ljudskom biću i da su njegov rast, njegov razvoj, isto tako ovisni o Njegovoj volji?… A ako je ljudsko biće rukovođeno od strane Božanske volje… zašto onda on čuva njegovo mišljenje da je veza sa ovim Božanstvom za njega nemoguća?…

Jedino kada on samosvjesno traži ovu vezu će jedna težnja spram savršenstva biti zamisliva… Ulažući svjesni napor kako bi napredovao više je stvarna svrha zemaljskog života… I baš ova svjesnost nedostaje u zemaljske djece. Iz ovog razloga oni tako lako odbacuju dar s Neba… Riječ Božju… iz ovog razloga oni nalaze tako teškim priznati nešto što odstupa od dnevnih događaja a ipak je tako lako za povjerovati samo ako bi imali na pameti kako ni jedno jedino biće nije sposobno oblikovati njegov život od početka do kraja njegovom vlastitom slobodnom voljom… ono hoće, s vremena na vrijeme, biti predmetom udaraca sudbine… ono će uvijek osjetiti intervenciju više sile, čak ako pokušava zanijekati istu. Jer da li je ijedno ljudsko biće sposobno sebe zaštititi od takvih nesreća? Samo ako bi o tome razmislili, vi bi se morali pokolebati u vašem uvjerenju da ste vi jedini gospodar vaše sudbine… u tom slučaju vi morate također priznati vječno Božanstvo, Koje drži vaš život i sudbinu u Njegovim rukama… I onda vi morate također vjerovati… jedino onda ćete biti sigurni da ste ovisni o Božanskoj volji i također se osjećati kao djeca ovog Božanstva… Vi ćete naći pribježište u molitvi… koja sjedinjuje dijete sa Ocem i također doživjeti blagoslov molitve na vama samima… i jedino onda ćete samosvjesno raditi na postizavanju vašeg savršenstva.

AMEN

 

Spread the Truth