Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8497 (Mrtvo znanje… Buđenje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8497, 15 Svibanj 1963

MRTVO ZNANJE… BUĐENJE DUHA…

Duh je taj koji oživljava… Vi možete koristiti mnogo riječi, koje vaš razum formira, a ipak to mogu biti i ostati mrtve riječi, dok god nije probuđen duh u vama, i njima daje istinski život… Shvatite to, dopustite li da dominira vaš razum, vi nastojite sve razumski dokučiti, i vi propuštate najvažnije, najprije u sebi dovesti do buđenja duh, koji će onda ispravno voditi sve vaše misli i aktivnost razuma, tako da vi također dođete do ispravnog razumijevanja onoga, što će bez ove duhovne pomoći ostati za vas nerazumljivo. Duh je međutim, Božanski udio, on doduše drijema u vama, ali se može razviti jedino kada se vi sami krećete u Božanskom redu, odnosno, usvojite načelo Ljubavi. Stoga je ispravna, u skladu sa Istinom, aktivnost razuma, ovisna o vašem unutarnjem uređenju (kvaliteti, stanju), o vašem usklađivanju prema Ljubavi… Vi nećete moći poreći činjenicu da vam uvijek jedino Ljubavni život jamči ispravno mišljenje, da će također jedino Ljubavni život učiniti živima riječi koje vi izgovarate, da one onda više nisu tek puka formalnost, nego će biti ocjenjene kao duhovna svojina od važnosti… pod uvjetom da se ne radi o čisto svjetovnim stvarima, nego o razjašnjenjima koja zadiru u duhovno područje. Jer, čak i kada neki čovjek učini ovo područje sadržajem svoga govorenja, tako on neće moći mnogo dati bližnjemu dok god je on sam još neprobuđena duha, jer su onda sve njegove riječi prazne i mrtve, budući je jedini Duh taj koji ih oživljava. A opet će također dublji razgovori o duhovnom znanju biti vođeni jedino tamo gdje je Ljubav neosporna (očigledna), jer ljudi bez Ljubavi ne biraju takav sadržaj za svoje razgovore… budući su oni samo svijetom ispunjeni, i stoga od njih ne može biti očekivano nikakvo živo znanje. Ili će biti držani govori o tome jedino iz profesionalnih razloga… i onda će to uvijek ostati tek mrtve riječi, bez Duha i života. A doći s ove razine na čisto duhovnu razinu je teško, no nije nemoguće… Tko je još uvijek previše vezan za svijet, on može također kroz udarce sudbine najrazličitije vrste ili kroz razne druge događaje, biti vođen do toga da uđe u sebe i ozbiljno promisli. A onda on već može čuti glas savjesti, glas Duha u sebi, te sada ozbiljnije promisliti. A, ako njegovo srce nije potpuno otvrdnulo, također će početi biti Ljubavno aktivan, i onda on sve dublje prodire, i znanje koje je on isprva prihvatio razumski, postat će živo u njemu, što jedino Ljubav ostvaruje. Dok god je sada i  Knjiga nad Knjigama, koja sadrži Božansku mudrost, čitana jedino razumom, a srce u tome još ne sudjeluje, to će također ostati samo mrtvo znanje, jer prije nego Ljubav probudi njegov duh, on čita samo slova, a ne shvaća njihov duhovni smisao… A takvi učitelji nisu sposobni podučiti njihove bližnje, jer oni onda ne mogu živo govoriti, oni prenose samo naučeno znanje, bez smisla i života… A opet je stanje bližnjega odlučujuće za to do koje mjere je njemu znanje razumljivo, odnosno u kojoj je mjeri on prionuo uz Božanske zapovijedi Ljubavi… On će doći do shvaćanja kada ga njegov duh sam može podučiti, jer on živi Ljubav… Onda njemu može biti ponuđena Riječ koliko god nerazumljivo, njemu je sve jasno i bistro, budući je on uveden iznutra, što u njemu ostvaruje Ljubav. A službu podučavanja bi trebali obavljati samo takvi ljudi, koji su sami sebe tako pripravili, da u njima može Duh iz Boga djelovati, i oni su onda također pozvani biti aktivni kao Božje sluge. Ali, tko sebe sam za to poziva, bez da je probuđena duha, on teško da će biti sposoban za rad u Gospodnjem vinogradu, budući je on onda aktivan samo svjetovno, čak i ako on svojem zvanju navuče duhovni ogrtač, on ostaje sluga svijeta, jer on nije u stanju voditi ljude tamo gdje je stvarni cilj… jer su njegove propovijedi mrtve i ne pomažu nikome (doći) do života, budući čovjek mora doći do života iznutra, a to je moguće jedino kroz Ljubavni život, kroz koji duhovna iskra u čovjeku stupa u vezu sa Očevim Duhom od vječnosti, a onda je i sazrijevanje duše moguće u zemaljskom životu… budući Duh iz Boga oslovljava dušu, a ne razum… Ovaj će međutim, onda također prihvatiti sve što Duh iz Boga prenosi duši.

AMEN

Spread the Truth